Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Laboratorní příručka Seznam metod

Laboratoř  >  Laboratorní příručka

 

Úvod

Laboratorní příručka ÚI FN Motol dokumentuje všechny pokyny týkající se metod prováděných na oddělení. Tyto údaje jsou prostřednictvím Intranetu dostupné všem pracovníkům nemocnice využívajícím služeb laboratoře. Pokyny k odběru jsou uvedeny u jednotlivých metod.
 Laboratorní příručku a Žádanky na imunologické vyšetření si můžete stáhnout zde.

 

Popis laboratoře

Název: Ústav imunologie FN Motol
Adresa: Praha 5, V úvalu 84
přednosta: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
telefon: 224435960
e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
Primář: Prof. MUDr. Anna Šedivá
Telefon: 224435959
e-mail: anna.sediva@fnmotol.cz
vrchní laborantka: Bc. Anna Skalická
telefon: 224435970
e-mail: anna.skalicka@lf.motol.cuni.cz
 
laboratoř - nepřetržitá služba: 224435985
potrubní pošta: 5985
Provozní doba: nepřetržitý provoz

 

Preanalytické faktory

Odběr vzorku a celý sled dalších operací by měl být zahrnut do postupu analýzy, protože tvoří její nedílnou součást. Jinak se může stát, že výsledek není úměrný vynaložené práci. U biologických vzorků, které jsou nestálé a často podléhají změnám i in vitro toto platí dvojnásob. Preanalytickou fází se rozumí tedy soubor všech postupů a operací, jimiž projde vzorek analyzovaného materiálu od požadavku na analýzu do zahájení analýzy.

Obsah analytů může být výrazně ovlivněn následujícími faktory:

  • Doba odběru. Řada parametrů vykazuje cyklické změny v různě dlouhých periodách.
  • Vliv potravy a nápojů. Vyšší příjem tekutin obecně snižuje hladiny, žíznění naopak zvyšuje.
  • Léky. Nelze snadno a jednoznačně určit, ale léky mohou ovlivnit výsledek jak z analytického, tak z fyziologického hlediska.
  • Věk. Většina hodnot se mění s věkem, a to především v ranném dětství a v pokročilém stáří.

 

Příjem vzorku

Příjem vzorku probíhá na příjmovém místě, 3. patro G. Vzorky lze doručit potrubní poštou (5985) nebo osobně. Důvody nepřijetí vzorku jsou uvedeny u jednotlivých metod. Některé odběry nutno provést přímo v laboratoři. Pokud je vzorek laboratoří přijat, je zaevidován v laboratorním informačním systému.
Požadavek na statimové vyšetření musí být jasně vyznačen. Doby dodání výsledku jsou uvedeny u každé metody. Příjem vzorku do likvorové laboratoře se řídí pokyny uvedenými v laboratorní příručce likvorové laboratoře.


Telefon: 224435985                                                                                                                                  


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster