Centrum pro léčbu hereditárního angioedému

Vítejte na stránce centra pro léčbu hereditárního angioedému Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. Naše pracoviště je jedním ze 4 center v České republice, které se zabývá diagnostikou a léčbou tohoto vzácného onemocnění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili naši nemocnici pro péči o Vaše zdraví. Jsme tu pro Vás a jsme odhodlaní Vám poskytnout nejlepší možnou péči při zvládání hereditárního angioedému.

Hereditární angioedém (HAE) je vrozené a dědičné onemocnění, které se projevuje epizodami otoků. Tyto otoky (angioedémy), typicky nereagují na běžnou léčbu angioedémů a vyžadují terapii specifickou.  Na našem pracovišti využíváme moderní diagnostické metody a k dispozici máme nejnovější dostupné léky jak pro léčbu akutních atak i pro léčbu preventivní. Náš odborný tým zahrnuje lékaře, sestry a další zdravotnické pracovníky, kteří mají bohaté zkušenosti v péči o pacienty s HAE. Společně pracujeme na individuálním plánu léčby, který zohledňuje konkrétní potřeby každého pacienta s cílem zlepšit jejich kvalitu života.  Snažíme se nejenom zmírnit symptomy angioedému, ale také Vám poskytnout informace a dovednosti, které Vám umožní lépe porozumět svému onemocnění a efektivněji se s ním vypořádat. Spolupracujeme také s pacientskými organizacemi.

Prosím respektujte, že z kapacitních důvodů je vyšetření na našem pracovišti možné pouze po objednání a s platným doporučením. Pokud je podezření na hereditární angioedém vysoké, doporučujeme, aby nás přímo kontaktoval Váš odesílající lékař, se kterým se pokusíme domluvit co nejčasnější termín vyšetření.

Ambulance pro dospělé pacienty – objednávání pacientů
Tel:+420 224 435 983
E-mail: @email

MUDr. Marta Sobotková

Email: @email

Ordinační hodiny:

Pondělí: 9.30 – 12:00     13:00 – 15:30

Středa:   8:00 – 12:00    

Čtvrtek: 8:00 – 12:00      13:00 – 15:30 (mimo druhý čtvrtek v měsíci)

 

Ambulance pro dětské pacienty – objednávání pacientů
Tel: +420 224 433 737
E-mail: @email

MUDr. Radana Zachová

Email: @email

Ordinační hodiny:

Pondělí:                              13:00 - 15:00

Úterý:    10:00 - 13:00    13:00 – 15:00

Čtvrtek: 10:00 - 13:00    13:00 - 15:00

Pátek:    10:00 - 13:00    13:00 - 15:00

Další informace o aktivitách spolupráce s pacienty, sledujte stránky dětské pacientské organizace https://haejunior.cz/.

O aktivitách naší nemocnice se dozvíte na našich sociálních sítích. http://instagram.com/fnmotol

https://www.facebook.com/pages/Fakultn-nemocnice-v-Motole/1419031098308273

https://twitter.com/FnMotol

https://www.youtube.com/channel/UCyh606saOzM4UFo6zCQe-mw

https://www.linkedin.com/company/fakultn%C3%AD-nemocnice-v-motole

 

Partnerská pracoviště zabývající se péčí o pacienty s HAE:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Created: 7. 11. 2023 / Modified: 7. 11. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.