Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Adresa Zaměstnanci Ambulance

Kontakty  >  Zaměstnanci


 
Tefonní ústředna: +420 22443 1111. Místo posledního čtyřčíslí je možno přímo vytočit linku.

Pracovní zařazení Jméno Příjmení Linka E-mail
 
 
Přednostka Jiřina Bartůňková 5960 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
Primářka Anna Šedivá 5959 anna.sediva@lfmotol.cuni.cz
Školský zástupce přednostky Radek Špíšek 5963 radek.spisek@lfmotol.cuni.cz
 
SEKRETARIÁT
Ilona Kyselová 5961 ilona.kyselova@lfmotol.cuni.cz
Irena Nováková 5961 irena.novakova@lfmotol.cuni.cz
 
AMBULANCE
lékařka ambulance dospělých pacientů Eva Vernerová 5983, 5986 eva.vernerova@lfmotol.cuni.cz
lékař ambulance dospělých pacientů Michal Podrazil 5983 michal.podrazil@fnmotol.cz
lékařka ambulance dětských pacientů Andrea Poloučková 3737, 3735, 5965 andrea.polouckova@lfmotol.cuni.cz
vedoucí lékař Radana Zachová 5986, 3734 radana.zachova@lfmotol.cuni.cz
lékařka ambulance dospělých pacientů Marta Sobotková 5983 marta.sobotkova@fnmotol.cz
lékařka úseku očkování Jitka Škovránková 3814 jitka.skovrankova@fnmotol.cz
lékařka úseku očkování Veronika Sýkorová 3810 veronika.sykorova@fnmotol.cz
lékař ambulance dospělých pacientů Rudolf Horváth 5950 rudolf.horvath@lfmotol.cuni.cz
lékař ambulance dospělých pacientů Tomáš Milota 5950, 5983 tomas.milota@fnmotol.cz
lékařka ambulance dětských pacientů Helena Kubešová 3730 helena.kubesova@fnmtol.cz
lékařka ambulance dospělých pacientů Eliška Kopelentová 5977 eliska.kopelentova@fnmotol.cz
lékařka ambulance dětských pacientů Markéta Bloomfield 3737 marketa.bloomfield@fnmotol.cz
lékař ambulance dětských pacientů Adam Klocperk
 
RUTINNÍ LABORATOŘ
vedoucí laboratorního provozu Jan Lašťovička 5997 jan.lastovicka@lfmotol.cuni.cz
vedoucí laborantka Anna Skalická 5970 anna.skalicka@lfmotol.cuni.cz
úseková laborantka Jarmila Grecová 5985, 5996
pracovníci laboratoře Eva Dudková 5973
Martina Havlová 5973
Martina Navrátilová 5985
Jana Šmerdová 5985
Jana Zemanová 5985
Petra Fremundová 5985
Pavlína Maštálková 5985
zástupce vedoucího laboratorního provozu Michal Rataj 5985 michal.rataj@fnmotol.cz
likvorová laboratoř Jitka Hanzalová 6870
Děvana Dimmerová 6870,6871
Miroslava Gorelová 5985
 
VÝZKUMNÁ LABORATOŘ
vědecký pracovník Daniel Smrž 5968 daniel.smrz@lfmotol.cuni.cz
odborný pracovník Petra Vrabcová 5971 petra.vrabcova@lfmotol.cuni.cz
student Ph.D. Pavla Táborská 5968 pavla.taborska@fnmotol.cz
student Ph.D. Zuzana Paračková 5971
vědecký pracovník Irena Kůsová Moserová 5961
vědecký pracovník Jitka Palich Fučíková 5961
vědecký pracovník Lenka Palová Jelínková 5961
vědecký pracovník Luděk Sojka 5961
vědecký pracovník Irena Adkins 5961
student Ph.D. Klára Dáňová 5961
student Ph.D. Naďa Hradilová 5961
student Ph.D. Hana Hromádková 5961
student Ph.D. Anna Grohová
student Ph.D. Kamila Hladíková
student Ph.D. Iva Truxová 5961
student Ph.D. Irena Vančurová 5961
vědecký pracovník Irena Zentsová 5953 irena.zentsova@fnmotol.cz
vědecký pracovník Dmitry Stakheev 5968 dmitry.stakheev@lfmotol.cuni.cz
student Ph.D. Linda Urbanová
student Ph.D. Tomáš Milota 5950 tomas.milota@fnmotol.cz
student Ph.D. Ondřej Palata
student Ph.D. Lenka Kašíková
student Ph.D., vědecký pracovník Zuzana Střížová
student Ph.D. Adam Klocperk 5950 adam.klocperk@fnmotol.cz
 
ZDRAVOTNÍ SESTRY
ambulance dospělých pacientů Marie Matoušková 5976
ambulance dospělých pacientů Martina Sainerová 5983
úsek očkování Hana Korešová 3735 hana.koresova@fnmotol.cz
ambulance dětských pacientů Michaela Čížková 3737 michaela.cizkova@fnmotol.cz
ambulance dětských pacientů Dita Růčková 3732 dita.ruckova@fnmotol.cz
ambulance dětských pacientů Jiřina Svobodová 3732 jirina.svobodova@fnmotol.cz
staniční sestra Petra Lišková 3737 petra.liskova@fnmotol.cz
ambulance dospělých pacientů Andrea Císařová 5976 andrea.cisarova@fnmotol.cz
 
SANITÁŘI
Vladislav Koblížek 5985
Liliana Stiefelová 5985
Eva Hájková 5985
Radka Vályová 5985
 
 
Uklízečka Eva Hájková 5961

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster