Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín


Postgraduální studium Publikace Abstrakta Projekty Granty Pracovní skupiny Vybavení laboratore

Výzkum  >  Vybavení laboratore


 

Přístrojové vybavení - výzkumné laboratoře Ústavu imunologie

V současnosti je výzkumná část Ústavu imunologie plně vybavena a uzpůsobena pro experimenální práci s buňkami – pro provádění funkčních a fenotypových studií na lidských leukocytech. Výborné přístrojové vybavení ústavu Imunologie přispělo k rozvoji výzkumu dendritických buněk a k započetí přípravy protokolů pro jejich klinické využití.

Vybavení Laboratoře buněčné imunologie a imunoterapie

  • Práce s buněčnými kulturami in vitro, laminární boxy pro zajištění sterilního prostředí.

FACS Aria

  • Analýza povrchových i intracelulárních markerů buněk. Přístroj umožňuje současné sledování až jedenácti různých parametrů.
  • Separace (sortování) subpopulací buněk definovaných specifickou expresí markerů.

Konfokální mikroskop Olympus

  • Analýza lokalizace sledovaného znaku v rámci buňky nebo tkáně
  • Detailní rozlišení buněčných struktur díky přesnému zaostření do určité roviny preparátu.
  • Skládání trojrozměrných obrazů buněk

iCycler: přístroj pro kvantitativní real-time PCR

  • Umožňuje přesnou kvantifikaci kopií RNA nebo DNA ve vzorku. Je tak možné spolehlivě stanovit úroveň exprese zkoumaných genů.

Elispot Reader, systém LUCIA

ELISPOT je metoda umožňující pomocí tzv. spotů zviditelnit buňky produkující určitý cytokin nebo jiný rozpustný faktor. Frekvence buněk produkujících určitý cytokin v rámci buněčné suspenze je stanovena s vysokou citlivostí. Odečítání spotů je realizováno pomocí přístroje ELISPOT Readeru, skládájícího se z digitální kamery a speciálního softwaru pro vyhodnocování destiček.

Slide-based cytometrická stanice scan^R

Modulární zobrazovací platforma pro plně automatizované získávání obrazu a analýzu dat z biologických vzorků. Analýza buněčných suspenzí nebo tkáňových řezů v destičkách s jamkami i na sklíčkách. Automatická softwarová detekce objektů. Na detekovaných objektech je prováděna cytometrická analýza - výstup podobný jako u průtokového cytometru.

TISK STRÁNKY
NAHORU

 


Datum poslední aktualizace: 14.06.2018

© 2018 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster