Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Přehled výuky Imunologie pro mediky Kazuistiky Odkazy

Výuka  >  Imunologie pro mediky

 

3. ročník


Syllabus předmětu - základní imunologie, 3. ročník všeobecného lékařství
zimní semestr 2017/2018

Informace pro studenty

Výuka začíná povinnou přednáškou ve čtvrtek 3.10.2017 v malé levé posluchárně.

Semináře začínají v týdnu od 2.10. -  6.10.2017.

Semináře pro všechny kruhy se konají ve stážovně Ústavu imunologie, uzel G, 3. patro

Informace o náplni a průběhu seminářů dostanou studenti na prvním semináři.

Rozsah maximálně přípustných omluvených absencí je 20%
Doložené omluvené absence budou nahrazeny individuálně po domluvě s vedoucím předmětu

Zápočet se uděluje na základě odevzdané písemné práce na zadané téma a její prezentace.

Práce je třeba odevzdat do 5.11.2017 v elektronické podobě na adresu: irena.novakova@lfmotol.cuni.cz

Prezentace kazuistik bude probíhat od 20.11.2017 vždy v době seminářů stanovených pro příslušné studijní kruhy.

Zkouška: ustní zkouška (2 otázky z 50). K ústní zkoušce může student přistoupit po udělení zápočtu.

Přednášky

Datum
řadit vzestupně  řadit sestupně
Téma
řadit vzestupně  řadit sestupně
Přednášející Materiály ke stažení
03.10.2017 Úvod do imunologie. Historie imunologie. Složky imunitního systému, lymfatické orgány. Základní funkce imunitního systému.Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu. Povrchové molekuly, cytokiny, signální cesty. Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement. Bartůňková Soubor PDF, 2995 kB Soubor PPT, 2995 kB
10.10.2017 Zpracování a prezentace antigenu. Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy). Šedivá Soubor PPT, 2995 kB
17.10.2017 Protiinfekční imunita, imunita na sliznicích Adkins Soubor PPT, 2995 kB
24.10.2017 Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky. Palich - Fučíková Soubor PPT, 2995 kB
31.10.2017 Vakcinace aktivní a pasivní. Imunodeficience a možnosti jejich léčby. Šedivá Soubor PPT, 2995 kB
07.11.2017 Protinádorová imunita. Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů. Špíšek Soubor PPT, 2995 kB
14.11.2017 Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně. Kalina Soubor PDF, 5292 kB
21.11.2017 Imunopatologické reakce. Autoimunita, mechanismy tolerance. Autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby. Bartůňková Soubor PPT, 5292 kB
28.11.2017 Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika a léčba alergických onemocnění Vernerová Soubor PPT, 5292 kB
05.12.2017 Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky. Sobotková Soubor PPT, 5292 kB
12.12.2017 Klinické projevy imunopatologických chorob Sobotková

Semináře

Imunologie
3. ročník - úvodní seminář
Imunologie 3. ročník - úvodní seminář
Soubor PPT
Pokyny
k seminární práci
Pokyny k seminární práci
Soubor DOC
Imunologie
3. ročník - Otázky ke zkoušce
Vzorová kauzuistika
Soubor DOC
Imunologie
3. ročník - Otázky ke zkoušce
Formulář k hodnocení seminární práce
Soubor DOC 

Otázky ke zkoušce

Imunologie
3. ročník - Otázky ke zkoušce
Imunologie 3. ročník - otázky ke zkoušce
Soubor DOC (30 kB)

Očkovací kalendář

Imunologie
3. ročník - Očkovací kalendář
Očkovací kalendář
Soubor DOC

Doporučená literatura

*Hořejší, V.: Základy imunologie, Triton, 2013, 5. vyd., (A)
+Bartůňková, J.: Imunodeficience, Grada, 2007, 2.vyd.(A)
+Bartůňková J.: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2.přeprac.vydání (A)                                                            +Murphy K., Weaver C.: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2016, 9th ed.                                                               *Hořejší, V.:Základy imunologie, Triton, 2017, 6. aktualizované vydání                                                                                                                                                                                                                         
 

4. ročník


Stáž v oboru klinická imunologie (v rámci výuky pediatrie v 4. ročníku)

Zimní semestr 2012/2013

Čeští studenti: 14.10., 4.11., 6.1., 27.1., 2.3.
Zahraniční studenti:

Hodina Téma Přednášející Materiály ke stažení

Přednášky a semináře se konají ve stážovně Ústavu imunologie, 3.patro, trakt A


 

Alergologie a klinická imunologie, 4. - 5. ročník(povinně volitelný předmět, bloková výuka - letní semestr)

Termín: 16.4. -  20.4.2018, pondělí - pátek 14:00 - 17:45

Informace pro studenty

Přednášky: Probrána budou následující témata: náplň oboru klinická imunologie, autoimunitní choroby, imunodeficience - klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření těchto chorob,atopie, nádorová imunologie, buněčná signalizace v moderní léčbě a diagnostice, rutinní diagnostické metody v imunologii,

Semináře a Praktika.  V úvodu každého semináře dostanou studenti kazuistiky k jednotlivým tématům a prostor  k jejich prostudování. Potom budou jednotlivé případy postupně společně prodiskutovány. Důraz je kladen na interaktivní povahu seminářů a zapojení všech účastníků do diskuse. V rámci praktik se studenti seznámí s vybranými laboratorními metodami a chodem imunologické ambulance.

Zápočet se uděluje na základě prezence na kurzu a aktivní práce na seminářích.

Vyučující:
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD., MUDr. Eva Vernerová, MUDr. Helena Kubešová, MUDr. Radana Zachová, RNDr. Jan Lašťovička, CSc., Mgr. Michal Rataj, MUDr. Tomáš Milota,  RNDr. Daniel Smrž, MUDr. Marta Sobotková,  Bc. Anna Skalická, Mgr. Jarmila Grecová

Místo konání kurzu: Začátek vždy ve 14.00 hod. ve stážovně Ústavu imunologie 2. LF UK, trakt G, 3. patro.Přihlašovat se můžete do konce března, kurz bude otevřen pouze v případě, že bude přihlášeno alespoň 5 studentů.

Přednášky

Hodina Téma Přednášející Materiály ke stažení
PONDĚLÍ
14:00 - 15:00. Přednáška: Náplň oboru klinické imunologie prof. Bartůňková Soubor PPT, 5292 kB
15:15 - 17:45 Seminář: Základní imunologická vyšetření, konzultace dr. Milota Soubor PPT, 5292 kB
ÚTERÝ
14:00 - 15:00 Přednáška: Imunodeficiencie, klinický obraz, klasifikace,laboratorní vyšetření. prof. Šedivá Soubor PPT, 5292 kB
15:00 - 15:45 Praktika: Průtoková cytometrie a jiné metody v dg. ID dr. Lašťovička/Mgr. Rataj Soubor PPT, 5292 kB
16:00 - 17:45 Seminář: Kazuistiky prof. Šedivá/dr. Zachová
STŘEDA
14:00 - 15:00 Přednáška: Autoimunitní choroby - klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření. dr. Sobotková Soubor PPT, 5292 kB
15:00 - 15:45 Praktika: Metody stanovení autoprotilátek. Imunofluorescenční techniky. dr. Lašťovička/Bc. Skalická/Mgr. Grecová
16:00 - 17:45 Seminář: Kazuistiky dr. Sobotková
ČTVRTEK
14:00 - 15:00 Přednáška: Atopie dr. Vernerová Soubor PPT, 5292 kB
15:00 - 15:45 Praktika: Kožní testy, spirometrie dr. Kubešová
16:00 - 17:45 Seminář: Kazuistiky dr. Vernerová/dr. Zachová
PÁTEK
14:00 - 14:45 Přednáška: Nádorová imunologie prof. Špíšek Soubor PPT, 5292 kB
15:00 - 15:45 Přednáška: Buněčná signalizace v moderní léčbě a diagnostice dr. Smrž Soubor PPT, 5292 kB
16:00 - 16:30 Zápočty, zhodnocení kurzu prof. Bartůňková

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster