Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Postgraduální studium Publikace Abstrakta Projekty Granty Pracovní skupiny Vybavení laboratore

Výzkum  >  Abstrakta

Název
radit vzestupne  radit sestupne
Typ
radit vzestupne  radit sestupne
Autori
radit vzestupne  radit sestupne
Rok
radit vzestupne  radit sestupne
Název konference Poznámka
"Early onset sarcoidosis" bez typické mutace CARD15/NOD2 genu-kazuistika
poster Poloučková A.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131-132
6-ti barevný kombitest v laboratorní praxi.
prednáška Rataj M.. 2016 Seminář"Novinky v cytometrické diagnostice". EXBIO Praha a.s., Praha 21.6.2016.
A ten-month-old boy with serious lung finding and poor weight gain. Contribution of laboratory search for early diagnostics of hyper-IgM syndrome. A case report.
poster Kral V, Jilek D, Pohorska J, Mikulova S, Janda A, Thon V, Stary J 2007 XXVI EAACI conference, June 9-13 2007, Göteborg, Abstract in: Allergy, 92, 2007, suppl. 83, p.520
Administration of high dose glucocorticoids severely impairs peripheral blood dendritic cells.
poster Horváth R, Rožková D, Kalina T, Semerák P, Špíšek R, Bartůňková J. 2005
Adoptive T-cell therapy in patients with prostate cancer
poster Vávrová K., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J. 2013 Abstract Book 2013,11th Annual Meeting, 14.5. - 16.5.2013 CIMT, 11th Annual Meeting, 14.5. - 16.5.2013, Mainz, Germany
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
poster Vávrová K., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J. 2013 Vědecká konference 2. LF UK 24.5. - 25.5.2013
Adoptivní transfer tumor specifických lymfocytů v léčbě pacientů s karcinomem prostaty
poster Vávrová K., Bartůňková J., Horváth R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, 10-13.10.2012, Liberec
Anakinra induced changes in immune parameters in a patient with Schnitzler syndrome.
prednáška Šedivá A., Poloučková A., Podrazil M., Kalina T. 2009
ANCA Auto-antibodies in Children with CF are not Associated with Genetic polymorphisms of TGF beta1 and TNF alpha Cytokines
poster Šedivá A., Kayserová J., Camajová J., Skalická V., Macek M.: 2008 Clinical Immunology 127,2008,supp:S59
Angioedém v ambulantní praxi - kazuistiky.
prednáška Sobotková M. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Anthracyclines induce immunogenic cell death in prost ate cancer, ovarian cancer and acute lymphoblastic leukemia cells
poster Fučíková J., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R., 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Anthracyclins Induce ImmunogenicCell Death in Human Lymphoblastic Leukemia Cell lines
prednáška Fučíková j., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R. 2009 Clinical Immunology 131,2009 FOCIS San Francisco, California, USA
Antitumoral immunity, cancer immunotherapy.
prednáška Špíšek R.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Aplikace vysokých dávek glukokortikoidů významně narušuje počty cirkulujících dendritických buněk in vivo
prednáška Horváth R, Rožková D, Kalina T, Semerák P, Špíšek R, Bartůňková J. 2006
Atopic Dermatitis as a Manifestation of Serious Immunodeficiency
poster Liška M., Votava T., Šedivá A., Sedláček P. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Autoinflamatorní stavy.
prednáška Šedivá A.. 2016 IV. Kongres pediatrů v Plzni. 24.11. - 25.11.2016, Plzeň, Česká republika.
Autoprotilátky v průběhu imunoterapie dendritickými buňkami u pacientů s karcinomem prostaty
poster Bartůňková J., Podrazil M., Jarolím L., Hromádková H., Kayserová J., Horváth R., Skalická A., Špíšek R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, 10-13.10.2012, Liberec
B & Tcell development in diGeorge syndrome
prednáška Klocperk A., Grecová J., Kalina T., Froňková E., Šedivá A., 2014 100th J Project Meeting 12.3. -15.3.2014, Antaly, Turecko
B-cell immunity in patients with DiGeorge syndrome
poster Klocperk A., Grecová J., Zachová R., Kalina T., Šedivá A. 2012 Journal of Clinical Immunology,2012,number 32, supplement, 15th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiency, 3-6 October 2012, Florence, Italy
Bone Marrow Transplantation in X-linked T-B+NK+ SCID patient with Pneumocystis carinii pneumonia
prednáška Sramkova L., Janda A. 2004 ESID Prague Spring Meeting, May 10-12, 2004
BTK mutation affects cytokine production after viral RNA recognition in myeloid dendritic cell
prednáška Sochorová K., Špíšek R., Šedivá A., Litzman J, Bartůňková J. 2006 ESID Meeting, Praha, Česká republika
BTK mutation specifically affects IL-6 and TNF production after TLR 8 mediated viral RNA recognition in myeloid dendritic cell
poster Šedivá A., Sochorová K., Horváth R., Rožková D., Litzman J., Bartůňková J., Špíšek R. 2007 AAAAI Annual Meeting, February 23-27,2007,San Diego, CA
Co nového v hereditárním angioedému?
prednáška Sobotková M.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Combined chemo-immunotherapy for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer
poster Rožková D., Tišerová H., Fučíková J., Lašťovička J., Podrazil M., Ulčová H., Budínský V., Prausová J., Linke Z., Minárik I., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J. 2009 5th International Symposium on Clinical Use of Cellular Products
Combined chemoimmunotherapy of castrate-resistant prostate cancer with dendritic-cell based vaccine DCVAC/Pca
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J. 2014 CIMT 2014, Abstracts, 12th Annual Meeting, 6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany 12th Annual Meeting,6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany
Combined chemoimmunotherapy of castrate-resistant prostate cancer with dendritic-cell based vaccine DCVAC/Pca
poster Podrazil M., Fučíková J., Rožková D., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
CpG oligonucleotidy indukují proliferaci a zvyšují přežívání B-CLL buněk.
prednáška Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J. 2005 XIX. Olomoucké hematologické dny
Cytotoxický test a test degranulace NK buněk v diagnostice FLH
poster Dudková E., Netopilíková R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí 10-13.10.2012, Liberec
DC u pacientů s diabetem mellitem I. typu a jejich příbuzných s geneticky definovaným stupněm rizika rozvoje kDM I. typu
poster Kayserová J., Štechová K., Durilová M., Šedivá A., Koloušková S., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005
DC-based immunotherapy in patients with an ovarian cancer- in vitro studies,
prednáška Tobiásová Z., Pospíšilová D., Minárik I. , Špíšek R., Rob L. , Bartůňková J 2005 NCEV-meeting, Denmark, Kopenhagen
DC-based immunotherapy of ovarian cancer
prednáška Tobiásová Z., Pospíšilová D., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2004
DC-based vaccines in ovarian cancer patients- in vitro studies
poster Tobiásová Z., Pospíšilová D., Miller A.M., Minárik I., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2006
Decreased DC subpopulations in patients with Sjögren´s syndrom an analogy with DCS disturbances in type 1 diabetes
poster Kayserová J., Štechová K., Šedivá A. 2014 9th International Congress on Autoimmunity, Nice, Francie, 26.3. - 30.3.2014
Dendritic cell activation in patients with X-linked agammaglobulinaemia
poster Sochorova K,Spisek R, Horvath R, Sediva A, Bartunkova J 2005 Crossroads between innate and adaptive immunity, Rhodos, Greece
Dendritic cell activation in patients with X-linked agammaglobulinaemia
poster Spisek R., Sochorova K., Sediva A., Bartunkova J. 2005 FOCIS 5th Annual Meeting, Boston, USA
Dendritic cell response to neutrophil extracellular traps in type 1 diabetes.
poster Paračková Z., Zentsová I., Šedivá A.. 2017 NETs Berlín. 16.11. - 17.11. 2017
Dendritic Cell-based Vaccines in Patients with Ovarian Cancer- in vitro studies
poster Tobiásová Zuzana, Pospíšilová Dagmar, Miller Ashley M, Minárik Ivo, Špíšek Radek, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina 2006
Dendritic Cells and antigen presentation.
prednáška Špíšek R.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Dendritic cells in patients with type 1 diabetes (T1D) and in their relatives with genetic defined risk for T1D development
poster Kayserová J., Ulmannová T., Králíková P., Štechová K., Šumník Z., KOloušková S., Šedivá A., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Dendritic Cells in Patients with Type 1 Diabetes(T1D) and in their Relatives with Genetic Defined Risk for T1D Development
poster Šedivá A., Kayserová J., Ulmannová T., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Špíšek R. 2011 Focis 2011, Abstract Supplement
Dendritic cells in patients with type 1 diabetes(T1D)and in their relatives with genetic defined risk for T1D development
poster Kayserová J., Štechová K., Ulmannová T., Šedivá A.., Koloušková S., Špíšek R. 2009
Dendritic Cells in Type 1 Diabetes(T1D)
poster Kayserová J., Klocperk A., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Šedivá A. 2013 Focis 2013, abstract supplement, Boston FOCIS 2013, Boston 27.6. - 30.6.2013
Dendritic cells pulsed with HHP-inactivated prostate cancer cells and matured wit Poly (I:C) induce lymphocytes to recognize and kill the cnacer cells.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Dendritické buňky a indukce tolerance
poster Bartůňková J., Sochorová K., Rožková D., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Detection and Characterization of dendritic cells subsets by eight colour facs analyses
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Šedivá A.: 2008 8th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, June 7-10,2008, abstrakt
Detection and characterization of dendritic cells subsets by eight colour FACS analysis
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Poloučková A., Šedivá A. 2009 Winter allergology school, Davos, Švýcarsko
Detection and characterization of dendritic cells subsets in peripheral blood and brochoalveolar lavage by eight colour FACS analysis
prednáška Šedivá A., Zentsová I., Kayserová J.,Rožková D. 2009
Detekce a charakterizace populací DC pomocí osmibarevné Facs analýzy
poster Zentsová-Jarešová I., Rožková D., Kayserová J., Šedivá A.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
Detekce protinádorové imunitní odpovědi proti vybraným nádorovým antigenům a pacientek s karcinomem prsu.
prednáška Vančurová I., Velíšková M., Kašíková L., Truxová I., Belicová L., Palata O., Halaška j.M., Strnad P., Fialová A., Špíšek R., Hensler M., Fučíková J.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Development of immunomonitoring assays for dendritic cell-based lung cancer immunotherapy.
prednáška Palata O., Hradilová N., Sadílková L., Myšíková D., Vančurová I., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 2016, Programme, Abstract Book.
Differentially activated mast cells as modulators of maturation of therapeutic dendritic cells (DCs) for adoptive cell transfer (ACT)-based active cellular immunotherapy (ACT-ACI)
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D., 2014 Sborník abstrakt, Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application, Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application, Hotel Sladovna , Černá Hora, 23. 10. - 24.10.2014
Distribution and phenotype of T lymphocytes in blood and tumor microenvironments of ovarian cancer patients
poster Fialová A., Hromádková H., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Distuŕbances in the Homeostasis of Th 17 Lymphocytes in Patiens with Hyper IgE Syndrome and Chronic Granulomatous Disease
prednáška Šedivá a., Horváth R., Laštovička J., Poloučková A., Špíšek R. 2009 Clinical Immunology 131,2009 FOCIS San Francisco, California, USA
Disturbances in the Homeostasis of Th 17 Lymphocytes in Patients with Hyper IgE Syndrome and Chronic Granulomatous Disease
poster Horvath R., Poloučková A., Lašťovička J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R. 2009 2nd Euroopean Congress of Immunology, Berlin
Disturbances in the homeostasis of Th17 lymphocytes in patients with hyper IgE syndrome and chronic granulomatous disease
poster Horváth R., Partlová S., Rožková D., Laš´tovička J., Poloučková A., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Dynamic Changes of T Regulatory Cells in Pre-diabetic and Diabetic Stages of T1D
poster Paračková Z., Kayserová J., Šumník Z., Koloušková S., Lebl J., Štechová K., Šedivá A. 2015 Basic Immunology Research in Allergy and Clinical Immunology, Abstract book 13th EAACI Immunology Winter School, 5.2. - 8.2.2015, Les Arcs 1800, France
Dynamics of T Cell Infiltartion During the Course of Ovarian Cancer: The Gradual Shift from a Th17 Effector Cell Response to a Predominant Infiltration by Regulatory T Cells
poster Patlová S., Fialová A., Sojka L., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R., 2012 FOCIS 2012, VAncouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
Dynamics of T cell infiltration during the course of ovarian cancer:the gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T cells
poster Fialová A., Partlová S., Sojka L., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Abstrakt Book Molecular Determinats of T CEll Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9. -13.2012
Dynamika protinádorové imun itní odpovědi u karcinomu ovária
poster Partlová S., Fialová A., Sojka L.., Fučíková J., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, 10-13.10.2012, Liberec
Dynamika protinádorové imunitní odpovědi u karcinomu ovaria
prednáška Partlová S., Sojka L., Fučíková J., Rob L., Brtnický T., Bartůňková J., Špíšek R., Fialová A., 2013 Vědecká konference 2. LF UK 24.5. - 25.5.2013
Early Development of Immunity in DiGeorge Syndrome
poster A.Šedivá, J.Bartůňková, R.Zachová, O.Hrušák, Janda A., E.Kočárek, D.Novotná, K.Novotná, V.Krutílková, T.Klein 2003 EAACI Summer School, Vilnius, Litva, 2003. In: Alergologijos Žinios, roč. 6, č. 3, 2003, s. 34-34
ECTO-CRT koreluje se zvýšenou imunitní odpovědí proti leukemickým antigenům a pozitivní prognózou pacientů s akutní myeloidní leukémií.
prednáška Truxová I., Fučíková J., Hensler M., Becht E., Kašíková L., Moserová I., Vošahlíková Š., Church S., Cremer I., Šálek C., Špíšek R.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Efekt subkutánních imunoglogulinů v léčbě kojenců s těžkou formou atopické dermatitidy spojenou s hypogamaglobulinemií
poster Kayserová J., Kubešová H., Zachová R., Poloučková A., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Effect of Btk Mutation on Toll-Like Receptor Signaling in Myeloid Dendritic Cells
prednáška Sochorová K., Špíšek R., Šedivá A., Bartůňková J. 2005 ESID Spring Meeting, Praha, Česká republika
Effects of human plasma proteins on maturation of monocyte-derived dendritic cells
poster Z .Czetőová-Tobiásová, A. Palmborg, A. Lundqvist, L. Adamson, G. Masucci, P.Pisa, J. Bartůňková 2004
Effects of human plasma proteins on maturation of monocyte-derived dendritic cells
poster Z. Czetőová-Tobiásová, A.Palmborg, A .Lundqvist, L.Adamson, G. Masucci, P. Pisa, J .Bartůňková: 2004
Enrichment and detection of T cells reactive to multiple tumor-associated antigens in prostate cancer patients based on peptide-mediated lymphocyte stimulation and detection via activation-induced externalization of CD107a.
poster Táborská P., Stakheev D., Střížová Z., Vávrová K., Podrazil M., Bartůňková J., Smrž D.. 2017 Third CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer Immunotherapy conference 2017, Mainz Germany 6.9. - 9.9.2017.
Europe Immunoglobulin Map
prednáška Šedivá A., at all 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
European survey of treatment of patients with diGeorge/CHARGE Syndrome.
prednáška Janda A. 2006 EBMT, Inborn Errors working party meeting, Praha, October 13-15, 2006.
Evaluation of ex vivo produced polyclonal " cancer-specific" T-cells by flow cytometry.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 2015 Program, abstrakta. V4 International Conference Analytical Cytometry VIII, 3.10. - 6.10.2015, Olomouc
Expansion of T helper type 17 lymphocytes in patients with chronic granulomatous disease
poster Horváth R., Rožková D., Lašťovička J., POloučková A., Sedláček P., Šedivá A., Špíšek R. 2012 Abstact Book Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9. - 13.2012
Expression of LPS induce TLR4 splicing variants
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2006 6th Annual Meeting FOCIS 2006, San Francisco, California
Expression of LPS induced TLR4 splice variants in antigen presenting cells in CF patients
prednáška Šedivá A. , Jarešová I., Rožková D 2006 6th Annual Meeting FOCIS 2006, San Francisco, California
Expression of TLR4 splice variants in antigen presenting cells after contact with a pathogen
poster Jarešová I., Rožková D., Špíšek R.,Janda A., Brázová J., Šedivá A. 2007 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, June 17-22, Crete, Greece
Expression of TLR4 splicing variants
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2005 Euroconference, 2005, Joachimsthal, Germany
Expression of tumor antigens of primary ovarian cancer cells and comparison with ovarian cancer cell lines
poster Partlová S., Kloudová K., Hromádková H., Hensler M., Rob L., Fialová A., Špíšek R. 2014 Poster presentation abstacts, qPCR and Digital PCR Congress qPCR and Digital PCR Congress, Londýn, 20.10. - 21.10.2014
Expression of tumor antigens on primary ovarian cancer cells compared to established ovarian cancer cell lines.
poster Kloudová K., Hromádková H., Partlová S., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Hensler M., Halaška M.J., Špíšek R., Fialová A.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 3.9. -7.6.2016, Štrbské Pleso, Slovensko.
Familiární středozemní horečka v České republice
prednáška Šedivá A., 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3) XXX. Kongres slovenských a českých alergologů a klinických imunologů, Bratislava 2013
Fast 3 days Poly (I:C).activated dendritic cells generated in Cellgro for use in cancer immunotherapy trials are fully comparable to standard 5 days DCS
poster Truxová I., Fučíková J., Pokorná K., Budinský V., Partlová S., Špíšek R. 2012 Abstract Book Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso,Tatra Mountains, Slovakia June 9. - 13.2012
Functional and numerical deficit in dendritic cells in patients with type 1 diabetes(T1D) and in their relatives
poster Kayserová J., Ulmannová T., Včeláková J., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Dudková E., Šedivá A., Špíšek R. 2012 Abstract Book, Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9. -13.2012
Generation of clinical-grade dendritic cell-based vaccine for immunotherapy of ovarian cancer
poster Fučíková, J., Budinský, V., Sochorová, K., Rožková, D., Bartůňková, J., Špíšek, R. 2008
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy
poster Vávrová K., Vrabcová P., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J., 2014 CIMT 2014, Abstracts, 12th Annual Meeting, 6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany 12th Annual Meeting,6.5. -8.5.2014, Meinz, Germany
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy
poster Vávrová K., Vrabcová P., Žůrková K., Horváth R., Bartůňková J., 2014 DC 2014, 13th International Symposium on Dendritic Cells, Abstakt book DC 2014, 13th International symposium Dendritic Cells, Tours, Francie, 14. 9. - 18.9.2014
Generation of tumor specific T cells using DC-based vaccine for adoptive T cell therapy.
poster Vávrová K., Vrabcová P., Horváth R., Filipp D., Bartůňková J.. 2016 ICI 2016- International Congress of Immunology 2016, 21.8. - 26.8.2016, Melbourne, Australia.
Genové expresní profilování cirkulujících nádorových buněk a periferních mononukleárních buněk u pacientek s karcinomem prsu.
prednáška Vančurová I., Hensler M., Palata O., Strnad P., Tesařová P., Čabiňaková M., Becht E., Švec D., Kubista M., Špíšek R., Sojka L. 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program Vědecká konference 2. LF UK , 22. - 23.4.2015, Praha
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 FOCIS - 6th Annual Meeting, San Francisco, USA poster of distinction
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 16th European Congress of Immunology - ECI, Paris, France.
Glucocorticoids severly impair differentiation and Antigen Presenting Function of dendritic Cells Despite Upregulation of Toll-like Receptors.
poster Rožková D., Horváth R., Špíšek R., Bartůňková J. 2006 9th International Conference on Dendritic Cells, Edinburgh, Velká Británie.
Helios expression in T-regulatory cells in patients with diGeorge syndrome
poster Klocperk A., Grecová J., Šišmová K., Kayserová J., Froňková E., Šedivá A., 2014 100th J Project Meeting 12.3. -15.3.2014, Antaly, Turecko
Helios Expression in T-Regulatory Cells in Patients with diGeorge Syndrome
poster Klocperk A., Kayserová J., Grecová J., Šišmová K., Froňková E., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Primary Immunodeficiency - A Twenty Years Experience in the Czech Republic
poster Formánková R., Sedláček P., Keslová P., Říha P., Šedivá A., Mejstříková E., Hrušák O., Litzman J., Freiberger T., Starý J. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Hight hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells
poster Fučíková J., Moserová I., Truxová I., Hermanová I., Vančurová I., Partlová S., Fialová A., Sojka L., Cartron P.F., Houska M., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2014 22nd Euroconference on Apoptosis "Cell Death & Rejuvenation", Kréta, Řecko, 1.10. - 4.10.2014
Human dendritic cells pulsed with high hydrostatic pressure-inactivated prostate cancer cells and matured with poly (I:C) induce autologous lymphocytes to ex vivo recognize and kill prostate cancer cells.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 14th CIMT Annual Meeting, 10.5. -12.5.2016, Mainz, Německo.
Human toll-like receptor 4 splicing dynamic after contact with a pathogen
poster Jarešová I., Rožková D., Šedivá A. 2006 16 th European Congress of Imunology, 2006, Paris, France
Human tumor cells killed by anthracyclines induce a tumor-specific immune response
poster Fučíková J., Králíková P., Fialová A., Budinský V., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 Abstact Book, Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunolgy Conference, Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9. - 13.2012
Human Tumor Cells Killed by Anthracyclines Induce a Tumor-Specific Immune Response
poster Fučíková J., Králíková P., Fialová A., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2012 FOCIS 2012, Vancouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
Humoral immunity in patients with diGeorge syndrome
poster Šedivá A., Klocperk A., Grecová J., Skalická A., Mattanelli M., Zachová R. 2012 Immunology,2012, volume 137, Issue Supplement s1 European Congress of Immunology, Glasgow, Scotland, 5.-8. September,2012
Humorální imunita u pacientů se syndromem DiGeorge
poster Klocperk A., Grecová J., Kalina T., Šedivá A. 2013 Vědecká konference 2. LF UK 24.5. - 25.5.2013
Hyperglykemie u pacientů s diabetem 1. typu snižuje schopnost tolerogenních dendritických buněk navodit stabilní T buněčnou anergii a indukci supresivních regulačních T lymfocytů.
prednáška Palová Jelínková L.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Hypogamaglobulinemie v dětském věku.
prednáška Šedivá A., 2015 Pediatria pre prax 2015, 16(S1) 5. Sympózium o primárnych imunodeficienciách, 22.4.2015, Hotel Austria Trend, Bratislava, Slovensko
Charakterizace apoptotické dráhy spouštěné v lidských nádorových buňkách vysokým hydrostatickým tlakem
prednáška Moserová I., Truxová I., Heřmanová I., Bartůňková J., Špíšek R., Fučíková J., 2014 Vědecká konference 2014, 2. LF UK Praha, 9.4. - 10.4.2014
Charakterizace apoptotické dráhy spouštěné v lidských nádorových buňkách vysokým hydrostatickým tlakem
prednáška Moserová I., Truxová I., Heřmanová I., Bartůňková J., Špíšek R., Fučíková J., 2014 Vědecká konference 2014, 2. LF UK Praha, 9.4. - 10.4.2014
Immunological background of MDS, an impact on prognosis and pathogenesis of MDS
poster Neuwirtová R., Cukrová V., Bartůňková J., Karban J., Siebertová K., Jonášová A., Čermák J., Belicková M.: 2008 Haematologica/The Hematology Journal 93,2008,s1:291
Immunological parameters in phase I/II clinical trial od dendritic-cell based immunotherapy (DCVAC/PCA) in patients with rising PSA after primary prostatectomy or salvage radiotherapy for prostate cancer.
poster Podrazil M., Fučíková J., Jarolím L., Bílková P., Hensler M., Becht E., Gašová Z., Kayserová J., Horváth R., Fialová A., Vávrová K., Bartůňková J.. 2016 14th CIMT Annual Meeting, 10.5. -12.5.2016, Mainz, Německo.
Immunological parameters in phase I/II clinical trial of dendritic-cell based immunotherapy (DCVAC/PCa) combíned with chemotherapy in patients with metastatic, castration-resistant prostate cancer.
poster Podrazil M., Fučíková J., Vrabcová P., Horváth R., Becht E., Rožková D., Bílková P., Hromádková H., Kayserová J., Vávrová K., Lašťovička J., Kubáčková K., Gašová Z., Jarolím L., Babjuk M., Špíšek R., Bartůňková J.. 2015 13th CIMT Annual Meeting, 2015, abstract book 13th CIMT Annual Meeting, 11.5. - 13.5.2015, Meinz, Germany
Immunology Nursing in the Czech Republic Today
poster Teplá I., Růčková D., Králíčková P., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Immunotherapy of the prostate cancer using dendritic cells loaded with immunogenic tumor cells
prednáška Špíšek R. 2014 Programme, Abstrakt book, 11th EFIS-EJI Tatra Immunogy Conference, Štrbské Pleso, SR 11th EFIS-EJI Tatra Immunogy Conference, Štrbské Pleso, SR, 6. - 10.9.2014
Impaired Peripheral Blood Dendritic Cell Counts in B-Chronic Lymphocytic Leukaemia.
poster Horváth R, Budinský V, Pytlík R, Klener P, Trnený M, Špíšek R, and Bartůňková J. 2006 The American Society of Hematology, 48th Annual Meeting and Exposition, December 9-12, 2006, Orlando, Florida
Imunitní systém u syndromu DiGeorge.
prednáška Janda A., Mejstříková E., Hrušák O., Kalina T., Sieglová Z., Žižková H., Formánková R., Keslová P., Bartůňková J., Starý J., Sedláček P., Šedivá A. 2006 ČSAKI, Hradec Králové, October 25-27, 2006
Imunologické aspekty protinádorové chemoterapi
poster Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Imunologie u autoinflamatorních onemocnění
poster Poloučková A., Šedivá A. 2012 Česko-slovenská pediatrie 2012,67(5) X. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 3-6.10.2012, Liberec
Imunomodulační efekt vitaminu D: teorie a vlastní zkušenosti
prednáška Sochorová K, Ságová M, Sulková S, Bartůňková J 2006 31.kongres České nefrologické společnosti, Hradec Králové, Česká republika
Imunosuprese staré a nové cesty.
prednáška Sobotková M.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Imunosupresivní léčba závažných forem atopického ekzému v dětském věku
poster Poloučková A., Čapková Š., Zikán J., Svobodová T., Pohunek P., Zachová R., Kayserová J., Vernerová E., Šedivá A., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Imunoterapia dendritickými bunkami u pacientiek s ovariálnym karcinómom
poster Tobiásová Zuzana, Pospíšilová Dagmar, Miller Ashley M, Minárik Ivo, Špíšek Radek, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina 2006
Imunoterapia karcinómu ovaria dendritickými bunkami: in vitro štúdie
prednáška Tobiásová Z., Pospíšilová D., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J 2004
Imunoterapie dendritickými bunkami u ovariálního karcinomu
poster Czetőová Z., Benešová K., Pospíšilová, Rob L., Bartůňková J. 2002
Imunoterapie karcinomu prostaty - klinické studie
poster Podrazil M., Rožková D., Tišerová H., Fučíková J., Budinský V., Kubáčková K., Prausová J., Minárik I., JArolím L., Babjuk M., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, 10-13.10.2012, Liberec
Imunoterapie nádorových chorob pomocí dendritických buněk
prednáška Bartůňková J., 2014 Sborník abstrakt, 2014, X. Hradecké vakcionologické dny X. Hradecké vakcionologické dny, Sympozium všeobecných praktických lékařů, Hradec Králové, 2. -4.10.2014
Imunoterapie nádorových chorob pomocí dendritických buněk
prednáška Špíšek R., Bartůňková J. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Imunoterapie nádorů - " Breakthrough of the Year 2013"
prednáška Bartůňková J., 2014 19.mezinárodní pracovní konference SEKCAMA, 22.5. - 23.5.2014, Bratislava
Imunoterapie nádorů dendritickými buňkami - přehled výzkumu ve FN Motol
prednáška Bartůňková J.: 2008 X. Motolské dny 3.-4. dubna 2008
In vitro assays for the determination of dendritic cell-based vaccines efficacy
poster Tobiasová Z., Pospíšilová D., Minárik I., Sochorová K., Špíšek R., Rob L., Bartůňková J. 2007 World Immune Regulation Meeting 11-15 April 2007, Davos, Switzerland
Increase of serum Immunoglobulin free light chains in children with atopic dermatitis
poster Šedivá A., Kayserová J., Vernerová E.: 2008 EAACi 2008, Barcelona, Spain 7-11 June,2008,abstrakt
Influence of glucocorticoids on the characteristics of monocyte-derived dendritic cells
poster Rožková D., Špíšek R., Bartůňková J 2005 Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, Rhodos, Řecko.
Influence of Toll-like receptor agonists on cells of B-chronic lymphocytic leukemia
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J. , Špíšek R. 2008 Tatra Immunology Conference
Interakce dendritických buněk s alergeny
poster Kayserová J., Rožková D., Budinský F., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Interleukin 1 receptor antagonist (Anakinra) - induced changes in immune parameters in a patient with Schnitzler syndrome
poster Šedivá A., Janda A., Podrazil M.: 2008 Clinical and Experimental Rheumatology, Abstract Book 26,2008,2:217
Intracellular signalling and cytokine production in APDS patients.
poster Klocperk A., Kanderová V., Kayserová J., Zachová R., Kalina T., Šedivá A.. 2016 ESID 17th Biennial Meeting. 21.9.-24.9.2016, Barcelona, Španělsko.
Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell - based immunotherapy of ovarian carcinoma
poster Tišerová h., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R., Rožková D.. 2009
Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma
poster Hromádková H., Fialová A., Brtický T., Rob L., Bartůňková J., Rožková D., Špíšek R. 2010 Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (ÖGAI), Book of Abstracts
Jsou indikace k léčbě omalizumabem stanoveny adekvátně i pro pacienty dětského věku?
poster Vernerová E., Pohunek P. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí, 10-13.10. Liberec
Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín?
prednáška Bartůňková J.. 2016 Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit. Edukační sympozium sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s BMS., 15.12.2016, Praha.
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: implication for the development of acute graft-versus-host disease
poster Horváth R., Budinský V., Kaysserová J., Formánková R., Starý J., Sedláček P., Bartůňková J., Špíšek R. 2007 21st Annual Meeting, Innsbruck, Austria, Sept. 13-15, 2007
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2007 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation , Lyon, France, March 25–28, 2007
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2007 EMDS, 21st Annual Meeting September 13 - 15, 2007 Innsbruck, Austria
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R., Budinský V., Kayserová J., Formánková R., Kalina T., Starý J., Sedláček P., Bartůňková J., Špíšek R. 2008 Tatra Immunology Conference
Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic hematopoetic stem cell transplantation - implications for the development of acute graft versus host disease
poster Horváth R, Budinský V, Kayserová J, Formánková R, Starý J, Sedláček P, Bartůňková J, Špíšek R. 2008 FOCIS meeting, Boston 06/2008
Klinická studie imunoterapie fáze I/II pomocí dendritických buněk u nemocných s karcinomem prostaty a biochemickou recidivou
prednáška Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Fialová A., Minárik I., Hromádková H., Bartůňková J. 2013 Klinická urológia 2013 (9) 20. výročná konferencia slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sestier pracujúcich v urológii při SLS 12.6 - 14.6.2013 Trnava, SR
Klinické charakteristiky pacientů s přítomností protilátek proti membránovým a synaptickým antigenům exprimovaným v nervovém systému
poster Hanzalová J., Elišák M., Krýsl D., Marusič P. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Kombinovaná chemoimunoterapie aktivní protinádorovou buněčnou terapií preparátem DCVAC/PCA c u pacietů s karcinomem prostaty
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Jarolím L., Babjuk M., Kubáčková K., Prausová J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J., 0 Vědecká konference 2014, 2. LF UK Praha, 9.4. - 10.4.2014
Kombinovaná chemoimunoterapie aktivní protinádorovou buněčnou terapií preparátem DCVAC/PCA c u pacietů s karcinomem prostaty
poster Podrazil M., Rožková D., Fučíková J., Jarolím L., Babjuk M., Kubáčková K., Prausová J., Katina S., Špíšek R., Bartůňková J., 2014 Vědecká konference 2014, 2. LF UK Praha, 9.4. - 10.4.2014
Kožní projevy u imunopatologických stavů.
prednáška Kayserová J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Long-term immunotherapy by dendritic-cells based vaccine in patiens with PSA recurrent prostate cancer
prednáška Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Minárik I., Hromádková H. 2014 European Urology, Supplements 2014, 13(1)e872, 29th Annual EAU Congress, Stockholm, 11.4. - 15.4.2014 29th Annual EAU Congress, Stockholm, 11.4. - 15.4.2014
Long-term immunotherapy by dendritic-cells based vaccine in patiens with PSA recurrent prostate cancer
prednáška Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Minárik I., Hromádková H. 2014 European Urology, Supplements 2014, 13(1)e872 29th Annual EAU Congress, Stockholm, 11.4. - 15.4.2014
Management of patients with CVID in the Central Bohemia-data from the Czech PID registry
poster Milota T., Podrazil M., Zachová R., Šedivá A. 2014 100th J Project Meeting 12.3. -15.3.2014, Antaly, Turecko
Mannose-binding lectin - polymorphisms and modifying effect on CF
poster Brázová J., Freiberger T., Šedivá A.: 2008 Clinical Immunology 127,2008,supp:S55
Mast cells condition dendritic cell-mediated re-stimulation of T-cells
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D., 2014 11th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso, SR, 6.-10.9.2014
Methodology of analysis of tumor-infiltrating immune cells in human colorectal cancer by slide-based scanning cytometry
poster Kocián P., Budínský V., Králíková P., Bartůňková J., Hoch J., Špíšek R. 2008 Colorectal Congress, St. Gallen, Switzerland
Metodika identifikácie dendritických buniek a ich subpopulácií v periférnej krvi pomocou využitia mnohofarebnej prietokovej cytometrie (FACS Aria)
prednáška Horváth R, Rožková D, Špíšek R, Bartůňková J. 2005
Metody stanovení proliferace lymfocytů v klinické laboratoři.
prednáška Lašťovička J.. 2016 Seminář"Novinky v cytometrické diagnostice". EXBIO Praha a.s., Praha,21.6.2016.
Mitochondrial pathology in autoinflammatory disorders
prednáška Šedivá A., 2014 100th J Project Meeting 12.3. -15.3.2014, Antaly, Turecko
Modulation of autoimmune T cell reaction in patients with type 1 diabetes by tolerogenic dendritic cells.
poster Dáňová K., Grohová A., Strnadová P., Funda D.P., Šumník Z., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Koloušková S., Obermannová B., Petruželková L., Šedivá A., Fundová P., Špíšek R., Palová-Jelínková L.. 2016 12th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference. 3.9. -7.6.2016, Štrbské Pleso, Slovensko.
Možnosti "next generation sequencing" v diagnostice primárních imunodeficiencí.
prednáška Šedivá A.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Možnosti terapeutického ovlivnění autoimunitní reakce tolerogenními dendritickými buňkami.
prednáška Dáňová K., Klapetková A., Šumník Z., Koloušková S., Obermannová B., Průhová Š., Petruželková L., Lebl J., Špíšek R., Palová Jelínková l. 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program Vědecká konference 2. LF UK , 22. - 23.4.2015, Praha
Multiple sclerosis - immunophatogenesis and osteopontin
poster Šedivá A., Havrdová E., Jarešová I., Mikšíková A. 2004 12th International Congress of Immunology and 4th Annual Conference of FOCIS,2004, Montreal, Canada
Negativita specifických autoprotilátek u pacientů s diabetem mellitem 1. typu a běžným variabilním imunodeficitem
poster Milota T., Klocperk A., Podrazil M., Šumník Z., Obermannová B., Králíčková P., Vondrák K., Kayserová J., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Neutrofilné extracelulárne pasce a diabetes mellitus 1. typu: Zvýšená aktivácia dendritických buniek prospieva k rozvoji prozápalového prostredia.
poster Paračková Z., Zentsová I., Kayserová J., Průhová Š., Koloušková S., Šumník Z., Šedivá A.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Nové imunodeficience nazývané APDS, Activated PI3 Kinase Delta Syndrome.
prednáška Kayserová J. 2015 Program , 3. Fórum imunodeficiencí, 3. Fórum imunodeficiencí, 24. - 25.9.2015, Košice, SR
Nový autoinflamatorní syndrom s recidivujícími horečkami, těžkou anémií a B-buněčným imunodeficitem.
prednáška Kayserová J. 2015 Pediatria pre prax 2015, 16(S1) 5. Sympózium o primárnych imunodeficienciách, 22.4.2015, Hotel Austria Trend, Bratislava, Slovensko
Numerical and Functional Deficit in DC Subpopulations in in Type 1 Diabetic Patients and in their Relatives
poster Kayserová J., Ulmannová T., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Špíšek R., Šedivá A. 2012 FOCIS 2012, Vancouver, BC, Canada, June 20-23, Abstract Supplement
Očkování pacientů s autoimunitním onemocněním
prednáška Horáková V., 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3) XXX. Kongres slovenských a českých alergologů a klinických imunologů, Bratislava 2013
Očkování u závažných imunodeficitních stavů navozených transplantací kmenových hematopoetických buněk či imunosupresí.
prednáška Horáková V.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Organizace péče PID v České republice.
prednáška Šedivá A.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Pacienti se syndromem aktivované PI3 kinázy.
prednáška Klocperk A., Kanderová V., Milota T., Zachová R., Kayserová J., Freiberger T., Froňková E., Kalina T., Šedivá A.. 2016 IV. Kongres pediatrů v Plzni. 24.11. - 25.11.2016, Plzeň, Česká republika.
Periodické horečky a autoinflamatorní onemocnění
poster Šedivá A. 2012 Sborník abstrakt, XIV. Hradecké pediatrické dny XIV. Hradecké pediatrické dny, 2-3.11.2012, Hradec Králové
Perzistující hypogamaglobulinémie u pediatrických pacientů po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk pro primární imunodeficience léčených rituximabem pro autoimunnní hemolyticku anémii a potrasplantační lymfoproliferativní onemocnění.
poster Horáková V., Keslová P., Formánková R.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Phase I/III clinical trials of dendritic cell-based immunotherapy in patients with the biochemical relapse of the prostate cancer and hormone refractory prostate cancer
poster Špíšek R. 2012 Abstract Book Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9.- 13.2012
Phenotype and Function Analysis of Dendritic Cells from Patients with Prostate Carcinoma after Radical Prostatectomy
poster Minárik I., Tobiasová Z., Bartůňková J., Kawaciuk I. 2007 Traines Satellite Symposium June 7, 2007, San Diego
Phenotype and Function Analysis of Dendritic Cells from Patients with Prostate Carcinoma after Radical Prostatectomy
poster Minárik I., Tobiasová Z., Bartůňková J., Kawaciuk I. 2007 Clinical Immunology 123,supp., S 114-115
Plasmacytoid and Myeloid Dendritic Cells in Children with Atopic Dermatitis
poster Kayserová J., Horváth R., Kalina T., Poloučková A., Rýgl M., Šedivá A. 2007 XXVI conference EAACI, June 9-13, 2007, Goteborg, Sweden, abstract in: Allergy, 2007, suppl. 83, 62:323
Početní a funkční deficit subpopulací dendritických buněk u pacientů s diabetem melitem I. typu a jejich příbuzných
poster Kayserová J., Štechová K., Včeláková J., Šumník Z., Koloušková S., Hromádková H., Špíšek R., Šeivá A. 2012 Alergie, 2012,14, supplementum 2 XXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní účastí 10-13.10.2012
Polymorphisms of TGF beta 1 and TNF alpha Cytokines
poster Šedivá A., Kayserová J. Camajová J., Skalická V., Macek M.: 2008 Clinical Immunology 127,2008:S59, abstract Suppl.
Poruchy mechanismů vrozené imunity
poster Šedivá A.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Prague 2017 Europe Immunology Course Update.
prednáška Střížová Z.. 2017 FOCIS 2017, USA Chicago 14.6. - 17.6.2017.
Preparation of polyclonal cancer-specific T-cells for adoptive cellular immunotherapy of prostate cancer.
prednáška Smrž D.. 2015 Program, konference, Černá Hora. Stem cells and cell therapy:from research modern clinical application, 24.10. - 25.10.2015, Černá Hora
Primary immune deficiencies and autoinflammatory disorders.
prednáška Šedivá A.. 2017 FOCIS 2017,European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology. Praha , ČR 16.10. - 18.10.2017.
Problematika včasného stanovení diagnózy těžké kombinované imunodeficience
prednáška Formánková R., Hrušák O., Šedivá A., Mejstříková E., Šrámková L., Keslová P., Sedláček P., Janda A., Dlask K., Starý J. 2004 XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, 5.-7. 11. 2004
Production of Pro-inflammatory Cytokines after TLR Ligands Stimulation in Type 1 Diabetes Patients
poster Paračková Z., Kayserová J., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Šedivá A. 2014 FOCIS 2014, Scientific program FOCIS 2014, 25.6. - 28.6.2014 Chicago, Illinois
Proměnlivá tvář poruch imunity.
prednáška Bartůňková J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Prostate Cancer Immunotherapy:Clinical Trials
poster Podrazil M., Hromádková H., Minárik I. Jarolím L., Babjuk M., Špíšek R., Bartůňková J., 2012 FOCIS 2012,12th Annual Meeting Vancouver, BC, Canada,June 20 - 23, Abstract Supplement
Příprava dendritických buněk pro imunoterapii karcinomu plic s využitím nádorových linií ošetřených vysokým hydrostatickým tlakem.
prednáška Hradilová N. Sadílková L., Myšíková D., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I., 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program Vědecká konference 2. LF UK , 22. - 23.4.2015, Praha
Příprava protinádorové vakcíny pro imunoterapii karcinomu ovária za podmínek správné výrobní praxe
poster Fučíková J., Budinský V., Sochorová K., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124-125
Příprava protokolu výroby tumor specifických lymfocytů pro adoptivní transfer v léčbě nádoru prostaty.
poster Vávrová K., Horváth R., Vrabcová P., Bartůňková J.. 2016 Vědecká konference 2. LF UK, 20.4. - 21.4.2016, Praha
Registr dětí se syndromem DiGeorge
poster Sediva A, Bartunkova J, Zachova R, Polouckova A, Hrusak O, Janda A, Kocarek E, Novotna D, Novotna K, Klein T 2004 Kongres ČSAKI, Brno. In: Alergie, Suppl. , Roč. 6 , č. 2 , 2004 , s. 38
Regulatory T cells in patients withh T1D diabetes
poster Kayserová J., Dudková E., Hromádková H., Šišmová K., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Paračková Z., Šedivá A. 2014 3rd International Conferenceon immune Tolerance, Amsterdam, Nizozemsko, 27.9. - 30.9.2014
Rekonstituce DC po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
poster Horváth R., Budinský V., Kayserová J., Kalina T., Formánková R., Starý J., Bartůňková J., Sedláček P., Špíšek R.: 2008 Alergie 10.2008,supp.2:138-139
Role dendritických buněk v alergické reakci
prednáška Kayserová J. , Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A. 2009 XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny
Role imunitního systému v obraně proti nádorům a strategie protinádorové imunoterapie.
prednáška Špíšek R.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Role přirozené imunity v patogenezi diabetu mellitu 1. typu
poster Kayserová J., Dudková E., Štechová K., Šumník Z., Koloušková S., Hromádková H., Ulmannová T., Špíšek R., Šedivá A. 2013 Vědecká konference 2. LF UK 24.5. - 25.5.2013
Rozdílný imunitní profil u pacientů s adenokarcinomem a s kvamózním karcinomem: Využití pro imunoterapii nemalobuněčného karcinomu plic.
