Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Aktuality


 
26.04.2018 |

Spring School for Primary Immunodeficiency

Ve dnech 26. – 28.4. 2018 proběhla již tradiční „Spring School for Primary Immunodeficiency“ mladých imunologů se zájmem o primární imunodeficience navazující na tradici Prague Spring Meetings. Setkání proběhlo pod záštitou paní prof. MUDr. Anny Šedivé z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole za podpory Jeffrey Modell Centers Network, Octapharma, Shire a České společnosti alergologie a klinické imunologie. V letošním roce jsme zamířili do překrásného historického města Kutné Hory. Spolu s 26 účastníky naše pozvaní přijali i významní řečníci Sinisa Savic z Leeds (Velká Británie), který nás seznámil s problematikou RAG deficience s pozdní manifestací a Marek Cebecauer z Akademie věd České republiky s přednáškou zabývající se nejnovějšími mikroskopickými technikami umožňující zobrazení nanoskopických buněčných struktur. Po úvodních přednáškách vyzvaných řečníků byly prezentovány kazuistiky mladých imunologů, kteří dorazili nejen České a Slovenské republiky, ale také z Velké Británie, Nizozemí, Litvy, Bulharska, Turecka a Maďarska. Hlavním tématem jarní školy byla vrozená imunita, ale zazněla také celá řada prezentací z oblasti primárních protilátkových a kombinovaných deficiencí či deficiencí spojených se syndromovými projevy. Vědecký program doplňoval také bohatý doprovodný program s večerní prohlídkou Chrámu sv. Barbory, varhanním koncertem a návštěvou unikátního Kostela Všech svatých s kostnicí a samozřejmě i vynikající česká kuchyně v podání několika místních šéfkuchařů. Pro více informací ohledně této akce, která bude tradičně pokračovat příští rok, prosím, navštivte naše facebookové stránky ESID Spring School.

 
22.03.2018 |

Pamětní stříbrná medaile UK

22.3.2018 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Pamětní stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie. Stříbrná medaile byla předána na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy.

 
08.03.2018 |

Cena časopisu Alergie

Na zasedání ČSAKI 8.3.2018 převzala Mgr. Zuzana Paračková cenu za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2017.

 
08.03.2018 |

Cena prof. Vladimíra Zavázala

8.3.2018 převzala prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Cenu profesora Vladimíra Zavázala. Cena byla předána na zasedání ČSAKI

 
06.12.2017 |

 
14.11.2017 |

INFORMACE PRO STUDENTY - PŘEDNÁŠKA 12.12.2017

V úterý 12.12.2017 bude v Malé levé posluchárně od 14.30 do 15.40 přednášet prof. Graham Davies na téma Severe immunodeficiencies and their treatment options. Plánovaná přednáška se ruší bez náhrady.

 
23.10.2017 |

FOCIS 2017

Ve dnech 16.-18.10.2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS „European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology“, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK. Záštitu nad kurzem převzal děkan 2. Lékařské fkaulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem. Program kurzu

 
05.10.2017 |

ZMĚNA VE VÝUCE - 16.10. - 20.10.2017

V úterý 17.10.2017 se přednáška pro studenty 3. ročníku všeobecného lékařství koná v Pelouchově posluchárně v areálu Plzeňská. Děkujeme za pochopení.

 
29.11.2016 |

Spuštění nové webové stránky o PID problematice - www.imunodeficience.cz

Pracovní skupina primárních imunodeficiencí při ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie) spustila novou webovou stránku www.imunodeficience.cz.

Na této stránce je k nalezení seznam lékařů zabývajících se PID problematikou v České Republice, přehledné články a další materiály zejména pro lékařskou komunitu, zprávy z proběhlých akcí s PID tématikou a budou zde průběžně publikovány aktuální zprávy z oboru.

 
27.09.2016 |

ESID 2016 Barcelona

Ve dnech 20-25.9.2016 byly na evropském kongresu imunodeficiencí ESID 2016 v Barceloně prezentovány postery výzkumníků a lékařů z Ústavu imunologie.

Jednalo se o postery "CHHINSTRAP – CZECH NON-INTERVENTIONAL STUDY WITH RAPID PUSH ADMINISTRATION OF 20% SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN", prezentující autor Tomáš Milota, "INTRACELLULAR SIGNALLING AND CYTOKINE PRODUCTION IN APDS PATIENTS", prezentující autor Adam Klocperk, a "NORMAL LEVEL OF TREC/KREC IN A 5-YEAR-OLD BOY DIAGNOSED SUBSEQUENTLY WITH IL-2R GAMMA CHAIN DEFICIENCY BY WHOLE-EXOME SEQUENCING", prezentující autorka Jana Kayserová. Paní profesorka Anna Šedivá moderovala E-Poster Discussion sekci "CASE VIGNETTES II".

Za reprezentaci ústavu v zahraničí děkujeme!

 
22.09.2016 |

XIV. Celostátní konference zdravotních laborantů

Dne 22.9. 2016 se uskutečnila v kinosále FN Motol Celostátní konference zdravotních laborantů ČAS. Organizátorem konference bylo naše pracoviště - Ústav imunologie. O konferenci byl velký zájem, kapacita kinosálu byla nedostatečná, museli jsme přidávat další židle. Program byl velmi pestrý a posluchače zaujal. Byla to již XIV. konference , kterou naše oddělení pořádalo a pro zájem posluchačů jistě ne poslední.

 
09.09.2016 |

Cena CSAC za nejlepší publikaci v oblasti klinické cytometrie

Originální práce autorského týmu z Ústavu imunologie a Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, ve složení Adam Klocperk, Jana Kayserová, Ester Mejstříková, Tomáš Kalina a Anna Šedivá, nazvaná "Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients" publikována v roce 2015 v časopise Clinical Immunology byla oceněna výborem CSAC (Czech Society of Analytical Cytometry) cenou za nejlepší publikaci v oblasti klinické cytometrie za rok 2015. Celému týmu gratulujeme!

 
11.03.2016 |

Úspěšné ukončení doktorského studijního programu v biomedicíně

Ve čtvrtek 10.března 2016 ukončil obhajobou dizertační práce na téma: "Subpopulace imunokompetentních buněk a jejich význam u imunopatologických stavů" postgraduální studium MUDr. Michal Podrazil a získal titul Ph.D.. GRATULUJEME.

 
01.01.2016 |

Changes in teaching 9.10.-13.10.2017

 
01.01.2016 |

 
10.10.2015 |

V říjnu 2015 oslavil Ústav imunologie 20. výročí svého založení

Oslavy proběhly 1. října 2015 v restauraci Černý orel v Praze 1. Zúčastnila se celá řada významných hostů z ostatních imunologických pracovišť, z 2. Lékařské fakulty i nemocnice v Motole. Po uvítání a úvodním slovu přednostky ústavu a jeho zakladatelky prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové promluvil také ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík a další hosté, kteří ocenili přínosy ústavu nejen pro Nemocnici v Motole, ale i pro celou českou imunologii a popřáli ústavu mnoho úspěchů do dalších let. Oslava byla zakončena ve večerních hodinách slavnostním ohňostrojem nad Vltavou.

 
28.05.2015 |

ESID Eastern Spring School

ESID Eastern Spring School, 13. – 17.května, 2015 Slavonice, Česká republika

V návaznosti na ESID Prague Spring Meeting, který se tradičně konal v Praze v době Pražského jara, proběhl v letošním květnu první ročník jarní školy imunologie – ESID Eastern Spring School. Akce proběhla pod záštitou prof. MUDr. Anny Šedivé DrSc., primářky Ústavu imunologie 2. LF UK v Praze a Fakultní Nemocnice v Motole za přispění Jeffrey Modell Centers Network, nedaleko jihočeského města Slavonice v Bejčkově mlýně ve dnech 13. – 17. 5. 2015.

Program byl rozdělen do několika sekcí zahrnující problematiku B a T lymfocytů, dysregulace u primárních imunodeficitů. Opomenuty nebyly ani nejnovější poznatky v oblasti Next Generetion Sequencing (NGS) u primárních imunodeficitů (PID). Pozvání na tuto akci přijali významné osobnosti z oboru PID jako Menno van Zelm (Rotterdam, Nizozemí), Fabian Hauck (Mnichov, Německo), Raffaelle Badolato (Brescia, Itálie) nebo Tadej Avčin (Ljubljana, Slovinsko). Nechyběli ani zástupci české imunologie – Tomáš Freiberger, Tomáš Kalina, Marcela Vlková. Úroveň odborného programu se odrazila ve vysoké účasti. Celkem se zúčastnilo 22 především mladých imunologů z Evropy. Vedle České republiky zde byli také účastníci ze Slovenska, Maďarska Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Běloruska, ale také Španělska. Akce se ale zúčastnilo i několik mimoevropských imunologů a to z Azerbajdžánu a Malajsie.

Doufáme, že ESID Eastern Spring School úspěšně naváže na ESID Prague Spring Meeting a stane se tradičním místem setkání mladých imunologů nejen z Evropy s významnými osobnostmi imunologie v oblasti PID.

Pro více informací, prosím, navštivte naše Facebookové stránky, kde naleznete program a několik fotografií ze setkání.

 
12.03.2015 |

CENA VLADIMÍRA ZAVÁZALA

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc. Cenu Vladimíra Zavázala za rok 2014. Ocenila tím významnou činnost přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v oboru. GRATULUJEME!

 
02.11.2014 |

ESID 2014

Pod záštitou prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc., primářky Ústavu imunologie, proběhlo v Praze v Kongresovém centru od 28. října do 1. listopadu 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID) . Významem to byl zatím největší z celé řady ESID kongresů. Počet účastníků překonal i předchozí 15. ročník, který se konal ve Florencii – do Prahy přijelo více než 2 100 lidí z celého světa. Kongres zahrnoval čtyři plenární zasedání, dvanáct paralelních sekcí a dvanáct workshopů. ESID je v současnosti považován za nejlepší kongres v oblasti primárních imunodeficitů na světě. Součástí kongresu bylo také satelitní sympozium o průtokové cytometrii, pořádané doc. Tomášem Kalinou.

 
27.10.2014 |

1. místo za nejlepší poster

MUDr. Michal Podrazil získal 1. místo v soutěži o nejlepší poster v sekci Alergologie a klinická imunologie v klinické praxi uveřejněného v rámci XXXI. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XIV. kongresu českých a slovenských imunologů. Gratulujeme!

 
08.10.2014 |

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Semináře se v následujících dvou týdnech (tj.od 13.10. do 24.10.2014) konají podle rozvrhu pro jednotlivé kruhy.

 
13.11.2013 |

The Immunology lecture on the 26th November (Allergy) is cancelled. The alternative lecture will be held on the 27th November at the seminar time (8:00 - 9:40) at the Lecture hall at Department of Immunology.

 
09.10.2013 |

VÝUKA - ZMĚNA

Seminář pro kruhy 3,4 studentů 3. ročníku všeobecného lékařství se koná v posluchárně SP2

 
09.10.2013 |

Informace k atestačním zkouškám oboru Alergologie a klinická imunologie

Písemná a praktická atestační zkouška se koná v pátek 29.11.2013 od 8:30 ve stážovně Ústavu imunologie. Ústní atestační zkouška proběhne v pondělí 2.12.2013 v Nemocnici Na Homolce, Roentgenova 2,150 30 Praha 5, budova nad kongresovým sálem, zasedací místnost, 1. patro. (BUS č. 167, zastávka "Sídliště Homolka", hned za dolní vrátnicí doprava a do 1. patra budovy, ve které je kongresové centrum.

 
18.09.2013 |

Ukončení postgraduálního studia

V pondělí 16.9.2013 ukončila MUDr. Jana Kayserová obhajobou disertační práce "Poruchy regulace imunity - alergie a autoimunitní onemocnění" postgraduální studium a získala titul Ph.D..Gratulujeme.

 
16.11.2012 |

Nově jmenovaný profesor

16.11.2012 předal prezident ČR Václav Klaus doc. MUDr. Radku Špíškovi, Ph.D. jmenování profesorem pro obor lékařská imunologie. Gratulujeme

 
09.07.2012 |

Cena Arnolda Beckmana

PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D. získala cenu Arnolda Beckmana za práce: Fučíková J, Rožková D, Ulčová H, Budinský V, Sochorová K, Pokorná K, Bartůňková J, Špíšek R.: Poly I: C-activated dendritic cells that were generated in CellGro for use in cancer immunotherapy trials. J Transl Med. 2011 Dec 30;9:223. PubMed PMID: 22208910; PubMed Central PMCID: PMC3259090. IF3,508 Fucikova J, Kralikova P, Fialova A, Brtnicky T, Rob L, Bartunkova J, Spísek R.: Human tumor cells killed by anthracyclines induce a tumor-specific immune response. Cancer Res. 2011 Jul 15;71(14):4821-33. Epub 2011 May 20. PubMed PMID: 21602432. IF8,234 Gratulujeme !

 
05.06.2012 |

Atestace z alergologie a klinické imunologie

5.6.2012 úspěšně složila atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie MUDr. Jana Kayserová. Gratulujeme !

 
29.02.2012 |

Ukončení postgraduálního studia

29.2.2012 ukončila PharmDr. Jitka Fučíková obhajobou práce "Imunogenní buněčná smrt a její aplikace v imunoterapeutických protokolech" postgraduální studium a získala titul Ph.D. Gratulujeme.

 
06.12.2010 |

Cena za nejlepší poster

Mgr. Hana Hromádková získala cenu za nejlepší poster na „Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI)“, který se konal v termínu 3.-5.12.2010 ve Vídni. Gratulujeme.

 
29.11.2010 |

Atestace z alergologie a klinické imunologie

V pondělí 29.11.2010 MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. úspěšně složil atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie. Gratulujeme !

 
26.10.2010 |

15 let Ústavu imunologie

1. října 2010 oslavil Ústav imunologie 15 let svého trvání. Ústav byl konstituován na základě oboustranné dohody mezi ředitelem Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Pavlem Vepřekem a děkanem 2. lékařské fakulty prof. MUDr. Josefem Kouteckým, DrSc. s účinností od 1.10.1995. Sloučením nemocničního Oddělení klinické imunologie se školským imunologickým ústavem vzniklo pracoviště, které za 15 let své existence doznalo velkých změn a světového renomé. Od samého počátku vedla ústav ve funkci přednostky prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a ve funkci primářky prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Školským zástupcem přednosty byl v roce 2009 jmenován Doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Neformálního přátelského setkání jubilujícího ústavu se zúčastnila první dáma české imunologie prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., gratulace a zdravice pronesli profesor Emil Skamene, M.D., Ph.D., profesor of Medicine McGill University Montreal, Canada, ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie JEP doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., přednosta Ústavu imunologie a alergologie LF a FN v Plzni doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. a přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF a FN v Brně prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.. Závěr slavnostní části vyvrcholil ohňostrojem nad Vltavou. Při příležitosti výročí založení Ústavu imunologie byla vydána publikace shrnující výsledky činnosti za uplynulých 15 let

 
19.10.2010 |

ESID

Prof. MUDr. Anně Šedivé, DSc. udělila mezinárodní organizace ESID Junior Working Party ESID Junior Award za podporu mladých členů této společnosti.

 
19.10.2010 |

ESID

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. byla zvolena do výboru mezinárodní společnosti ESID. Tuto prestižní funkci bude vykonávat v letech 2010 - 2012. Gratulujeme.

 
06.10.2010 |

Cena Dr. Josefa Lišky

Na 27. Sjezdu České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie, který se konal 6.-9.10.2010 získal MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. a kol. cenu Dr. Josefa Lišky za publikaci Horváth R., Budinský V., Kayserová J.,Kalina T., Formánková R., Starý J., Bartůňková J., Sedláček P., Špíšek R.: „Kinetics of Dendritic Cells Reconstitution and Costimulatory Molecules Expression After Myeloblative allogeneic Haematopoetic Stem Cell Transplantation: Implications for the Development of Acute Graft-versus-host Disease.“ Clinical Immunology, ISSN 1521-6616, 2009, 131/1, 61-69, IF 3,492.

 
02.08.2010 |

Evropská atestace z alergologie a klinické imunologie

MUDr. Andrea Poloučková získala 5.6.2010 jako první v České republice Evropskou atestaci z alergologie a klinické imunologie organizovanou EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology). K této prestižní atestaci gratulujeme !

 
10.04.2010 |

Mgr. Hana Hromádková získala Cenu proděkana pro vědu a výzkum na Vědecké konferenci UK 2.LF

Postgraduální studentka Ústavu imunologie Mgr. Hana Hromádková (1. ročník) získala Cenu proděkana pro vědu a výzkum na Vědecké konferenci UK, 2.LF za přednášku: "Exprese nádorových antigenů na buňkách karcinomu ovária". S cenou je spojena finanční odměna, ze které bude moci uhradit svoji účast na některé zahraniční konferenci. Školitelem Hany Hromádkové je Doc.MUDr.Radek Špíšek, Ph.D. Gratulujeme!

 
01.02.2010 |

Článek v International Journal of Cancer

V březnovém čísle časopisu International Journal of Cancer (IF 4,7) byl publikován článek D.Rožkové a R.Špíška: "Toll-like receptors on B-CLL cells: expression and functional consequences of their stimulation." V článku je popisována exprese Toll-like receptorů na buňkách chronické myeloidní leukémie a vliv stimulace těchto receptorů na chování nádorových buněk. Tato práce přispívá k odhalení mechanismů, kterými se infekce mohou podílet na stimulaci růstu nádorových buněk. Plnou verzi článku je možno zaslat na vyžádání emailem. Seznam publikací

 
01.11.2009 |

Článek o vlivu vitamínu D na imunitní systém v Clinical Immunology

V říjnovém čísle časopisu Clinical Immunology (IF 3,6) byl publikován článek našeho kolektivu "Paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) and calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) exert potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibit induction of antigen-specific T cells." Popisujeme tlumivý vliv vitamínu D a jeho analogů na antigen prezentující buňky a na vznik specifické imunitní odpovědi. Plné verze článků je možno zaslat na vyžádání emailem. Seznam publikací

 
01.11.2009 |

Článek o vlivu vitamínu D na imunitní systém v Clinical Immunology

V říjnovém čísle časopisu Clinical Immunology (IF 3,6) byl publikován článek našeho kolektivu "Paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) and calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) exert potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibit induction of antigen-specific T cells." Popisujeme tlumivý vliv vitamínu D a jeho analogů na antigen prezentující buňky a na vznik specifické imunitní odpovědi. Plné verze článků je možno zaslat na vyžádání emailem. Seznam publikací

 
22.10.2009 |

Obhajoba disertační práce

PharmDr. Klára Sochorová úspěšně obhájila disertační práci na téma „Dendritické buňky a jejich role u vybraných patologických stavů“ dne 21. října 2009 a získala titul Ph.D. Gratulujeme.

 
22.10.2009 |

Cena za tvůrčí počin FN Motol

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole na doporučení VR FNM udělil Cenu za tvůrčí počin za rok 2008 kolektivu pracovníků Ústavu imunologie za program Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk.

 
23.09.2009 |

Obhajoba disertační práce

MUDr. Rudolf Hováth úspěšně obhájil disertační práci na téma „Dendritic cells in health and disease“ dne 22. září 2009 a získal titul Ph.D. Gratulujeme.

 
25.04.2009 |

Mgr. Jitka Fučíková získala cenu za nejlepší přednášku na Vědecké konferenci 2.LF

23 - 24. dubna 2008 se konala Vědecká konference 2. lékařské fakulty. Postgraduální studentka Ústavu imunologie Mgr. Jitka Fučíková (1. ročník) zaujala publikum svým příspěvkem "Příprava protinádorové vakcíny založené na bázi dendritických buněk pro imunoterapii karcinomu ovaria za podmínek správné výrobní praxe" a získala cenu za nejlepší přednášku. S cenou je spojena finanční odměna, ze které bude moci uhradit svoji účast na některé zahraniční konferenci. Školitelem Jitky Fučíkové je MUDr.Radek Špíšek, Ph.D. Gratulujeme!

 
15.04.2009 |

Dvě publikace v dubnovém čísle Clinical Immunology

V dubnovém čísle časopisu Clinical Immunology (IF 3,6) byly publikovány dvě práce našeho kolektivu. V článku "FOCUS on FOCIS: combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer." diskutujeme princip léčby karcinomu prostaty kombinací imunoterapie a chemoterapie na příkladu pacienta léčeného na našem pracovišti. Druhý článek "Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: implications for the development of acute graft-versus host disease." popisuje kinetiku rekonstituce antigen prezentujících buněk po transplantaci kostní dřeně a změny v jejich rekonstituci při reakci štěpu proti hostiteli. Plné verze článků je možno zaslat na vyžádání emailem. Seznam publikací

 
05.03.2009 |

Cena časopisu ALERGIE

PharmDr. Klára Sochorová převzala ve čtvrtek dne 5. března 2009 Cenu časopisu ALERGIE za práci Sochorová K., Králíková P., Horváth R., Litzman J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R.: „Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií mají defekt v produkci IL-6 a TNF-alfa po stimulaci Toll like receptoru 8.“ Práce byla ohodnocena jako nejlepší původní práce v časopise Alergie za rok 2008. Gratulujeme autorce a spoluautorům!

 
02.02.2009 |

Cena za nejlepší přednášku

Ve dnech 28.1.-30.1.2009 se konalo ve Stockholmu pracovní setkání NCEV ( Nordic Centre for development of antitumour Vaccine concepts). Ústav imunologie získal za prezentaci „Chemo-immunotherapy of prostate cancer (case report)“ výzkumného týmu Rožková D., Tišerová H., Fučíková J., Lašťovička J., Podrazil M., Ulčová H., Budinský V., Prausová J., Linke Z., Minárik I., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J. Cenu za nejlepší přednášku. Za kolektiv autorů práci prezentoval MUDr. Rudolf Horváth. Studie byla též přijata k publikaci v časopise Clinical Immunology.

 
16.01.2009 |

Atestace v oboru alergologie a klinická imunologie

Doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., školský zástupce přednostky ústavu, dne 2.12.2008 úspěšně složil atestaci v oboru alergologie a klinická imunologie. Gratulujeme!

 
09.01.2009 |

Přijetí publikace do časopisu Clinical Immunology, R.Horváth et al.

K recentním úspěchům vědeckého týmu Ústavu imunologie patří přijetí publikace do časopisu Clinical Immunology, která se zabývá úlohou dendritických buněk při vzniku reakce štěpu proti hostitelovi u alogeních transplantací kostní dřeně. Rudolf Horváth, Vít Budinský, Jana Kayserová, Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jan Starý, Jiřina Bartůňková, Petr Sedláček, Radek Špíšek. Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: Implications for the development of acute graft-versus host disease. Article in press (2009)

 
01.01.2009 |

Článek o vlivu vitamínu D na imunitní systém v Clinical Immunology

V říjnovém čísle časopisu Clinical Immunology (IF 3,6) byl publikován článek našeho kolektivu "Paricalcitol (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) and calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) exert potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibit induction of antigen-specific T cells." Popisujeme tlumivý vliv vitamínu D a jeho analogů na antigen prezentující buňky a na vznik specifické imunitní odpovědi. Plné verze článků je možno zaslat na vyžádání emailem. Seznam publikací

 
30.11.2008 |

Mgr. Jitka Fučíková získala 3. místo na mezinárodní konferenci postgraduálních studentů

Ve dnech 27.-29. listopadu se uskutečnil patý ročník mezinárodní konference postgraduálních studentů. Konference se zúčastnili přednášející studenti z české a slovenské republiky, Rakouska, Chorvatska, Dánska, Německa, Maďarska, Polska, Portugalska a Velké Británie. Celkem 40 přednášejících prezentovalo během tří dnů výsledky své vědecké práce v anglickém jazyce. Druhou lékařskou fakultu prezentovala postgraduální studentka ústavu imunologie Mgr. Jitka Fučíková (2.ročník) s přednáškou na téma Generation of clinical-grade dendritic cell-based vaccine for immunotherapy of ovarian cancer. Její prezentace byla ohodnocena třetím místem a finanční odměnou. Gratulujeme!

 
03.11.2008 |

Sjezd ČSAKI

Clarion Congress Hotel v Praze hostil ve dnech 29.10.-1.11.2008 XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a VII. kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí, jehož téma bylo „Od experimentu ke klinické praxi“. Na sjezdu bylo předneseno 172 odborných přednášek rozdělených do 26 sekcí a 18 přednášek satelitních, posterová sekce prezentovala celkem 191 posterů. Registrováno bylo 1500 účastníků a 250 zástupců 60ti vystavujících firem. Této náročné akce se organizačně ujala prezidentka sjezdu prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol. Vědeckou sekretářkou sjezdu byla prof. MUDr. Anna Šedivá a sekretářkou organizačního výboru paní Ilona Kyselová. Účastníci a přední představitelé jednotlivých odborností hodnotili sjezd jako velmi zdařilý a na vysoké úrovni jak odborné, tak organizační. Vědečtí pracovníci Ústavu imunologie sklidili na sjezdu několik ocenění. Cenu Dr. J Lišky získala profesorka Bartůňková a Dr. Klára Sochorová. Prestižní ocenění Granátový imunoglobulin převzala profesorka Bartůňková. V posterové sekci získaly cenu za nejlepší poster Dr. Rožková, Dr. Kayserová a Mgr. Kopecká. V přednáškách výsledky práce prezentovali docent Špíšek, profesorka Bartůňková, profesorka Šedivá, dr. Sochorová, dr. Poloučková, dr. Vernerová a za laboratorní úsek J.Grecová.

 
31.10.2008 |

Oceněné postery na sjezdu ČSAKI

Na sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů bylo prezentováno celkem 191 posterů. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol získal z 15 udělených cen za nejlepší poster 3 ceny. V sekci Alergeny bylo hodnoceno 8 posterů, cenu získala MUDr. Jana Kayserová za poster INTERAKCE DENDRITICKÝCH BUNĚK S ALERGENY. V sekci Protinádorová imunita bylo hodnoceno 22 posterů, cenu získala RNDr. Daniela Rožková, Ph.D. za poster VLIV AGONISTŮ TOLL-LIKE RECEPTORŮ NA BUŇKY B-CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIE. V sekci Přirozená imunita a zánět bylo hodnoceno 13 posterů, cenu získala Mgr. Jana Kopecká za poster VLIV THYMICKÉHO STROMÁLNÍHO LYMFOPOETINU NA SUBPOPULACE DENDRITICKÝCH BUNĚK.

 
29.10.2008 |

Kongres ČSAKI

V termínu od 29.10 - 1.11.2008 proběhne v kongresovém centru Clarion (Freyova 33, Praha 9 - Vysočany) XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XII. kongres českých a slovenských imunologů. Více informací na www.csaki2008.cz.

 
29.10.2008 |

Cena Dr. J. Lišky

Cenu Dr. J. Lišky uděluje Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii za nejlepší publikace v oboru publikované v předchozím roce. Za rok 2007 v kategorii monografie získalo tuto cenu 2. přepracované a doplněné vydání publikace „Imunodeficience“, autorů J. Bartůňková, A. Šedivá a A. Janda, vydané nakladatelstvím Grada. Hlavní autorka profesorka Bartůňková převzala cenu na slavnostním zahájení XXV. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. Cena Dr. J. Lišky za rok 2007 v kategorii původních článků byla udělena PharmDr. Kláře Sochorové, vědecké pracovnici Ústavu imunologie UK 2. LF a FN Motol za publikaci „Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF- alfa production in antigen presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinaemia“, publikovanou v časopisu Blood. Doktorka Sochorová převzala cenu na slavnostním zahájení XXV. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů.

 
29.10.2008 |

Granátový imunoglobulin

Česká imunologická společnost uděluje za dlouhodobý vědecký přínos v oboru imunologie cenu Granátový imunoglobulin. Prof. MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc. převzala toto prestižní ocenění na slavnostním zahájení XXV. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. Profesorka Bartůňková je v současné době přední představitelkou klinické imunologie v České republice.

 
06.10.2008 |

Aktualizace rozvrhů na rok 2008/2009

Byly aktualizovány rozvrhy pro školní rok 2008/2009.

 
24.07.2008 |

Seminář od 15.00 hod. ve stážovně Ústavu imunologie

zahraniční host - prof. Stefan Meuer, M.D., profesor imunolgoie Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg. Přednáška na téma Immunosuppression and cancer: approaches towards individualized immune intervention.

 
06.06.2008 |

Bc. Jana Kopecká úspěšně ukončila magisterké studium.

Bc. Jana Kopecká vypracovala na Ústavu imunologie diplomovou práci na téma "Vliv tymického stromálního lymfopoeitinu na populace lidských dendritických buněk. 5.6.2008 úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a ukončila tak magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru biologie se specializací imunologie. Gratulujeme!

 
27.03.2008 |

Úspěšně složená státní doktorská zkouška.

Postgraduální studentka Ústavu imunologie MUDr. Jana Kayserová úspěšně složila státní doktorskou zkoušku v oboru Imunologie a Molekulární genetika. Gratulujeme!

 
17.03.2008 |

Nová publikace přijata do prestižního Journal of Allergy and Clinical Immunology

Tento měsíc byl přijat k publikaci článek pracovníků Ústavu imunologie do velmi prestižního časopisu Journal of Allergy and Clinical Imunology s názvem „Anti-CD20 (rituximab) treatment for atopic eczema.“ (v překladu „Léčba atopického ekzému anti-CD20 (rituximabem).“ autorů: Šedivá, Kayserová, Vernerová, Poloučková, Čapková, Špíšek, Bartůňková. Článek je reakcí na publikaci otištěnou v lednu 2008 ve uvedeném časopise, ve kterém popisují soubor pacientů s velmi těžkým atopickým ekzémem léčených monoklonální protilátkou anti-CD20 (rituximabem). Efekt léčby studie popisuje jako velmi dobrý. Na našem pracovišti máme také zkušenosti s podáváním anti-CD20 protilátky u těžkých forem atopického ekzému, ale bohužel, u našich dvou dospělých pacientů, kterým byl lék podáván nebyl pozorovaný tak dobrý efekt léčby. V článku popisujeme laboratorní nálezy u pacientů v průběhu a po léčbě a diskutujeme možnosti neúspěchu léčby.

 
05.01.2008 |

Klára Sochorová získala 2. místo na mezinárodní konferenci postgraduálních studentů

4. ročník konference mezinárodní konference postgraduálních studentů lékařských fakult se konal v Hradci Králové. Přednáška Dr. Sochorové se jmenovala "Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF production in antigen presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinaemia". V konkurenci nejlepších postgraduálních studentů lékařských fakult z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Německa, Holandska a Anglie získala druhé místo a finanční prémii 50,000 Kč. tisková zpráva

 
27.11.2007 |

Ústav imunologie úspěšný v grantové soutěži GAČR

27.11. 2007 zveřejnila Grantová agentura České republiky přehled udělených grantů se začátkem řešení v roce 2008. MUDr.Radek Špíšek, Ph.D. získal standardní grant na projekt:"Příprava vakcín založených na dendritických buňkách pro protinádorovou imunoterapii karcinomu ovaria". mgr.Daniela Rožková, Ph.D. získala postdoktorandský grant pro projekt:"Vliv agonistů Toll-like receptorů na imunogenicitu nádorových buněk chronické B-lymfocytární leukémie". Udělen byl také doktorský grant "Regulace imunologických mechanismů ve zdraví a nemoci: vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů", který vede prof. MUDr.Helena Tláskalová, DrSc. z Akademie věd. V rámci tohoto doktorského projektu bude pracovat i několik studentů našeho ústavu.

 
27.11.2007 |

Slavnostni promoce absolventů doktorského studia, UK 2.LF

Dne 27.11.2007 byli ve velké aule Karolina promováni absolventi postdoktorálního studia biomedicíny a byl jim udělen titul Ph.D. Diplom převzala i mgr.Daniela Rožková, Ph.D., která letos úspěšně obhájila práci na téma Maturace dendritických buněk a její význam pro kvalitu imunitní reakce a účinnost imunoterapeutických vakcín. Školitelem byl MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Gratulujeme!!!
Další z úspěšných absolventek mgr.Zuzana Tobiasová, Ph.D. se promoce nezúčastnila, protože zahájila postdoktorální pobyt na prestižní University of Yale.

 
19.10.2007 |

Hledáme operátora pro obsluhu špičkových přístrojů určených pro výzkum poruch imunitního systému.

Nabízíme práci s nejnovějšími špičkovými technologiemi (průtoková a tkáňová zobrazovací cytometrie, konfokální mikroskopie) v perspektivním oboru imunologie, seberealizaci, práci v mladém dynamickém kolektivu, přívětivé zacházení a dobré platové podmínky. Více informací...

 
10.10.2007 |

Akreditace k provádění praktické části specializačního vzdělávání

1. října 2007 byla Ústavu imunologie udělena akreditace k provádění praktické části specializačního vzdělávacího programu "Zdravotní laborant pro lékařskou imunologii". Více informací...

 
06.09.2007 |

Ústav imunologie vydává novou publikaci

Přednostka Ústavu imunologie prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. vydala společně s prof. MUDr. Terezií Fučíkovou, DrSc. a prof. Yehudou Shoenfeldem, M.D. FRCP v nakladatelství Grada publikaci AUTOIMUNITA - VNITŘNÍ NEPŘÍTEL. Publikace má charakter popularizační knihy o donedávna tajemném oboru medicíny – autoimunitě. Přitom autoimunitní choroby postihují asi 5% populace - jde řádově o půl miliónu osob v České republice. Kniha jistě najde své cílové čtenáře mezi praktickými lékaři i specialisty, může sloužit jako poučný studijní materiál pro studenty medicíny a přitáhne jistě i pacienty, kteří autoimunitou trpí. Práce byla podpořena VZ MSM 0021620812 a VZ MZČR 000064203.

 
03.09.2007 |

Dvě z prvních absolventek nově zřízených bakalářských oborů na fakultě jsou z Ústavu imunologie

V pondělí dne 16. července 2007 ve velké aule Karolina ukončily studium slavnostní promocí absolventky nově zřízených bakalářských oborů, které zahájily svoji činnost v akademickém roce 2004/2005. V bakalářském studijním programu - Specializace ve zdravotnictví - obor – Zdravotní laborant ukončila studium s cenou děkana za vynikající studijní výsledky vrchní laborantka Ústavu imunologie Anna Skalická. Na ústav pro laboratoř čistých prostor byla přijata absolventka téhož oboru Hana Rychtrová.

 
06.07.2007 |

Přijetí publikace do časopisu Microbes and Infection, I. Jarešová et al.

K publikaci do časopisu Microbes and Infection, (impact factor, 3,1) byla přijata práce Ireny Jarošové a Daniely Rožkové, ve které pomocí nově vyvinuté metody sledovaly expresi různých variant Toll-like receptoru 4 v lidských buňkách.
Irena Jarešová, Daniela Rožková, Radek Špíšek, Aleš Janda, Jitka Brázová and Anna Šedivá. Kinetics of TLR4 splice variants expression in LPS-stimulated antigen presenting cells of healthy donors and patients with cystic fibrosis. Microbes and Infection. 2007. In Press
Další publikace

 
15.06.2007 |

Prestižní publikace v časopise Blood, K. Sochorová et al.

Mimořádný publikační úspěch se podařil výzkumnému týmu pod vedením dr. Radka Špíška a prof. Anny Šedivé z Ústavu Imunologie, UK 2. LF a FN Motol. V březnovém čísle časopisu Blood, oficiálního časopisu Americké společnosti pro hematologii (impakt faktor 10,1), vyšel článek, kde popisují dosud neznámý defekt ve funkci antigen prezentujících buněk u pacientů s X vázanou agamaglobulinémií (XLA). Kromě toho, že byla tato práce přijata do nejprestižnějšího hematologického časopisu, byl tomuto článku také věnován komentář.
Sochorová K, Horváth R, Rožková D, Litzman J, Bartůňková J, Šedivá A, Špíšek R. Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-alpha production in antigen-presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinemia. Blood, 2007 Mar 15;109(6):2553-6.
tisková zpráva

 
01.06.2007 |

Výsledky in vitro testů vakcíny proti karcinomu ovária publikovány v časopise Clinical Immunology

Cílem projektu je příprava vakcíny, která dokáže vyvolat imunitní odpověď proti buňkám karcinomu ovária. Společný projekt Ústavu imunologie a Gynekologicko-porodnické kliniky, UK, 2.LF probíhá pod vedením prof.Jiřiny Bartůňkové. Výsledky preklinických studií projektu přípravy protinádorové vakcíny pro karcinom ovária byly publikovány v časopise Clinical Immunology.
Tobiasova Z, Pospisilova D, Miller AM, Minarik I, Sochorova K, Spisek R, Rob L, Bartunkova J. In vitro assessment of dendritic cells pulsed with apoptotic tumor cells as a vaccine for ovarian cancer patients. Clin Immunol. 2007 Jan;122(1):18-27.
odkaz na článek

 
28.05.2007 |

2. cena v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci pracovníků IPVZ za rok 2006

Soubor publikací pracovníků Ústavu imunologie získal 2. cenu v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci pracovníků IPVZ za rok 2006 v kategorii Časopisecké články - interní a teoretické obory.

 
18.05.2007 |

Ústav imunologie získal „Zvláštní cenu Arnolda Beckmana pro klinická pracoviště”

Za soubor prací publikovaných v letech 2004-2005 získal Ústav imunologie Ústav imunologie "Zvláštní cenu Arnolda Beckmana pro klinická pracoviště" v kategorii Buněčná biologie a imunologie, kterou vyhlašuje společnost Immunotech a.s. a česká pobočka společnosti Beckman Coulter Inc. více

 
16.05.2007 |

Ústav imunologie, UK, 2.LF, FNM pořádal 6.ročník konference ESID Prague Spring Meeting

Ve dnech 14. a 15. května pořádal náš ústav již 6. ročník konference zaměřené na problematiku primárních imunodeficiencí ESID Prague Spring meeting. Zúčastnilo se přes 30 odborníků z 12 zemí. Hlavními organizátory konference byli prof.Anna Šedivá a dr. Aleš Janda.
více informací

 
15.05.2007 |

Cena za nejlepší přehledný článek za rok 2006 publikovaný v časopise Alergie.

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a MUDr. Jana Kayserová převzaly tuto cenu 8. 3. 2007 v hotelu Ambasador na zasedání České společnosti alergologie a klinické imunologie. Oceněný článek Alergie a autoimunita – jin a jang imunopatologie byl věnovaný prof. MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc. k jejímu významnému životnímu jubileu.
více

 
14.04.2007 |

Vyšlo 2.vydání monografie Imunodeficience

V nakladatelství Grada vyšlo 2.vydání úspěšné monografie Imunodeficience. Prof.Bartůňková přizvala v tomto vydání jako spoluautory prof.Annu Šedivou a MUDr.Aleše Jandu.

 
14.03.2007 |

Daniela Rožková a Zuzana Tobiasová obhájily Ph.D.

Na Mikrobiologickém ústavu AV ČR obhájily ve středu dne 14. března 2007 disertační práce dvě postgraduální studentky Ústavu imunologie. Mgr. Zuzana Tobiásová, roz. Czetöová obhájila práci Dendritické buňky v imunoterapii nádorových ochorení. Školitelkou byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Mgr. Daniela Rožková obhájila práci Maturace dendritických buněk a její význam pro kvalitu imunitní reakce a účinnost imunoterapeutických vakcín. Školitelem byl MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. GRATULUJEME !!!

 
01.01.2007 |

Výtečně složená atestace

MUDr. Andrea Poloučková složila úšpěšně dne 11.12.2007 atestaci z alergologie a klinické imunologie. Gratulujeme !!

 
01.01.2007 |

Jana Kopecká úspěšně ukončila magisterké studium.

Jana Kopecká na Ústavu imunologie pod vedením prof. Anny Šedivé vypracovala diplomovou práci na téma "Vliv tymického stromálního lympoeitinu na populace lidských dendritických buněk". 5.6.2008 úspěšně složila Státní závěrečnou zkoušku. Ukončila tak studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru biologie se specializaci imunologie. Gratulujeme!!

 

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster