Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Postgraduální studium Publikace Abstrakta Projekty Granty Pracovní skupiny Vybavení laboratore

Výzkum  >  Pracovní skupiny

 

Primární imunodeficity

Cíl výzkumu


Cílem výzkumných projektů v oblasti primárních imunodeficiencí je studium imunitních funkcí, alterovaných na podkladě vrozených genetických poruch zasahujících do imunitních mechanismů.

Syndrom diGeorge


Výzkum se soustřeďuje na skupinu pacientů se syndromem diGeorge, se snahou mapovat stav imunitního systému u dětí s poruchou funkce thymu. Kromě mapování vývoje T lymfocytární řady u těchto pacientů zkoumáme též vývoj dalších buněčných populací, B buněk a větve vrozené imunity. Nově rozvíjíme též projekt cílící přímo na analýzu thymu a jeho funkcí ve spojení se syndromem diGeorge.

Dysregulace imunitního systému


Další projekty v dané oblasti zahrnují kohorty pacientů s CVID, se syndromem aktivované PI3 kinázy a další imunodeficience charakterizované hlavně dysregulací imunitního systému. Projekty v této oblasti jsou klinicky zaměřené, mapují mechanismy poruch regulace imunity. Jsou spojeny i se snahou o cílené moderní terapie těchto stavů. V roce 2016 proběhla první fáze klinické studie ve spolupráci s firmou Novartis, byl zařazen první pacient v Evropě léčený specifickým inhibitorem PI3 kinázy, tlumící účinky aktivační mutace této kinázy u pacienta. Studie pokračuje extenzí a druhou fází, plánovanou do dalších let.

Spolupráce


Skupina pro primární imunodeficience na Ústavu imunologie je v rámci výzkumu zapojena do národní i mezinárodní spolupráce. Nejvýznamnějšími partnery jsou Klinika dětské onkologie a hematologie a její laboratoř CLIP, FNM a 2.LF UK, Ústav klinické imunologie a alergologie nemocnice u sv. Anny a Masarykovy Univerzity v Brně, Pracovní skupina pro primární imunodeficience při ČSAKI, zahrnující centra v celé České republice, na mezinárodní úrovni potom spolupráce v rámci ESID, Evropské společnosti pro primární imunodeficience.

Hlavní řešitelé


  • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
  • MUDr. Jana Kayserová, PhD
  • MUDr. Adam Klocperk
  • MUDr. Tomáš Milota
  • MUDr. Radana Zachová

 

Imunoterapie

Cíl výzkumu:T buněčná
 terapie

Žírné buňky


Hlavním cílem výzkumu řešeného v rámci skupiny protinádorové imunoterapie byla příprava vakcíny založené na dendritických buňkách. Podání této vakcíny pak vede k aktivaci imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám. Tento projekt byl dokončen v březnu 2014, kdy byly ve FN v Motole ukončeny dvě klinické studie, zaměřené na léčbu karcinomu prostaty a karcinomu ovária vakcínou z dendritických buněk.
Na Ústavu imunologie jsme se výzkumem dendritických buněk zabývali od konce 90.let a naše pracoviště publikovalo celou řadu prací, zaměřených na biologii těchto buněk a jejich využití v protinádorové terapii (viz. seznam publikací). Další vývoj vakcín na bázi dendritických buněk převzala biotechnologická společnost SOTIO.


V rámci projektu moderní buněčné imunoterapie se nyní zabýváme možností adoptivního transferu tumor specifických T lymfocytů (Adoptive cell transfer, ACT), jehož podstatou je ex vivo expanze tumor specifických lymfocytů s následným podáním zpět pacientovi. Podrobnosti o tomto projektu naleznete zde.
Další oblast, na kterou se v současné době zaměřujeme, je úloha žírných buněk v protinádorové imunitě.


Hlavní řešitelé:


Prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,DrSc., MBA.,
RNDr. Daniel Smrž,Ph.D.,
Mgr. Kateřina Vávrová


TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster