Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.

Více na stránce Historie


Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
06.12.2017 |  


14.11.2017 |   INFORMACE PRO STUDENTY - PŘEDNÁŠKA 12.12.2017
V úterý 12.12.2017 bude v Malé levé posluchárně od 14.30 do 15.40 přednášet prof. Graham Davies na téma Severe immunodeficiencies and their treatment options. Plánovaná přednáška se ruší bez náhrady.

23.10.2017 |   FOCIS 2017
Ve dnech 16.-18.10.2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS „European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology“, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK. Záštitu nad kurzem převzal děkan 2. Lékařské fkaulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem. Program kurzu

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts