Semináře  >  2015

Místo: Stážovna Ústavu imunologie
Čas: pondělí 8,30 hod.


PLÁN SEMINÁŘŮ ÚSTAVU IMUNOLOGIE16. února
MUDr. Michal Podrazil
„Průběžné výsledky klinických studií imunoterapie ca prostaty.“

2. března
RNDr. Daniel Smrž, PhD.
„Příprava a detekce polyklonálních nádorově specifických T buněk“

16. března
RNDr. Irena Kůsová Moserová, Ph.D.
„Imunogenní buněčná smrt nádorových linií.“

30. března
MUDr. Veronika Horáková
„Nová doporučení v očkování alergických pacientů.“

13. dubna
RNDr. Jan Lašťovička, CSc.
„Intracelulární detekce produkce IL-1 a IL-6.“

27. dubna
MUDr. Jana Kayserová, PhD.
„Th17 a regulační T lymfocyty u T1D“

11. května
Ing. Petra Vrabcová
„T-buněčná imunoterapie v léčbě ca prostaty.“

25. května
Ing. Pavla Táborská
„Produkce nádorově specifických buněk.“

8. června
Mgr. Zuzana Paračková
„Monocyte-derived dendritické buňky v patogenezi T1D.“

22. června
Mgr. Michal Rataj
„B lymfocyty u T1D.“

7. září
RNDr. Daniel Smrž, PhD.
„T-buněčná imunoterapie: update.“

16. září
Doc. MUDr. Tomáš Kalina, PhD.
„CLIP: nové žádanky na vyšetření buněčné imunity u susp. PID.“

Výjimečně: Středa, 13,00 hod. v rámci klinického semináře

21. září
Mgr. Michal Rataj
„B lymfocyty u T1D.“

12. října
Mgr. Dmitrij Stakheev
„Quantification of the Structural Changes of Collagen in a Colorectal Carcinoma Using the Second Harmonic Generation Technics“

19. října
MUDr. Zuzana Libá, PhD.
„Cytokinový profil v séru a mozkomíšním moku u autoimunitních encefalitid.“

2. listopadu
MUDr. Adam Klocperk
„Humorální imunita u syndromu diGeorge a světlé thymové zítřky“

23. listopadu
Ing. Kristýna Šišmová
„Audit laboratoře 2015.“

30. listopadu
Mgr. Irena Zentsová
„Buňky vrozené imunity u T1D: vliv TLR na produkci prozánětlivých cytokinů.“

14. prosince
Mgr. Simona Partlová
„Imunitní systém u pacientů s nádory hlavy a krku.“

4. ledna 2016
Ing. Petra Vrabcová
„T-buněčná imunoterapie v léčbě ca prostaty: nové data.“

18. ledna 2016
Ing. Irena Adkins, PhD.
„Mechanisms of Calreticulin exposure during High hydrostatic pressure- and hyperthermia-induced immunogenic cancer cell death.“

Program

Datum Čas Téma Přednášející Materiály ke stažení