Výzkum  >  Postgraduální studium

 

Zájemci o postgraduální studium

Zájemci o postgraduální studium se mohou obrátit na školitele na Ústavu imunologie

Školitelé v oboru imunologie: prof. MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc.,MBA
prof. MUDr.Anna Šedivá, DSc.
prof.MUDr.Radek Špíšek, Ph.D.
Oborová rada imunologie: Doktorské studijní programy v biomedicíně
Metody: práce s buněčnými kulturami, průtoková cytometrie, konfokální mikroskopie, molekulární biologie, kvantitativní PCR
Požadujeme: zájem o imunologii, znalost AJ
Nabízíme: mladý pracovní kolektiv, grantovou podporu, pravidelnou publikační aktivitu, kvalitně vybavené laboratoře, možnost zahraničních stáží, účast na konferencích

 

Studenti, kterí úspešne absolvovali program Ph.D. na Ústavu imunologie, UK, 2.LF, FN Motol

2017

2016

2013 


2009

Mgr. Simona Partlová, Ph.D. školitel: prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

MUDr. Michal Podrazil, Ph.D. školitelka: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

MUDr. Jana Kayserová, Ph.D. školitelka: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.


PharmDr. Klára Sochorová školitelka: prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,CSc.
MUDr. Rudolf Horváth školitel: doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

2008 MUDr.Jitka Brázová,Ph.D. školitelka: prof.MUDr.Anna Šedivá,CSc.

2007 Mgr.Daniela Rožková,Ph.D. školitel: MUDr.Radek Špíšek,Ph.D.
Mgr.Zuzana Tobiásová,Ph.D. školitelka: prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,DrSc.,MBA.

2005 MUDr.Tomáš Kalina,Ph.D. školitel: Doc.MUDr.Ondřej Hrušák,Ph.D.
MUDr.Eliška Holzelová,Ph.D. školitelka: prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,DrSc.,MBA.

2003 MUDr.Radek Špíšek,Ph.D. školitelka: prof.MUDr.Anna Šedivá,CSc.

1999 Doc.MUDr.Onřej Hrušák,Ph.D. školitelka: prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,DrSc.,MBA.