poster Hradilová N., Palata O., Sadílková L., Myšíková D., Mrázková H., Lischke R., Špíšek R., Adkins I.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Rozvoj sekundárního hemofagocytujícího syndromu u imunosuprimovaného pacienta s M. Crohn na terapii anti-TNF-alfa při primoinfekci EBV - kazuistika
poster Podrazil M., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Safety and Efficacy of Tetanus Vaccination in Hematopoietic Cell Transplant Recipients Due to Primary Immunodeficiency Diseases
poster Horáková V., Škovránková J., Šedivá A., Keslová P., Formánková R. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
SCIG a jejich přínos pro chronicky nemocného pacienta.
prednáška Milota T. 2015 Program , 3. Fórum imunodeficiencí, 3. Fórum imunodeficiencí, 24. - 25.9.2015, Košice, SR
Schnitzler Syndrom
poster Šedivá A., 2010 Česká revmatologie 2010, 18(3):146
Simultaneous generation of autologous dnedritic and mast cells from CD34+ stem cells.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 0 Program konference, Marseille. 7th International EMBRN meeting Marseille, 21.10. - 23.10.2015, Marseille, Francie.
Snížené subpopulace dendritických buněk u pacientů se Sjögrenovým syndromem - analogie s pacienty s diabetes mellitus I. typu
poster Kayserová J., Dudková E.,Podrazil M., Bartůňková J., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Spectrum of Mutations in Czech Patients with Wiskott-Aldrich Syndrome and X-Linked Thrombocytopenia
poster Freiberger T., Ravčuková B., Grodecká L., Mejstříková E., Formánková R., Šedivá A., Pospíšilová D., Sedláček P., Litzman J. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Stanovení proliferace lymfocytů: CFSE zabíjí proliferující buňky a ovlivňuje expresi aktivačních znaků
poster Lašťovička J., Budinský F., Bartůňková J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Subcutaneous Immunoglobulins in Prevention of Hereditary Angioedema Attacks
poster Zachová R., Sobotková M., Milota T., Šedivá A., Bartůňková J. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Testování funkce Tool-like receptorů v periferní krvi pomocí detekce cytokinů technologií luminex
poster Králíková P., Šedivá A., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Těžký kombinovaný imunodeficit (SCID) - 25 let historie
prednáška Šedivá A. 2014 Česko-slovenská pediatrie, září 2014, S 1/69, Program/abstrakta XI. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Zlín, 18. 9. - 20.9.2014
Th17 cells in WG
poster Horváth R., Šedivá A. 2011 Clinical and Experimental Immunology, 2011, 164 - suppl.1
The ambivalent impact of human mast cells on efficacy of adoptive cell transfer (ACT)-based active cellular immunotherapy (ACT-ACI)
prednáška Smrž D., Táborská P., Bartůňková J. 2014 Stem Cells and Cell therapy: From research to modern clinical application, Hotel Sladovna , Černá Hora, 23. - 24.10.2014
The differences in the cytokine production in two autoimmune diseases - an analogy between Sjögren´s syndrome and Type 1. Diabetes
poster Paračková Z., Kayserová J., Podrazil M., Bartůňková J., Šumník Z., Koloušková S., Štechová K., Šedivá A. 2014 DC 2014, 13th International Symposium on Dendritic Cells, Abstakt book DC 2014, 13th International symposium Dendritic Cells, Tours, Francie, 14. 9. - 18.9.2014
The effect of thymic stromal lymphopoietin on the subpopulations of human dendritic cells.
poster Kopecká J., Rožková D., Janda A., Šedivá A.: 2008 8th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, June 7-10,2008, abstrakt
The influence of Pseudomonas aeruginosa on the maturation state of dendriltic cells in cystic fibrosis (CF) patients
poster Šedivá A., Brázová J., Fila L., Matějková J. 2007 13th International Congress of Immunology, Rio de Janeiro, Brazil, August 21-25,2007
The Results of Combined TREC/KREC Monitoring in Patients with diGeorge Syndrome
poster Froňková E., Svatoň M., Klocperk A., Kotrová M., Keslová P., Votava F., Vinohradská H., Freiberger T., Mejstříková E., Trka J., Šedivá A. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
The role of Bruton´s tyrosine kinase in dendritic cell maturation process
poster Sochorova K, Spisek R, Horvath R, Sediva A, Litzman J, Bartunkova J 2006 7th EFIS Tatra Immunology Conference, Strbske Pleso, Slovakia
The role of Bruton´s tyrosine kinase in dendritic cell maturation process
poster Sochorova K, Spisek R, Horvath R, Sediva A, Litzman J, Bartunkova J 2006 9th International Conference on Dendritic Cells, Edinburgh, Great Britain
The role of dendritic cells in allergic reaction
poster Kayserová J., Rožková D.,Tobiásová Z.,Jarešová I., Horváth R., Poloučková A., Rýglo M.,Šedivá A. 2007 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity, June 17-22, Crete, Greece
The role of dendritic cells in allergic reaction
poster J. Kayserová, D. Rožková, Z. Tobiásová, I. Zentsová-Jarešová, E. Vernerová, A. Poloučková, M. Rýgl, A. Šedivá 2008 Tatra Immunology Conference
The role of dendritic cells in allergic reaction
prednáška Kayserová J. , Rožková D., Budinský V., Zentsová-Jarešová I., Vernerová E., Podrazil M., Šedivá A. 2009 Winter allergology school, Davos, Švýcarsko
The role of T-helper cells in autoimmune complications of Common Variable Immunodeficiency.
poster Milota T., Rataj M., Paračková Z., Kayserová J., Zachová R., Šedivá A.. 2017 ESID 2017, Edinburgh Velká Británie 11.9. - 14.9.2017.
Toll-like receptors on B-CLL cells: Expression and functional consequences of their stimulation
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Hochová I., Kozák T., Bartůňková J., Špíšek R. 2009 2nd European Congress of Immunology
Transplantace hematopoetických buněk u pacientů s chronickou granulomatózní nemocí (CGD) v ČR
poster Janda A., Sedláček P., Formánková R., Keslová P., Šedivá A., Litzman J., Vlková M., Jílek D., Král V., Mikulová S., Rozsíval E., Pařízková E., Starý J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dsětí s primární imunodeficiencí - 13 let zkušeností v České republice
poster Formánková R., Šedláček P., Keslová P., Šedivá A., Bartůňková J., Hrušák O., Mejstříková E., Dlask K., Litzman J., Pařízková E., Starý J.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Treatment of a Patient with Complete diGeorge/CHARGE Syndrome.
prednáška Janda A. 2006 ESID Prague Spring Meeting, May 8-9, 2006.
Treatment with Subcutaneous Immunoglobulins in Infants with Severe Atopic Eczema Associated with Hypogammaglobulinemia
poster Kayserová J., Kubešová H., Poloučková A., Zachová R., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Tumor Antigen Expression in Primary Ovarian Camcer Cells
poster Hromádková H., Fialová A., Viktorová D., Brtnický T., Rob L., Bartůňková J., Špíšek R. 2010 Clinical Immunology, vol.135, abstract supplement
Type 1 Diabetes Mellitus with Negative Specific Autoantibodies in Common Variable Immunodeficiency
poster Milota T., Kayserová J., Králíčková P., Obermannová B., Průhová S., Klocperk A., Podrazil M., Šedivá A. 0 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Type 1 Diabetes Mellitus with Negative Specific Autoantibodies in Common Variable Immunodeficiency
poster Milota T., Kayserová J., Králíčková P., Obermannová B., Průhová S., Klocperk A., Podrazil M., Šedivá A. 2014 Journal of Clinical Imunology 2014, 34, (supp 2): S139-S515, doi 10.1007/s10875-014-0101-9 16th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Praha, Česká republika, 29.10. - 1.11.2014
Urtikárie v alergologické ordinaci
poster Vernerová E.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Use of CD137 surface expression for enrichment and detection of prostate cancer antigen-specific polyclonal T-cells.
poster Táborská P., Bartůňková J., Smrž D.. 2015 Program, konference, Černá Hora. Stem cells and cell therapy:from research modern clinical application, 24.10. - 25.10.2015, Černá Hora
Use of repeated unrelated donor lymphocyte infusions to treat immunodeficiency in a patient with complete diGeorge/CHARGE syndrome.
poster Janda, A., Mejstrikova E. Zdrahalova K., Hrusak O., Kalina T., Sieglova Z., Zizkova H., Formankova R., Keslova P., Sediva A. Bartunkova J., Dlask K., Stary J., Sedlacek P. 2006 XXV Congress of EAACI, Wien, June 10-14, 2006 JMA Poster Prize for an outstanding poster presentation
Use of simultaneous detection of externalized CD107a and CD137 for evaluation of specifity and effector functions of polyclonal T-cells produced for adoptive cellular immunotherapy of prostate cancer.
poster Táborská P., Stakheev D., Vávrová K., Vrabcová P., Bartůňková J., Smrž D.. 2016 CRI-CIMT-EATI-AACR Secon International Cancer Immunotherapy Conference, 25.9. - 28.9.2016, New York, USA.
Use of the quantitative DNA methylation assay to measure nTreg frequencies in cancer patients
poster Sojka L., Hromádková H., Vančurová I., Kloudová K., Špíšek R. 2012 Abstarkt Book Molecular Determinats of T Cell Immunity 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference Štrbské Pleso, Tatra Mountains, Slovakia June 9. - 13.2012
Včasná diagnostika těžkých kombinovaných imunodeficiencí
prednáška Šedivá A. 2014 Alergie 2014, (16), 2 supplementum XXXI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů XIV. Kongres českých a slovenských imunologů, Ostrava 15. - 18.10.2014
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K, Budinský V., Tobiasová Z., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J. 2007 World Immune Regulation Meeting 11-15 April 2007, Davos, Switzerland
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Bartůňková J., Dusilová-Sulková S. 2007 Clinical Immunology 123,supp.,s.551
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function - in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Rožková D., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J. 2007 Allostem meeting La Palma, October 17-19,2007
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function – in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiásová Z., Špíšek R., Dusilová Sulková S., Bartůňková J. 2008 8th Tatra Immunology Conference
Vitamin D receptor activators calcitriol and paricalcitol modulate dendritic cell phenotype and function-in vitro study
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiasová Z., Špíšek R., Dusilová-Sulková S., Bartůňková J.: 2008 6th International congress on autoimmunity Porto, 10-14 September,2008,abstrakt
Vitamin D Receptor Calcitriol and Paricalcitol Modulate Dendritic Cell Phenotype and Function - In Vitro Study
poster Sochorová K., Budinský V., Tobiasová Z., Bartůňková J., Dusilová-Sulková S. 2007 Trainee Satellite Symposium June 7, 2007, San Diego
Vliv agonistů Tolll-like receptorů na buňky B-chronické lymfocytární leukémie
poster Rožková D., Novotná L., Pytlík R., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky DC
poster Sochorová K., Budinský V.: 2008 XXV.Sjezd ČSAKI, XII. Kongres ČSI, 29.10.-1.11.2008 Praha
Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky dendritických buněk
poster Sochorová K, Budinský V, Ságová M, Sulková S, Tobiásová Z, Bartůňková J 2006 Alergie 2006 - Suppl. 2
Vliv analogu vitaminu D parikalcitolu na morfologické a funkční charakteristiky dendritických buněk
poster Sochorová K., Budinský V., Rožková D., Tobiásová Z., Špíšek R., Dusilová Sulková S., Bartůňková J. 2008 Studentská vědecká konference
Vliv dlouhodobé hyperglykémie na přípravu a funkci tolerogenních dendritických buněk pro terapii pacientů s diabetem I. typu.
poster Dáňová K., Grohová A., Strnadová P., Funda D.P., Šumník Z., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Koloušková S., Obermannová B., Petruželková L., Šedivá A., Fundová P., Buschard K., Špíšek R., Palová-Jelínková L.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Vliv gliadinu na maturaci dendritických buněk.
prednáška Palová L., Rožková D., Šedivá A., Tlaskalová H., Špíšek R., Tučková L. 2005 22. pracovní imunologická konference.
Vliv thymické tkáně na imunitní toleranci.
poster Klocperk A., Paračková Z., Koubský K., Bartoňová L., Klein P., Šedivá A.. 2017 Vědecká konference 2. LF UK 2017, Praha, 26. - 27.4.2017.
Vliv thymického stromálního lymfopoetinu na subpopulace DC
poster Kopecká J.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:131
Vliv žírných buněk na účinnost adoptivní aktivní buněčné imunoterpaie v léčbě rakoviny
prednáška Smrž D. 2014 Sborník přednášek a posterů, XXI. Biologické dny, Brno XXI. Biologické dny , 4. 9 - 5.9.2014, Brno
Výhody flexibilního dávkování 20% SCIG Hizentra.
prednáška Milota T.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
Využití tkáňového zobrazovacího cytometru v buněčné biologii a imunologii
poster Budinský V., Kocián P., Králíková P., Bartůňková J., Špíšek R.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124
Význam imunogenní buněčné smrti v protinádorové imunitě.
prednáška Fučíková J.. 2016 XXXIII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 12.10. - 15.10.2016, Plzeň, Česká republika.
WNT Signaling Inhibitor XAV939 Potentiates Cytotoxic Activity of Prostate Cancer Patient¨s Lymphocytes in Vitro.
poster Stakheev D., Střížová Z., Táborská P., Vrabcová P., Podrazil M., Bartůňková J., Smrř D.. 2017 FOCIS 2017, USA Chicago 14.6. - 17.6.2017.
Zastoupení populací DC v periferní krvi a nádoru u pacientů s karcinomem ledviny
poster Minárik I., Lašťovička J., Budinský V., Špíšek R., Bartůňková J.: 2008 Alergie 10,2008,supp.2:124
Závažné formy atopického ekzému: možné spojení s hypogamaglobulinémií
poster Kayserová J., Kubešová H., Šedivá A. 2013 Klinická imunológia a alergológia, 2013, 23 (3) XXX. Kongres slovenských a českých alergologů a klinických imunologů, Bratislava 2013
Zvýšená produkcia prezápalových cytokínov po stimulácii TLR7, 8 a TLR9 u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
poster Paračková Z., Kayserová J., Šumník Z., Koloušková S., Labiková J., Katina S., Šedivá A., 2015 Vědecká konference 2.LF UK , program Vědecká konference 2. LF UK , 22. - 23.4.2015, Praha
Název
radit vzestupne  radit sestupne
Typ
radit vzestupne  radit sestupne
Autori
radit vzestupne  radit sestupne
Rok
radit vzestupne  radit sestupne
Název konference Poznámka

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster