Ústav imunologie 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékarská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
cesky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laborator Ambulance Semináre ESID Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
27.09.2016 |   ESID 2016 Barcelona
Ve dnech 20-25.9.2016 byly na evropském kongresu imunodeficiencí ESID 2016 v Barceloně prezentovány postery výzkumníků a lékařů z Ústavu imunologie.

Jednalo se o postery "CHHINSTRAP – CZECH NON-INTERVENTIONAL STUDY WITH RAPID PUSH ADMINISTRATION OF 20% SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN", prezentující autor Tomáš Milota, "INTRACELLULAR SIGNALLING AND CYTOKINE PRODUCTION IN APDS PATIENTS", prezentující autor Adam Klocperk, a "NORMAL LEVEL OF TREC/KREC IN A 5-YEAR-OLD BOY DIAGNOSED SUBSEQUENTLY WITH IL-2R GAMMA CHAIN DEFICIENCY BY WHOLE-EXOME SEQUENCING", prezentující autorka Jana Kayserová. Paní profesorka Anna Šedivá moderovala E-Poster Discussion sekci "CASE VIGNETTES II".

Za reprezentaci ústavu v zahraničí děkujeme!

22.09.2016 |   XIV. Celostátní konference zdravotních laborantů
Dne 22.9. 2016 se uskutečnila v kinosále FN Motol Celostátní konference zdravotních laborantů ČAS. Organizátorem konference bylo naše pracoviště - Ústav imunologie. O konferenci byl velký zájem, kapacita kinosálu byla nedostatečná, museli jsme přidávat další židle. Program byl velmi pestrý a posluchače zaujal. Byla to již XIV. konference , kterou naše oddělení pořádalo a pro zájem posluchačů jistě ne poslední.

09.09.2016 |   Cena CSAC za nejlepší publikaci v oblasti klinické cytometrie
Originální práce autorského týmu z Ústavu imunologie a Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, ve složení Adam Klocperk, Jana Kayserová, Ester Mejstříková, Tomáš Kalina a Anna Šedivá, nazvaná "Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients" publikována v roce 2015 v časopise Clinical Immunology byla oceněna výborem CSAC (Czech Society of Analytical Cytometry) cenou za nejlepší publikaci v oblasti klinické cytometrie za rok 2015. Celému týmu gratulujeme!

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 11.10.2016

© 2016 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster