Projekt nádorových vakcín  >  Klinická studie


 
 Projekt výroby a testování vakcíny na bázi dendritických buněk byl ukončen v březnu  2014, kdy byly ve FN v Motole ukončeny dvě klinické studie, zaměřené na léčbu karcinomu prostaty a karcinomu ovária vakcínou z dendritických buněk.

Další vývoj a výrobu vakcín na bázi dendritických buněk převzala biotechnologická společnost SOTIO.

 


Hlavní řešitelé:
prof.MUDr.Jiřina Bartůňková,DrSc., MBA., MUDr.Radek Špíšek,Ph.D.
  
  
Finančně náročný výzkum v oblasti protinádorové imunoterapie byl řešen v rámci Výzkumného záměru MŠMT, granty od českých agentur, granty od Evropské unie a sponzorskými dary.