Department of Immunology 2nd Medical School Charles University and University Hospital Motol
2nd Medical School Charles University University Hospital Motol
czech  |  english
SEARCH
Teaching Research Routine Lab  Outpatient clinic  Seminars ESID Primary
immunodeficiencies
History Contacts


Primary
immunodeficiencies

Jeffrey Modell Foundation


The Department of Immunology, 2nd Faculty of Medicine of the Charles University in Prague and University Hospital in Motol, is, together with a working group from the Department of Pediatric Hematology and Oncology, member of an international network for diagnosis, care and treatment of primary immunodeficiencies directed by the Jeffrey Modell Foundation.

Since 2011, when the Centre of Excellency in Prague was founded, it organized numerous events for both patients, their families, but also caregivers and general public. The Center also participates in other international activities focused around the theme of primary immunodeficiencies.

JMF Center of Excellence report - year 2015

 

ESID


Rada lékaru a výzkumníku z Ústavu imunologie je aktivními cleny rady mezinárodních organizací, mezi nimiž celní roli hraje ESID, European Society for Immunodeficiencies. Prof. Anna Šedivá predsedala v letech 2010-2014 evropské Working Party PID Care in Development. MUDr. Adam Klocperk je clenem reprezentativem skupiny mladých imunologu ESID Juniors pro Ceskou Republiku.

  • V letech 2003-2013 organizoval kolektiv Ústavu imunologie pravidelní jarní ESID Prague Spring Meeting, workshop s prezentacemi sloužící ke sdílení nových projektu, poznatku a klinických pozorování mezi cleny ESID z celé Evropy.
  • V roce 2014 se v Praze konal velký bianuální kongres ESID 2014 Prague, jehož se zúcastnilo pres 2000 úcastníku z celého sveta.
  • V letech 2015-2106 byl puvodní Prague Spring Meeting rozšíren do formy jarní školy ESID Spring School, která se v roce 2015 konala ve Slavonicích a v roce 2016 v Treboni. Zprávy z techto aktivit lze nalést pod záložkou ESID.

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Date of last update: 14.06.2018

© 2018 Department of Immunology, All rights reserverd.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster