Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
česky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laboratoř  Ambulance  Semináře ESID workshop Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
09.04.2015 |   UPOZORNĚNÍ pro studenty VP
Výuka VP Alergologie a klinická imunologie (přednášky,semináře) se v úterý 14.4.2015 přesouvá do posluchárny SP1. V ostatních dnech proběhne podle rozpisu ve stážovně Ústavu imunologie

12.03.2015 |   CENA VLADIMÍRA ZAVÁZALA
Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc. Cenu Vladimíra Zavázala za rok 2014. Ocenila tím významnou činnost přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v oboru. GRATULUJEME!

02.11.2014 |   ESID 2014
Pod záštitou prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc., primářky Ústavu imunologie, proběhlo v Praze v Kongresovém centru od 28. října do 1. listopadu 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID) . Významem to byl zatím největší z celé řady ESID kongresů. Počet účastníků překonal i předchozí 15. ročník, který se konal ve Florencii – do Prahy přijelo více než 2 100 lidí z celého světa. Kongres zahrnoval čtyři plenární zasedání, dvanáct paralelních sekcí a dvanáct workshopů. ESID je v současnosti považován za nejlepší kongres v oblasti primárních imunodeficitů na světě. Součástí kongresu bylo také satelitní sympozium o průtokové cytometrii, pořádané doc. Tomášem Kalinou.

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 16.04.2015

© 2015 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster