Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.

Více na stránce Historie


Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
05.10.2017 |   ZMĚNA VE VÝUCE - 16.10. - 20.10.2017
V úterý 17.10.2017 se přednáška pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství koná v Pelouchově posluchárně v areálu Plzeňská. Děkujeme za pochopení.

29.11.2016 |   Spuštění nové webové stránky o PID problematice - www.imunodeficience.cz
Pracovní skupina primárních imunodeficiencí při ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie) spustila novou webovou stránku www.imunodeficience.cz.

Na této stránce je k nalezení seznam lékařů zabývajících se PID problematikou v České Republice, přehledné články a další materiály zejména pro lékařskou komunitu, zprávy z proběhlých akcí s PID tématikou a budou zde průběžně publikovány aktuální zprávy z oboru.

27.09.2016 |   ESID 2016 Barcelona
Ve dnech 20-25.9.2016 byly na evropském kongresu imunodeficiencí ESID 2016 v Barceloně prezentovány postery výzkumníků a lékařů z Ústavu imunologie.

Jednalo se o postery "CHHINSTRAP – CZECH NON-INTERVENTIONAL STUDY WITH RAPID PUSH ADMINISTRATION OF 20% SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN", prezentující autor Tomáš Milota, "INTRACELLULAR SIGNALLING AND CYTOKINE PRODUCTION IN APDS PATIENTS", prezentující autor Adam Klocperk, a "NORMAL LEVEL OF TREC/KREC IN A 5-YEAR-OLD BOY DIAGNOSED SUBSEQUENTLY WITH IL-2R GAMMA CHAIN DEFICIENCY BY WHOLE-EXOME SEQUENCING", prezentující autorka Jana Kayserová. Paní profesorka Anna Šedivá moderovala E-Poster Discussion sekci "CASE VIGNETTES II".

Za reprezentaci ústavu v zahraničí děkujeme!

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts