Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
česky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laboratoř  Ambulance  Semináře ESID workshop Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
28.05.2015 |   ESID Eastern Spring School
ESID Eastern Spring School, 13. – 17.května, 2015 Slavonice, Česká republika V návaznosti na ESID Prague Spring Meeting, který se tradičně konal v Praze v době Pražského jara, proběhl v letošním květnu první ročník jarní školy imunologie – ESID Eastern Spring School. Akce proběhla pod záštitou prof. MUDr. Anny Šedivé DrSc., primářky Ústavu imunologie 2. LF UK v Praze a Fakultní Nemocnice v Motole za přispění Jeffrey Modell Centers Network, nedaleko jihočeského města Slavonice v Bejčkově mlýně ve dnech 13. – 17. 5. 2015. Program byl rozdělen do několika sekcí zahrnující problematiku B a T lymfocytů, dysregulace u primárních imunodeficitů. Opomenuty nebyly ani nejnovější poznatky v oblasti Next Generetion Sequencing (NGS) u primárních imunodeficitů (PID). Pozvání na tuto akci přijali významné osobnosti z oboru PID jako Menno van Zelm (Rotterdam, Nizozemí), Fabian Hauck (Mnichov, Německo), Raffaelle Badolato (Brescia, Itálie) nebo Tadej Avčin (Ljubljana, Slovinsko). Nechyběli ani zástupci české imunologie – Tomáš Freiberger, Tomáš Kalina, Marcela Vlková. Úroveň odborného programu se odrazila ve vysoké účasti. Celkem se zúčastnilo 22 především mladých imunologů z Evropy. Vedle České republiky zde byli také účastníci ze Slovenska, Maďarska Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Běloruska, ale také Španělska. Akce se ale zúčastnilo i několik mimoevropských imunologů a to z Azerbajdžánu a Malajsie. Doufáme, že ESID Eastern Spring School úspěšně naváže na ESID Prague Spring Meeting a stane se tradičním místem setkání mladých imunologů nejen z Evropy s významnými osobnostmi imunologie v oblasti PID. Pro více informací, prosím, navštivte naše stránky www.facebook.com/ESIDSpringSchool, kde naleznete program a několik fotografií ze setkání.

09.04.2015 |   UPOZORNĚNÍ pro studenty VP
Výuka VP Alergologie a klinická imunologie (přednášky,semináře) se v úterý 14.4.2015 přesouvá do posluchárny SP1. V ostatních dnech proběhne podle rozpisu ve stážovně Ústavu imunologie

12.03.2015 |   CENA VLADIMÍRA ZAVÁZALA
Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc. Cenu Vladimíra Zavázala za rok 2014. Ocenila tím významnou činnost přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v oboru. GRATULUJEME!

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 29.09.2015

© 2015 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster