Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
česky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laboratoř  Ambulance  Semináře ESID workshop Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
02.11.2014 |   ESID 2014
Pod záštitou prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc., primářky Ústavu imunologie, proběhlo v Praze v Kongresovém centru od 28. října do 1. listopadu 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID) . Významem to byl zatím největší z celé řady ESID kongresů. Počet účastníků překonal i předchozí 15. ročník, který se konal ve Florencii – do Prahy přijelo více než 2 100 lidí z celého světa. Kongres zahrnoval čtyři plenární zasedání, dvanáct paralelních sekcí a dvanáct workshopů. ESID je v současnosti považován za nejlepší kongres v oblasti primárních imunodeficitů na světě. Součástí kongresu bylo také satelitní sympozium o průtokové cytometrii, pořádané doc. Tomášem Kalinou.

27.10.2014 |   1. místo za nejlepší poster
MUDr. Michal Podrazil získal 1. místo v soutěži o nejlepší poster v sekci Alergologie a klinická imunologie v klinické praxi uveřejněného v rámci XXXI. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XIV. kongresu českých a slovenských imunologů. Gratulujeme!

08.10.2014 |   UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Semináře se v následujících dvou týdnech (tj.od 13.10. do 24.10.2014) konají podle rozvrhu pro jednotlivé kruhy.

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 24.03.2015

© 2015 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster