Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice Motol
česky  |  english
HLEDAT
Výuka Výzkum Laboratoř  Ambulance  Semináře ESID workshop Imunodeficience Historie Kontakty Projekt nádor. vakcín

Ústav imunologie (ÚI) vznikl v roce 1995 sloučením původního Oddělení klinické imunologie při FN Motol a Ústavu imunologie při UK 2. LF jako společné pracoviště s působností ve zdravotnictví a ve školství.

Ústav je v současnosti jedním z nejvýznamnějších imunologických pracovišť v České republice, jedinečnou úlohu má ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol v diagnostice a léčbě primárních imunodeficiencí, autoimunitních a alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů. Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích a dále ve formě konsiliární činnosti pro FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. Laboratorní diagnostika imunopatologických stavů je zajištěna rutinní laboratoří.Aktuality
Zapojení v mezinárodních organizacích
11.03.2016 |   Úspěšné ukončení doktorského studijního programu v biomedicíně
Ve čtvrtek 10.března 2016 ukončil obhajobou dizertační práce na téma: "Subpopulace imunokompetentních buněk a jejich význam u imunopatologických stavů" postgraduální studium MUDr. Michal Podrazil a získal titul Ph.D.. GRATULUJEME.

10.10.2015 |   V říjnu 2015 oslavil Ústav imunologie 20. výročí svého založení
Oslavy proběhly 1. října 2015 v restauraci Černý orel v Praze 1. Zúčastnila se celá řada významných hostů z ostatních imunologických pracovišť, z 2. Lékařské fakulty i nemocnice v Motole. Po uvítání a úvodním slovu přednostky ústavu a jeho zakladatelky prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové promluvil také ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík a další hosté, kteří ocenili přínosy ústavu nejen pro Nemocnici v Motole, ale i pro celou českou imunologii a popřáli ústavu mnoho úspěchů do dalších let. Oslava byla zakončena ve večerních hodinách slavnostním ohňostrojem nad Vltavou.

05.10.2015 |   UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Seminář pro kruhy 3,4 v úterý 13.10.2015 se vyjímečně koná v posluchárně S2.

AlloStem Focis Esid Nordic Centre for Immunotherapy based on vaccine concepts

Datum poslední aktualizace: 20.09.2016

© 2016 Ústav imunologie, Všechna práva vyhrazena.   |   tel.: +420 224 435 961   |   fax: +420 224 435 962   |   webmaster