Department of Immunology 2nd Medical School Charles University and University Hospital Motol
2nd Medical School Charles University University Hospital Motol
czech  |  english
SEARCH
Teaching Research Routine Lab  Outpatient clinic  Seminars ESID Primary
immunodeficiencies
History Contacts


PhD study Publications Abstracts Projects Grants Working groups Lab equipment

Research  >  Abstracts

Title
ascending order  descending order
Type
ascending order  descending order
Authors
ascending order  descending order
Year
ascending order  descending order
Name of conference Note
Detekce protinádorové imunitní odpovědi proti vybraným nádorovým antigenům a pacientek s karcinomem prsu.
conference Vančurová I., Velíšková M., Kašíková L., Truxová I., Belicová L., Palata O., Halaška j.M., Strnad P., Fialová A., Špíšek R., Hensler M., Fučíková J.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Neutrofilné extracelulárne pasce a diabetes mellitus 1. typu: Zvýšená aktivácia dendritických buniek prospieva k rozvoji prozápalového prostredia.
poster Paračková Z., Zentsová I., Kayserová J., Průhová Š., Koloušková S., Šumník Z., Šedivá A.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Vliv thymické tkáně na imunitní toleranci.
poster Klocperk A., Paračková Z., Koubský K., Bartoňová L., Klein P., Šedivá A.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Vliv dlouhodobé hyperglykémie na přípravu a funkci tolerogenních dendritických buněk pro terapii pacientů s diabetem I. typu.
poster Dáňová K., Grohová A., Strnadová P., Funda D.P., Šumník Z., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Koloušková S., Obermannová B., Petruželková L., Šedivá A., Fundová P., Buschard K., Špíšek R., Palová-Jelínková L.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Rozdílný imunitní profil u pacientů s adenokarcinomem a s kvamózním karcinomem: Využití pro imunoterapii nemalobuněčného karcinomu plic.
poster Hradilová N., Palata O., Sadílková L., Myšíková D., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
WNT Signaling Inhibitor XAV939 Potentiates Cytotoxic Activity of Prostate Cancer Patient¨s Lymphocytes in Vitro.
poster Stakheev D., Střížová Z., Táborská P., Vrabcová P., Podrazil M., Bartůňková J., Smrř D.. 2017 FOCIS 2017, USA Chicago 14.6. - 17.6.2017.
Prague 2017 Europe Immunology Course Update.
conference Střížová Z.. 2017 FOCIS 2017, USA Chicago 14.6. - 17.6.2017.
Enrichment and detection of T cells reactive to multiple tumor-associated antigens in prostate cancer patients based on peptide-mediated lymphocyte stimulation and detection via activation-induced externalization of CD107a.
poster Táborská P., Stakheev D., Střížová Z., Vávrová K., Podrazil M., Bartůňková J., Smrž D.. 2017 Third CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy conference 2017, Mainz Germany 6.9. - 9.9.2017.
The role of T-helper cells in autoimmune complications of Common Variable Immunodeficiency.
poster Milota T., Rataj M., Paračková Z., Kayserová J., Zachová R., Šedivá A.. 2017 ESID 2017, Edinburgh Velká Británie 11.9. - 14.9.2017.
Dendritic Cells and antigen presentation.
conference Špíšek R.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Antitumoral immunity, cancer immunotherapy.
conference Špíšek R.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Primary immune deficiencies and autoinflammatory disorders.
conference Šedivá A.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Dendritic cell response to neutrophil extracellular traps in type 1 diabetes.
poster Paračková Z., Zentsová I., Šedivá A.. 2017 NETs Berlín. 16.11. - 17.11. 2017
Dendritic cells pulsed with HHP-inactivated prostate cancer cells and matured wit Poly (I:C) induce lymphocytes to recognize and kill the cnacer cells.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Příprava protokolu výroby tumor specifických lymfocytů pro adoptivní transfer v léčbě nádoru prostaty.
poster Vávrová K., Horváth R., Vrabcová P., Bartůňková J.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Human dendritic cells pulsed with high hydrostatic pressure-inactivated prostate cancer cells and matured with poly (I:C) induce autologous lymphocytes to ex vivo recognize and kill prostate cancer cells.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 14th CIMT Annual Meeting, 10.5. -12.5.2016, Mainz, Německo.
Immunological parameters in phase I/II clinical trial od dendritic-cell based immunotherapy (DCVAC/PCA) in patients with rising PSA after primary prostatectomy or salvage radiotherapy for prostate cancer.
poster Podrazil M., Fučíková J., Jarolím L., Bílková P., Hensler M., Becht E., Gašová Z., Kayserová J., Horváth R., Fialová A., Vávrová K., Bartůňková J.. 2016 14th CIMT Annual Meeting, 10.5. -12.5.2016, Mainz, Německo.
ECTO-CRT koreluje se zvýšenou imunitní odpovědí proti leukemickým antigenům a pozitivní prognózou pacientů s akutní myeloidní leukémií.
conference Truxová I., Fučíková J., Hensler M., Becht E., Kašíková L., Moserová I., Vošahlíková Š., Church S., Cremer I., Šálek C., Špíšek R.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Metody stanovení proliferace lymfocytů v klinické laboratoři.
conference Lašťovička J.. 2016 Seminář"Novinky v cytometrické diagnostice". EXBIO Praha a.s., Praha,21.6.2016.
6-ti barevný kombitest v laboratorní praxi.
conference Rataj M.. 2016 Seminář"Novinky v cytometrické diagnostice". EXBIO Praha a.s., Praha 21.6.2016.
Development of immunomonitoring assays for dendritic cell-based lung cancer immunotherapy.
conference Palata O., Hradilová N., Sadílková L., Myšíková D., Vančurová I., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 2016, Programme, Abstract Book.
Proměnlivá tvář poruch imunity.
conference Bartůňková J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Co nového v hereditárním angioedému?
conference Sobotková M.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Možnosti "next generation sequencing" v diagnostice primárních imunodeficiencí.
conference Šedivá A.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Očkování u závažných imunodeficitních stavů navozených transplantací kmenových hematopoetických buněk či imunosupresí.
conference Horáková V.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Kožní projevy u imunopatologických stavů.
conference Kayserová J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Výhody flexibilního dávkování 20% SCIG Hizentra.
conference Milota T.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Hyperglykemie u pacientů s diabetem 1. typu snižuje schopnost tolerogenních dendritických buněk navodit stabilní T buněčnou anergii a indukci supresivních regulačních T lymfocytů.
conference Palová Jelínková L.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Role imunitního systému v obraně proti nádorům a strategie protinádorové imunoterapie.
conference Špíšek R.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Význam imunogenní buněčné smrti v protinádorové imunitě.
conference Fučíková J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Imunosuprese staré a nové cesty.
conference Sobotková M.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Organizace péče PID v České republice.
conference Šedivá A.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Angioedém v ambulantní praxi - kazuistiky.
conference Sobotková M. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy.
poster Vávrová K., Vrabcová P., Horváth R., Filipp D., Bartůňková J.. 2016 ICI 2016- International Congress of Immunology 2016, 21.8. - 26.8.2016, Melbourne, Australia.
Expression of tumor antigens on primary ovarian cancer cells compared to established ovarian cancer cell lines.
poster Kloudová K., Hromádková H., Partlová S., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Hensler M., Halaška M.J., Špíšek R., Fialová A.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 3.9. -7.6.2016, Štrbské Pleso, Slovensko.
Modulation of autoimmune T cell reaction in patients with type 1 diabetes by tolerogenic dendritic cells.
poster Dáňová K., Grohová A., Strnadová P., Funda D.P., Šumník Z., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Koloušková S., Obermannová B., Petruželková L., Šedivá A., Fundová P., Špíšek R., Palová-Jelínková L.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 3.9. -7.6.2016, Štrbské Pleso, Slovensko.
Intracellular signalling and cytokine production in APDS patients.
poster Klocperk A., Kanderová V., Kayserová J., Zachová R., Kalina T., Šedivá A.. 2016 ESID 17th Biennial Meeting. 21.9.-24.9.2016, Barcelona, Španělsko.
Use of simultaneous detection of externalized CD107a and CD137 for evaluation of specifity and effector functions of polyclonal T-cells produced for adoptive cellular immunotherapy of prostate cancer.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 CRI-CIMT-EATI-AACR Secon International Cancer Immunotherapy Conference, 25.9. - 28.9.2016, New York, USA.
Perzistující hypogamaglobulinémie u pediatrických pacientů po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk pro primární imunodeficience léčených rituximabem pro autoimunnní hemolyticku anémii a potrasplantační lymfoproliferativní onemocnění.
poster Horáková V., Keslová P., Formánková R.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Autoinflamatorní stavy.
conference Šedivá A.. 2016 IV. Kongres pediatrů v Plzni. 24.11. - 25.11.2016, Plzeň, Česká republika.
Pacienti se syndromem aktivované PI3 kinázy.
conference Klocperk A., Kanderová V., Milota T., Zachová R., Kayserová J., Freiberger T., Froňková E., Kalina T., Šedivá A.. 2016 IV. Kongres pediatrů v Plzni. 24.11. - 25.11.2016, Plzeň, Česká republika.
Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín?
conference Bartůňková J.. 2016 Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit. Edukační sympozium sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s BMS., 15.12.2016, Praha.
Nové imunodeficience nazývané APDS, Activated PI3 Kinase Delta Syndrome.
conference Kayserová J. 2015 Program , 3. Fórum imunodeficiencí,
SCIG a jejich přínos pro chronicky nemocného pacienta.
conference Milota T. 2015 Program , 3. Fórum imunodeficiencí,
Preparation of polyclonal cancer-specific T-cells for adoptive cellular immunotherapy of prostate cancer.
conference Smrž D.. 2015 Program, konference, Černá Hora.
Evaluation of ex vivo produced polyclonal " cancer-specific" T-cells by flow cytometry.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 2015 Program, abstrakta.
Use of CD137 surface expression for enrichment and detection of prostate cancer antigen-specific polyclonal T-cells.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 2015 Program, konference, Černá Hora.
Dynamic Changes of T Regulatory Cells in Pre-diabetic and Diabetic Stages of T1D
poster Paračková Z., Kayserová J., Šumník Z., Koloušková S., Lebl J., Štechová K., Šedivá A. 2015 Basic Immunology Research in Allergy and Clinical Immunology, Abstract book
Nový autoinflamatorní syndrom s recidivujícími horečkami, těžkou anémií a B-buněčným imunodeficitem.
conference Kayserová J. 2015 Pediatria pre prax 2015, 16(S1)
Hypogamaglobulinemie v dětském věku.
conference Šedivá A., 2015 Pediatria pre prax 2015, 16(S1)
Zvýšená produkcia prezápalových cytokínov po stimulácii TLR7, 8 a TLR9 u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
poster Paračková Z., Kayserová J., Šumník Z., Koloušková S., Labiková J., Katina S., Šedivá A., 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program
Možnosti terapeutického ovlivnění autoimunitní reakce tolerogenními dendritickými buňkami.
conference Dáňová K., Klapetková A., Šumník Z., Koloušková S., Obermannová B., Průhová Š., Petruželková L., Lebl J., Špíšek R., Palová Jelínková l. 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program
Příprava dendritických buněk pro imunoterapii karcinomu plic s využitím nádorových linií ošetřených vysokým hydrostatickým tlakem.
conference Hradilová N. Sadílková L., Myšíková D., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I., 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program
Genové expresní profilování cirkulujících nádorových buněk a periferních mononukleárních buněk u pacientek s karcinomem prsu.
conference Vančurová I., Hensler M., Palata O., Strnad P., Tesařová P., Čabiňaková M., Becht E., Švec D., Kubista M., Špíšek R., Sojka L. 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program
Immunological parameters in phase I/II clinical trial of dendritic-cell based immunotherapy (DCVAC/PCa) combíned with chemotherapy in patients with metastatic, castration-resistant prostate cancer.
poster Podrazil M., Fučíková J., Vrabcová P., Horváth R., Becht E., Rožková D., Bílková P., Hromádková H., Kayserová J., Vávrová K., Lašťovička J., Kubáčková K., Gašová Z., Jarolím L., Babjuk M., Špíšek R., Bartůňková J.. 2015 13th CIMT Annual Meeting, 2015, abstract book
Management of patients with CVID in the Central Bohemia-data from the Czech PID registry
poster Milota T., Podrazil M., Zachová R., Šedivá A. 2014
Mitochondrial pathology in autoinflammatory disorders
conference Šedivá A., 2014
Kombinovaná chemoimunoterapie aktivní protinádorovou buněčnou terapií preparátem DCVAC/PCA c u pacietů s karcinomem prostaty
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Jarolím L., Babjuk M., Kubáčková K., Prausová J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J., 2014
Charakterizace apoptotické dráhy spouštěné v lidských nádorových buňkách vysokým hydrostatickým tlakem
conference Moserová I., Truxová I., Heřmanová I., Bartůňková J., Špíšek R., Fučíková J., 2014
Long-term immunotherapy by dendritic-cells based vaccine in patiens with PSA recurrent prostate cancer
conference Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Minárik I., Hromádková H. 2014 European Urology, Supplements 2014, 13(1)e872, 29th Annual EAU Congress, Stockholm, 11.4. - 15.4.2014
Combined chemoimmunotherapy of castrate-resistant prostate cancer with dendritic-cell based vaccine DCVAC/Pca
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J. 2014 CIMT 2014, Abstracts, 12th Annual Meeting, 6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy
poster Vávrová K., Vrabcová P., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J., 2014 CIMT 2014, Abstracts, 12th Annual Meeting, 6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany
Imunoterapie nádorů - " Breakthrough of the Year 2013"
conference Bartůňková J., 2014
Production of Pro-inflammatory Cytokines after TLR Ligands Stimulation in Type 1 Diabetes Patients
poster Paračková Z., Kayserová J., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Šedivá A. 2014 FOCIS 2014, Scientific program
B & Tcell development in diGeorge syndrome
conference Klocperk A., Grecová J., Kalina T., Froňková E., Šedivá A., 2014
Helios expression in T-regulatory cells in patients with diGeorge syndrome
poster Klocperk A., Grecová J., Šišmová K., Kayserová J., Froňková E., Šedivá A., 2014
Charakterizace apoptotické dráhy spouštěné v lidských nádorových buňkách vysokým hydrostatickým tlakem
conference Moserová I., Truxová I., Heřmanová I., Bartůňková J., Špíšek R., Fučíková J., 2014
Long-term immunotherapy by dendritic-cells based vaccine in patiens with PSA recurrent prostate cancer
conference Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Minárik I., Hromádková H. 2014 European Urology, Supplements 2014, 13(1)e872
Mast cells condition dendritic cell-mediated re-stimulation of T-cells
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D., 2014
Vliv žírných buněk na účinnost adoptivní aktivní buněčné imunoterpaie v léčbě rakoviny
conference Smrž D. 2014 Sborník přednášek a posterů, XXI. Biologické dny, Brno
Immunotherapy of the prostate cancer using dendritic cells loaded with immunogenic tumor cells
conference Špíšek R. 2014 Programme, Abstrakt book, 11th EFIS-EJI Tatra Immunogy Conference, Štrbské Pleso, SR
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy
poster Vávrová K., Vrabcová P., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J., 2014 DC 2014, 13th International Symposium on Dendritic Cells, Abstakt book
The differences in the cytokine production in two autoimmune diseases - an analogy between Sjögren´s syndrome and Type 1. Diabetes
poster Paračková Z., Kayserová J., Podrazil M., Bartůňková J., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Šedivá A. 2014 DC 2014, 13th International Symposium on Dendritic Cells, Abstakt book
Těžký kombinovaný imunodeficit (SCID) - 25 let historie
conference Šedivá A. 2014 Česko-slovenská pediatrie, září 2014, S 1/69, Program/abstrakta
Imunoterapie nádorových chorob pomocí dendritických buněk
conference Bartůňková J., 2014 Sborník abstrakt, 2014, X. Hradecké vakcionologické dny
Hight hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells
poster Fučíková J., Moserová I., Truxová I., Hermanová I., Vančurová I., Partlová S., Fialová A., Sojka L., Cartron P.F., Houska M., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2014
Regulatory T cells in patients withh T1D diabetes
poster Kayserová J., Dudková E., Hromádková H., Šišmová K., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Paračková Z., Šedivá A. 2014
Imunoterapie nádorových chorob pomocí dendritických buněk
conference Špíšek R., Bartůňková J. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Včasná diagnostika těžkých kombinovaných imunodeficiencí
conference Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Efekt subkutánních imunoglogulinů v léčbě kojenců s těžkou formou atopické dermatitidy spojenou s hypogamaglobulinemií
poster Kayserová J., Kubešová H., Zachová R., Poloučková A., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Negativita specifických autoprotilátek u pacientů s diabetem mellitem 1. typu a běžným variabilním imunodeficitem
poster Milota T., Klocperk A., Podrazil M., Šumník Z., Obermannová B., Králíčková P., Vondrák K., Kayserová J., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Combined chemoimmunotherapy of castrate-resistant prostate cancer with dendritic-cell based vaccine DCVAC/Pca
poster Podrazil M., Fučíková J., Rožková D., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Klinické charakteristiky pacientů s přítomností protilátek proti membránovým a synaptickým antigenům exprimovaným v nervovém systému
poster Hanzalová J., Elišák M., Krýsl D., Marusič P. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
Snížené subpopulace dendritických buněk u pacientů se Sjögrenovým syndromem - analogie s pacienty s diabetes mellitus I. typu
poster Kayserová J., Dudková E.,Podrazil M., Bartůňková J., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum
The ambivalent impact of human mast cells on efficacy of adoptive cell transfer (ACT)-based active cellular immunotherapy (ACT-ACI)
conference Smrž D., Táborská P., Bartůňková J. 2014
Differentially activated mast cells as modulators of maturation of therapeutic dendritic cells (DCs) for adoptive cell transfer (ACT)-based active cellular immunotherapy (ACT-ACI)
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D., 2014 Sborník abstrakt, Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application,
Expression of tumor antigens of primary ovarian cancer cells and comparison with ovarian cancer cell lines
poster Partlová S., Kloudová K., Hromádková H., Hensler M., Rob L., Fialová A., Špíšek R. 2014 Poster presentation abstacts, qPCR and Digital PCR Congress
Type 1 Diabetes Mellitus with Negative Specific Autoantibodies in Common Variable Immunodeficiency
poster Milota T., Kayserová J., Králíčková P., Obermannová B., Průhová S., Klocperk A., Podrazil M., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Primary Immunodeficiency - A Twenty Years Experience in the Czech Republic
poster Formánková R., Sedláček P., Keslová P., Říha P., Šedivá A., Mejstříková E., Hrušák O., Litzman J., Freiberger T., Starý J. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Treatment with Subcutaneous Immunoglobulins in Infants with Severe Atopic Eczema Associated with Hypogammaglobulinemia
poster Kayserová J., Kubešová H., Poloučková A., Zachová R., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Spectrum of Mutations in Czech Patients with Wiskott-Aldrich Syndrome and X-Linked Thrombocytopenia
poster Freiberger T., Ravčuková B., Grodecká L., Mejstříková E., Formánková R., Šedivá A., Pospíšilová D., Sedláček P., Litzman J. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Safety and Efficacy of Tetanus Vaccination in Hematopoietic Cell Transplant Recipients Due to Primary Immunodeficiency Diseases
poster Horáková V., Škovránková J., Šedivá A., Keslová P., Formánková R. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Atopic Dermatitis as a Manifestation of Serious Immunodeficiency
poster Liška M., Votava T., Šedivá A., Sedláček P. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Helios Expression in T-Regulatory Cells in Patients with diGeorge Syndrome
poster Klocperk A., Kayserová J., Grecová J., Šišmová K., Froňková E., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Immunology Nursing in the Czech Republic Today
poster Teplá I., Růčková D., Králíčková P., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Europe Immunoglobulin Map
conference Šedivá A., at all 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Decreased DC subpopulations in patients with Sjögren´s syndrom an analogy with DCS disturbances in type 1 diabetes
poster Kayserová J., Štechová K., Šedivá A. 2014
Adoptive T-cell therapy in patients with prostate cancer
poster Vávrová K., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J. 2013 Abstract Book 2013,11th Annual Meeting, 14.5. - 16.5.2013
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
poster Vávrová K., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J. 2013
Role přirozené imunity v patogenezi diabetu mellitu 1. typu
poster Kayserová J., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Hromádková H., Ulmannová T., Špíšek R., Šedivá A. 2013
Dynamika protinádorové imunitní odpovědi u karcinomu ovaria
conference Partlová S., Sojka L., Fučíková J., Rob L., Brtnický T., Bartůňková J., Špíšek R., Fialová A., 2013
Humorální imunita u pacientů se syndromem DiGeorge
poster Klocperk A., Grecová J., Kalina T., Šedivá A. 2013
Klinická studie imunoterapie fáze I/II pomocí dendritických buněk u nemocných s karcinomem prostaty a biochemickou recidivou
conference Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Fialová A., Minárik I., Hromádková H., Bartůňková J. 2013 Klinická urológia 2013 (9)
Očkování pacientů s autoimunitním onemocněním
conference Horáková V., 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3)
Závažné formy atopického ekzému: možné spojení s hypogamaglobulinémií
poster Kayserová J., Kubešová H., Šedivá A. 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3)
Familiární středozemní horečka v České republice
conference Šedivá A., 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3)
Dendritic Cells in Type 1 Diabetes(T1D)
poster Kayserová J., Klocperk A., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Šedivá A. 2013 Focis 2013, abstract supplement, Boston
Fast 3 days Poly (I:C).activated dendritic cells generated in Cellgro for use in cancer immunotherapy trials are fully comparable to standard 5 days DCS
poster Truxová I., Fučíková J., Pokorná K., Budinský V., Partlová S., Špíšek R. 2012 Abstract Book Molecular Determinats of T Cell Immunity
Use of the quantitative DNA methylation assay to measure nTreg frequencies in cancer patients
poster Sojka L., Hromádková H., Vančurová I., Kloudová K., Špíšek R. 2012 Abstarkt Book Molecular Determinats of T Cell Immunity
Dynamics of T cell infiltration during the course of ovarian cancer:the gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T cells
poster Fialová A., Partlová S., Sojka L., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Abstrakt Book Molecular Determinats of T CEll Immunity
Functional and numerical deficit in dendritic cells in patients with type 1 diabetes(T1D) and in their relatives
poster Kayserová J., Ulmannová T., Včeláková J., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Dudková E., Šedivá A., Špíšek R. 2012 Abstract Book, Molecular Determinats of T Cell Immunity
Expansion of T helper type 17 lymphocytes in patients with chronic granulomatous disease
poster Horváth R., Rožková D., Lašťovička J., POloučková A., Sedláček P., Šedivá A., Špíšek R. 2012 Abstact Book Molecular Determinats of T Cell Immunity
Human tumor cells killed by anthracyclines induce a tumor-specific immune response
poster Fučíková J., Králíková P., Fialová A., Budinský V., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Abstact Book, Molecular Determinats of T Cell Immunity
Phase I/III clinical trials of dendritic cell-based immunotherapy in patients with the biochemical relapse of the prostate cancer and hormone refractory prostate cancer
poster Špíšek R. 2012 Abstract Book Molecular Determinats of T Cell Immunity
Prostate Cancer Immunotherapy:Clinical Trials
poster Podrazil M., Hromádková H., Minárik I. Jarolím L., Babjuk M., Špíšek R., Bartůňková J., 2012 FOCIS 2012,12th Annual Meeting Vancouver, BC, Canada,June 20 - 23, Abstract Supplement
Numerical and Functional Deficit in DC Subpopulations in in Type 1 Diabetic Patients and in their Relatives
poster Kayserová J., Ulmannová T., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Špíšek R., Šedivá A. 2012 FOCIS 2012, Vancouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
Dynamics of T Cell Infiltartion During the Course of Ovarian Cancer: The Gradual Shift from a Th17 Effector Cell Response to a Predominant Infiltration by Regulatory T Cells
poster Patlová S., Fialová A., Sojka L., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R., 2012 FOCIS 2012, VAncouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
Human Tumor Cells Killed by Anthracyclines Induce a Tumor-Specific Immune Response
poster Fučíková J., Králíková P., Fialová A., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 FOCIS 2012, Vancouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
B-cell immunity in patients with DiGeorge syndrome
poster Klocperk A., Grecová J., Zachová R., Kalina T., Šedivá A. 2012 Journal of Clinical Immunology,2012,number 32, supplement,
Jsou indikace k léčbě omalizumabem stanoveny adekvátně i pro pacienty dětského věku?
poster Vernerová E., Pohunek P. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Dynamika protinádorové imun itní odpovědi u karcinomu ovária
poster Partlová S., Fialová A., Sojka L.., Fučíková J., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Imunoterapie karcinomu prostaty - klinické studie
poster Podrazil M., Rožková D., Tišerová H., Fučíková J., Budinský V., Kubáčková K., Prausová J., Minárik I., JArolím L., Babjuk M., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Početní a funkční deficit subpopulací dendritických buněk u pacientů s diabetem melitem I. typu a jejich příbuzných
poster Kayserová J., Štechová K., Včeláková J., Šumník Z., Koloušková S., Hromádková H., Špíšek R., Šeivá A. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Cytotoxický test a test degranulace NK buněk v diagnostice FLH
poster Dudková E., Netopilíková R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Autoprotilátky v průběhu imunoterapie dendritickými buňkami u pacientů s karcinomem prostaty
poster Bartůňková J., Podrazil M., Jarolím L., Hromádková H., Kayserová J., Horváth R., Skalická A., Špíšek R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
poster Vávrová K., Bartůňková J., Horváth R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2
Periodické horečky a autoinflamatorní onemocnění
poster Šedivá A. 2012 Sborník abstrakt, XIV. Hradecké pediatrické dny
Imunologie u autoinflamatorních onemocnění
poster Poloučková A., Šedivá A. 2012 Česko-slovenská pediatrie 2012,67(5)
Humoral immunity in patients with diGeorge syndrome
poster Šedivá A., Klocperk A., Grecová J., Skalická A., Mattanelli M., Zachová R. 2012 Immunology,2012, volume 137, Issue Supplement s1
Th17 cells in WG
poster Horváth R., Šedivá A. 2011 Clinical and Experimental Immunology, 2011, 164 - suppl.1
Dendritic Cells in Patients with Type 1 Diabetes(T1D) and in their Relatives with Genetic Defined Risk for T1D Development
poster Šedivá A., Kayserová J., Ulmannová T., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Špíšek R. 2011 Focis 2011, Abstract Supplement
Tumor Antigen Expression in Primary Ovarian Camcer Cells
poster Hromádková H., Fialová A., Viktorová D., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2010 Clinical Immunology, vol.135, abstract supplement
Schnitzler Syndrom
poster Šedivá A., 2010 Česká revmatologie 2010, 18(3):146
Disturbances in the homeostasis of Th17 lymphocytes in patients with hyper IgE syndrome and chronic granulomatous disease
poster Horváth R., Partlová S., Rožková D., Laš´tovička J., Poloučková A., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma
poster Hromádková H., Fialová A., Brtický T., Rob L., Bartůňková J., Rožková D., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Anthracyclines induce immunogenic cell death in prost ate cancer, ovarian cancer and acute lymphoblastic leukemia cells
poster Fučíková J., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R., 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Distribution and phenotype of T lymphocytes in blood and tumor microenvironments of ovarian cancer patients
poster Fialová A., Hromádková H., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Dendritic cells in patients with type 1 diabetes (T1D) and in their relatives with genetic defined risk for T1D development
poster Kayserová J., Ulmannová T., Králíková P., Štechová K., Šumník Z., KOloušková S., Šedivá A., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Detection and characterization of dendritic cells subsets by eight colour FACS analysis
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Poloučková A., Šedivá A. 2009 Winter allergology school, Davos, Švýcarsko
The role of dendritic cells in allergic reaction
conference Kayserová J. , Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A. 2009 Winter allergology school, Davos, Švýcarsko
Role dendritických buněk v alergické reakci
conference Kayserová J. , Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A. 2009 XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer
poster Rožková D., Tišerová H., Fučíková J., Lašťovička J., Podrazil M., Ulčová H., Budínský V., Prausová J., Linke Z., Minárik I., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J. 2009 5th International Symposium on Clinical Use of Cellular Products
Toll-like receptors on B-CLL cells: Expression and functional consequences of their stimulation
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Hochová I., Kozák T., Bartůňková J., Špíšek R. 2009 2nd European Congress of Immunology
Detection and characterization of dendritic cells subsets in peripheral blood and brochoalveolar lavage by eight colour FACS analysis
conference Šedivá A., Zentsová I., Kayserová J.,Rožková D. 2009
Anakinra induced changes in immune parameters in a patient with Schnitzler syndrome.
conference Šedivá A., Poloučková A., Podrazil M., Kalina T. 2009
Anthracyclins Induce ImmunogenicCell Death in Human Lymphoblastic Leukemia Cell lines
conference Fučíková j., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R. 2009 Clinical Immunology 131,2009
Distuŕbances in the Homeostasis of Th 17 Lymphocytes in Patiens with Hyper IgE Syndrome and Chronic Granulomatous Disease
conference Šedivá a., Horváth R., Laštovička J., Poloučková A., Špíšek R. 2009 Clinical Immunology 131,2009
Disturbances in the Homeostasis of Th 17 Lymphocytes in Patients with Hyper IgE Syndrome and Chronic Granulomatous Disease
poster Horvath R., Poloučková A., Lašťovička J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R. 2009
Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell - based immunotherapy of ovarian carcinoma
poster Tišerová h., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R., Rožková D.. 2009
Dendritic cells in patients with type 1 diabetes(T1D)and in their relatives with genetic defined risk for T1D development
poster Kayserová J., Štechová K., Ulmannová T., Šedivá A.., Koloušková S., Špíšek R. 2009
Influence of Toll-like receptor agonists on cells of B-chronic lymphocytic leukemia
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J. , Špíšek R. 2008 Tatra Immunology Conference
The role of dendritic cells in allergic reaction
poster J. Kayserová, D. Rožková, Z. Tobiásová, I. Zentsová-Jarešová, E. Vernerová, A. Poloučková, M. Rýgl, A. Šedivá 2008 Tatra Immunology Conference
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiásová Z., Špíšek R., Dusilová Sulková S., Bartůňková J. 2008 8th Tatra Immunology Conference
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiásová Z., Špíšek R., Dusilová Sulková S., Bartůňková J. 2008 Studentská vědecká konference
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R., Budinský V., Kayserová J., Formánková R., Kalina T., Starý J., Sedláček P., Bartůňková J., Špíšek R. 2008 Tatra Immunology Conference
Generation of clinical-grade dendritic cell-based vaccine for immunotherapy of ovarian cancer
poster Fučíková, J., Budinský, V., Sochorová, K., Rožková, D., Bartůňková, J., Špíšek, R. 2008
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2008 FOCIS meeting, Boston 06/2008
Polymorphisms of TGF beta 1 and TNF alpha Cytokines
poster Šedivá A., Kayserová J. Camajová J., Skalická V., Macek M.: 2008 Clinical Immunology 127,2008:S59, abstract Suppl.
The effect of thymic stromal lymphopoietin on the subpopulations of human dendritic cells.
poster Kopecká J., Rožková D., Janda A., Šedivá A.: 2008 8th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, June 7-10,2008, abstrakt
Detection and Characterization of dendritic cells subsets by eight colour facs analyses
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Šedivá A.: 2008 8th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, June 7-10,2008, abstrakt
Mannose-binding lectin - polymorphisms and modifying effect on CF
poster Brázová J., Freiberger T., Šedivá A.: 2008 Clinical Immunology 127,2008,supp:S55
ANCA Auto-antibodies in Children with CF are not Associated with Genetic polymorphisms of TGF beta1 and TNF alpha Cytokines
poster Šedivá A., Kayserová J., Camajová J., Skalická V., Macek M.: 2008 Clinical Immunology 127,2008,supp:S59
Increase of serum Immunoglobulin free light chains in children with atopic dermatitis
poster Šedivá A., Kayserová J., Vernerová E.: 2008 EAACi 2008, Barcelona, Spain 7-11 June,2008,abstrakt
Immunological background of MDS, an impact on prognosis and pathogenesis of MDS
poster Neuwirtová R., Cukrová V., Bartůňková J., Karban J., Siebertová K., Jonášová A., Čermák J., Belicková M.: 2008 Haematologica/The Hematology Journal 93,2008,s1:291
Imunoterapie nádorů dendritickými buňkami - přehled výzkumu ve FN Motol
conference Bartůňková J.: 2008 X. Motolské dny 3.-4. dubna 2008
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function-in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiasová Z., Špíšek R., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J.: 2008 6th International congress on autoimmunity Porto, 10-14 September,2008,abstrakt
Zastoupení populací DC v periferní krvi a nádoru u pacientů s karcinomem ledviny
poster Minárik I., Lašťovička J., Budinský V., Špíšek R., Bartůňková J.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124
Využití tkáňového zobrazovacího cytometru v buněčné biologii a imunologii
poster Budinský V., Kocián P., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124
Příprava protinádorové vakcíny pro imunoterapii karcinomu ovária za podmínek správné výrobní praxe
poster Fučíková J., Budinský V., Sochorová K., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124-125
Vliv agonistů Tolll-like receptorů na buňky B-chronické lymfocytární leukémie
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
Detekce a charakterizace populací DC pomocí osmibarevné Facs analýzy
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Šedivá A.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
Vliv thymického stromálního lymfopoetinu na subpopulace DC
poster Kopecká J.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
"Early onset sarcoidosis" bez typické mutace CARD15/NOD2 genu-kazuistika
poster Poloučková A.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131-132
Rekonstituce DC po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
poster Horváth R., Budinský V., Kayserová J., Kalina T., Formánková R., Starý J., Bartůňková J., Sedláček P., Špíšek R.: 2008 Alergie 10.2008,supp.2:138-139
Dendritické buňky a indukce tolerance
poster Bartůňková J., Sochorová K., Rožková D., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Poruchy mechanismů vrozené imunity
poster Šedivá A.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Imunosupresivní léčba závažných forem atopického ekzému v dětském věku
poster Poloučková A., Čapková Š., Zikán J., Svobodová T., Pohunek P., Zachová R., Kayserová J., Vernerová E., Šedivá A., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Urtikárie v alergologické ordinaci
poster Vernerová E.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Imunologické aspekty protinádorové chemoterapi
poster Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky DC
poster Sochorová K., Budinský V.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Testování funkce Tool-like receptorů v periferní krvi pomocí detekce cytokinů technologií luminex
poster Králíková P., Šedivá A., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Rozvoj sekundárního hemofagocytujícího syndromu u imunosuprimovaného pacienta s M. Crohn na terapii anti-TNF-alfa při primoinfekci EBV - kazuistika
poster Podrazil M., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Stanovení proliferace lymfocytů: CFSE zabíjí proliferující buňky a ovlivňuje expresi aktivačních znaků
poster Lašťovička J., Budinský F., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Transplantace hematopoetických buněk u pacientů s chronickou granulomatózní nemocí (CGD) v ČR
poster Janda A., Sedláček P., Formánková R., Keslová P., Šedivá A., Litzman J., Vlková M., Jílek D., Král V., Mikulová S., Rozsíval E., Pařízková E., Starý J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
DC u pacientů s diabetem mellitem I. typu a jejich příbuzných s geneticky definovaným stupněm rizika rozvoje kDM I. typu
poster Kayserová J., Štechová K., Durilová M., Šedivá A., Koloušková S., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Interakce dendritických buněk s alergeny
poster Kayserová J., Rožková D., Budinský F., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dsětí s primární imunodeficiencí - 13 let zkušeností v České republice
poster Formánková R., Šedláček P., Keslová P., Šedivá A., Bartůňková J., Hrušák O., Mejstříková E., Dlask K., Litzman J., Pařízková E., Starý J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Interleukin 1 receptor antagonist (Anakinra) - induced changes in immune parameters in a patient with Schnitzler syndrome
poster Šedivá A., Janda A., Podrazil M.: 2008 Clinical and Experimental Rheumatology, Abstract Book 26,2008,2:217
Methodology of analysis of tumor-infiltrating immune cells in human colorectal cancer by slide-based scanning cytometry
poster Kocián P., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Hoch J., Špíšek R. 2008 Colorectal Congress, St. Gallen, Switzerland
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2007 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation , Lyon, France, March 25–28, 2007
A ten-month-old boy with serious lung finding and poor weight gain. Contribution of laboratory search for early diagnostics of hyper-IgM syndrome. A case report.
poster Kral V, Jilek D, Pohorska J, Mikulova S, Janda A, Thon V, Stary J 2007 XXVI EAACI conference, June 9-13 2007, Göteborg, Abstract in: Allergy, 92, 2007, suppl. 83, p.520
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2007 EMDS, 21st Annual Meeting September 13 - 15, 2007 Innsbruck, Austria
The role of dendritic cells in allergic reaction
poster Kayserová J., Rožková D.,Tobiásová Z.,Jarešová I., Horváth R., Poloučková A., Rýglo M.,Šedivá A. 2007 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, June 17-22, Crete, Greece
Plasmacytoid and Myeloid Dendritic Cells in Children with Atopic Dermatitis
poster Kayserová J., Horváth R., Kalina T., Poloučková A., Rýgl M., Šedivá A. 2007 XXVI conference EAACI, June 9-13, 2007, Goteborg, Sweden, abstract in: Allergy, 2007, suppl. 83, 62:323
Expression of TLR4 splice variants in antigen presenting cells after contact with a pathogen
poster Jarešová I., Rožková D., Špíšek R.,Janda A., Brázová J., Šedivá A. 2007 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, June 17-22, Crete, Greece
BTK mutation specifically affects IL-6 and TNF production after TLR 8 mediated viral RNA recognition in myeloid dendritic cell
poster Šedivá A., Sochorová K., Horváth R., Rožková D., Litzman J., Bartůňková J., Špíšek R. 2007 AAAAI Annual Meeting, February 23-27,2007,San Diego, CA
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K, Budinský V., Tobiasová Z., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J. 2007 World Immune Regulation Meeting 11-15 April 2007, Davos, Switzerland
In vitro assays for the determination of dendritic cell-based vaccines efficacy
poster Tobiasová Z., Pospíšilová D., Minárik I., Sochorová K., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2007 World Immune Regulation Meeting 11-15 April 2007, Davos, Switzerland
Phenotype and Function Analysis of Dendritic Cells from Patients with Prostate Carcinoma after Radical Prostatectomy
poster Minárik I., Tobiasová Z., Bartůňková J., Kawaciuk I. 2007 Traines Satellite Symposium June 7, 2007, San Diego
Vitamin D Receptor Calcitriol and Paricalcitol Modulate Dendritic Cell Phenotype and Function - In Vitro Study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Bartůňková J., Dusilová-Sulková S. 2007 Trainee Satellite Symposium June 7, 2007, San Diego
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Bartůňková J., Dusilová-Sulková S. 2007 Clinical Immunology 123,supp.,s.551
Phenotype and Function Analysis of Dendritic Cells from Patients with Prostate Carcinoma after Radical Prostatectomy
poster Minárik I., Tobiasová Z., Bartůňková J., Kawaciuk I. 2007 Clinical Immunology 123,supp., S 114-115
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: implication for the development of acute graft-versus-host disease
poster Horváth R., Budinský V., Kaysserová J., Formánková R., Starý J., Sedláček P., Bartůňková J., Špíšek R. 2007 21st Annual Meeting, Innsbruck, Austria, Sept. 13-15, 2007
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Rožková D., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J. 2007 Allostem meeting La Palma, October 17-19,2007
The influence of Pseudomonas aeruginosa on the maturation state of dendriltic cells in cystic fibrosis (CF) patients
poster Šedivá A., Brázová J., Fila L., Matějková J. 2007 13th International Congress of Immunology, Rio de Janeiro, Brazil, August 21-25,2007
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 FOCIS - 6th Annual Meeting, San Francisco, USA
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 16th European Congress of Immunology - ECI, Paris, France.
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 9th International Conference on Dendritic Cells, Edinburgh, Velká Británie.
The role of Bruton´s tyrosine kinase in dendritic cell maturation process
poster Sochorova K, Spisek R, Horvath R, Sediva A, Litzman J, Bartunkova J 2006 7th EFIS Tatra Immunology Conference, Strbske Pleso, Slovakia
The role of Bruton´s tyrosine kinase in dendritic cell maturation process
poster Sochorova K, Spisek R, Horvath R, Sediva A, Litzman J, Bartunkova J 2006 9th International Conference on Dendritic Cells, Edinburgh, Great Britain
Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky dendritických buněk
poster Sochorová K, Budinský V, Ságová M, Sulková S, Tobiásová Z, Bartůňková J 2006 Alergie 2006 - Suppl. 2
BTK mutation affects cytokine production after viral RNA recognition in myeloid dendritic cell
conference Sochorová K., Špíšek R., Šedivá A., Litzman J, Bartůňková J. 2006 ESID Meeting, Praha, Česká republika
Imunomodulační efekt vitaminu D: teorie a vlastní zkušenosti
conference Sochorová K, Ságová M, Sulková S, Bartůňková J 2006 31.kongres České nefrologické společnosti, Hradec Králové, Česká republika
DC-based vaccines in ovarian cancer patients- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Miller A.M., Minárik I., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2006
Dendritic Cell-based Vaccines in Patients with Ovarian Cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Zuzana, Pospíšilová Dagmar, Miller Ashley M, Minárik Ivo, Špíšek Radek, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina 2006
Imunoterapia dendritickými bunkami u pacientiek s ovariálnym karcinómom
poster Tobiásová Zuzana, Pospíšilová Dagmar, Miller Ashley M, Minárik Ivo, Špíšek Radek, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina 2006
Use of repeated unrelated donor lymphocyte infusions to treat immunodeficiency in a patient with complete diGeorge/CHARGE syndrome.
poster Janda, A., Mejstrikova E. Zdrahalova K., Hrusak O., Kalina T., Sieglova Z., Zizkova H., Formankova R., Keslova P., Sediva A. Bartunkova J., Dlask K., Stary J., Sedlacek P. 2006 XXV Congress of EAACI, Wien, June 10-14, 2006 JMA Poster Prize for an outstanding poster presentation
Immune system in DiGeorge syndrome.
conference Janda A., Mejstříková E., Hrušák O., Kalina T., Sieglová Z., Žižková H., Formánková R., Keslová P., Bartůňková J., Starý J., Sedláček P., Šedivá A. 2006 ČSAKI, Hradec Králové, October 25-27, 2006
Treatment of a Patient with Complete diGeorge/CHARGE Syndrome.
conference Janda A. 2006 ESID Prague Spring Meeting, May 8-9, 2006.
European survey of treatment of patients with diGeorge/CHARGE Syndrome.
conference Janda A. 2006 EBMT, Inborn Errors working party meeting, Praha, October 13-15, 2006.
Aplikace vysokých dávek glukokortikoidů významně narušuje počty cirkulujících dendritických buněk in vivo
conference Horváth R, Rožková D, Kalina T, Semerák P, Špíšek R, Bartůňková J. 2006
Impaired Peripheral Blood Dendritic Cell Counts in B-Chronic Lymphocytic Leukaemia.
poster Horváth R, Budinský V, Pytlík R, Klener P, Trnený M, Špíšek R, and Bartůňková J. 2006 The American Society of Hematology, 48th Annual Meeting and Exposition, December 9-12, 2006, Orlando, Florida
Expression of LPS induce TLR4 splicing variants
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2006 6th Annual Meeting FOCIS 2006, San Francisco, California
Human toll-like receptor 4 splicing dynamic after contact with a pathogen
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2006 16 th European Congress of Imunology, 2006, Paris, France
Expression of LPS induced TLR4 splice variants in antigen presenting cells in CF patients
conference Šedivá A. , Jarešová I., Rožková D 2006 6th Annual Meeting FOCIS 2006, San Francisco, California
CpG oligonucleotidy indukují proliferaci a zvyšují přežívání B-CLL buněk.
conference Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J. 2005 XIX. Olomoucké hematologické dny
Vliv gliadinu na maturaci dendritických buněk.
conference Palová L., Rožková D., Šedivá A., Tlaskalová H., Špíšek R., Tučková L. 2005 22. pracovní imunologická konference.
Influence of glucocorticoids on the characteristics of monocyte-derived dendritic cells
poster Rožková D., Špíšek R., Bartůňková J 2005 Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, Rhodos, Řecko.
Dendritic cell activation in patients with X-linked agammaglobulinaemia
poster Sochorova K,Spisek R, Horvath R, Sediva A, Bartunkova J 2005 Crossroads between innate and adaptive immunity, Rhodos, Greece
Effect of Btk Mutation on Toll-Like Receptor Signaling in Myeloid Dendritic Cells
conference Sochorová K., Špíšek R., Šedivá A., Bartůňková J. 2005 ESID Spring Meeting, Praha, Česká republika
Dendritic cell activation in patients with X-linked agammaglobulinaemia
poster Spisek R., Sochorova K., Sediva A., Bartunkova J. 2005 FOCIS 5th Annual Meeting, Boston, USA
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies,
conference Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005 NCEV-meeting, Denmark, Kopenhagen
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
Metodika identifikácie dendritických buniek a ich subpopulácií v periférnej krvi pomocou využitia mnohofarebnej prietokovej cytometrie (FACS Aria)
conference Horváth R, Rožková D, Špíšek R, Bartůňková J. 2005
Administration of high dose glucocorticoids severely impairs peripheral blood dendritic cells.
poster Horváth R, Rožková D, Kalina T, Semerák P, Špíšek R, Bartůňková J. 2005
Expression of TLR4 splicing variants
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2005 Euroconference, 2005, Joachimsthal, Germany
Imunoterapia karcinómu ovaria dendritickými bunkami: in vitro štúdie
conference Tobiásová Z., Pospíšilová D., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J 2004
DC-based immunotherapy of ovarian cancer
conference Tobiásová Z., Pospíšilová D., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2004
Effects of human plasma proteins on maturation of monocyte-derived dendritic cells
poster Z .Czetőová-Tobiásová, A. Palmborg, A. Lundqvist, L. Adamson, G. Masucci, P.Pisa, J. Bartůňková 2004
Effects of human plasma proteins on maturation of monocyte-derived dendritic cells
poster Z. Czetőová-Tobiásová, A.Palmborg, A .Lundqvist, L.Adamson, G. Masucci, P. Pisa, J .Bartůňková: 2004
Bone Marrow Transplantation in X-linked T-B+NK+ SCID patient with Pneumocystis carinii pneumonia
conference Sramkova L., Janda A. 2004 ESID Prague Spring Meeting, May 10-12, 2004
Registry of children with DiGeorge syndrome
poster Sediva A, Bartunkova J, Zachova R, Polouckova A, Hrusak O, Janda A, Kocarek E, Novotna D, Novotna K, Klein T 2004 Kongres ČSAKI, Brno. In: Alergie, Suppl. , Roč. 6 , č. 2 , 2004 , s. 38
Early diagnosis of severe combined immunodeficiency
conference Formánková R., Hrušák O., Šedivá A., Mejstříková E., Šrámková L., Keslová P., Sedláček P., Janda A., Dlask K., Starý J. 2004 XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, 5.-7. 11. 2004
Multiple sclerosis - immunophatogenesis and osteopontin
poster Šedivá A., Havrdová E., Jarešová I., Mikšíková A. 2004 12th International Congress of Immunology and 4th Annual Conference of FOCIS,2004, Montreal, Canada
Early Development of Immunity in DiGeorge Syndrome
poster A.Šedivá, J.Bartůňková, R.Zachová, O.Hrušák, Janda A., E.Kočárek, D.Novotná, K.Novotná, V.Krutílková, T.Klein 2003 EAACI Summer School, Vilnius, Litva, 2003. In: Alergologijos Žinios, roč. 6, č. 3, 2003, s. 34-34
Imunoterapie dendritickými bunkami u ovariálního karcinomu
poster Czetőová Z., Benešová K., Pospíšilová, Rob L., Bartůňková J. 2002
Simultaneous generation of autologous dnedritic and mast cells from CD34+ stem cells.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 0 Program konference, Marseille.
Kombinovaná chemoimunoterapie aktivní protinádorovou buněčnou terapií preparátem DCVAC/PCA c u pacietů s karcinomem prostaty
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Jarolím L., Babjuk M., Kubáčková K., Prausová J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J., 0
Type 1 Diabetes Mellitus with Negative Specific Autoantibodies in Common Variable Immunodeficiency
poster Milota T., Kayserová J., Králíčková P., Obermannová B., Průhová S., Klocperk A., Podrazil M., Šedivá A. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Subcutaneous Immunoglobulins in Prevention of Hereditary Angioedema Attacks
poster Zachová R., Sobotková M., Milota T., Šedivá A., Bartůňková J. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
The Results of Combined TREC/KREC Monitoring in Patients with diGeorge Syndrome
poster Froňková E., Svatoň M., Klocperk A., Kotrová M., Keslová P., Votava F., Vinohradská H., Freiberger T., Mejstříková E., Trka J., Šedivá A. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9
Name
ascending order  descending order
Type
ascending order  descending order
Authors
ascending order  descending order
Year
ascending order  descending order
Name of conference Note

PRINT PAGE
TOP

 


Date of last update: 14.06.2018

© 2018 Department of Immunology, All rights reserverd.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster