Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
06.12.2018 |   Cena Milana Pospíšila a Mario Campy
Doc. Jitka Fučíková převzala cenu Milana Pospíšila a Mario Campy za článek v časopise Cancer Immunology and Immunotherapy: Phase I/II trial of dendritic cell-based active cellular immunotherapy with DCVAC/Pca in patients with rising PSA after primary prostactetomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer.

26.04.2018 |   Spring School for Primary Immunodeficiency
Ve dnech 26. – 28.4. 2018 proběhla již tradiční „Spring School for Primary Immunodeficiency“ mladých imunologů se zájmem o primární imunodeficience navazující na tradici Prague Spring Meetings. Setkání proběhlo pod záštitou paní prof. MUDr. Anny Šedivé z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole za podpory Jeffrey Modell Centers Network, Octapharma, Shire a České společnosti alergologie a klinické imunologie. V letošním roce jsme zamířili do překrásného historického města Kutné Hory. Spolu s 26 účastníky naše pozvaní přijali i významní řečníci Sinisa Savic z Leeds (Velká Británie), který nás seznámil s problematikou RAG deficience s pozdní manifestací a Marek Cebecauer z Akademie věd České republiky s přednáškou zabývající se nejnovějšími mikroskopickými technikami umožňující zobrazení nanoskopických buněčných struktur. Po úvodních přednáškách vyzvaných řečníků byly prezentovány kazuistiky mladých imunologů, kteří dorazili nejen České a Slovenské republiky, ale také z Velké Británie, Nizozemí, Litvy, Bulharska, Turecka a Maďarska. Hlavním tématem jarní školy byla vrozená imunita, ale zazněla také celá řada prezentací z oblasti primárních protilátkových a kombinovaných deficiencí či deficiencí spojených se syndromovými projevy. Vědecký program doplňoval také bohatý doprovodný program s večerní prohlídkou Chrámu sv. Barbory, varhanním koncertem a návštěvou unikátního Kostela Všech svatých s kostnicí a samozřejmě i vynikající česká kuchyně v podání několika místních šéfkuchařů. Pro více informací ohledně této akce, která bude tradičně pokračovat příští rok, prosím, navštivte naše facebookové stránky ESID Spring School.

22.03.2018 |   Pamětní stříbrná medaile UK
22.3.2018 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Pamětní stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie. Stříbrná medaile byla předána na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy.

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 05.03.2019

© 2019 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster