Cena Dr. Josefa Lišky

Cenu J. Lišky uděluje ČSAKI. V kategorii původní vědecká práce získala cenu MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. za práce

Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity   and Immunotherapy Response.

Principles and Challenges in anti-COVID-19 Vaccine Development. 

V kategorii knižní monografie získala cenu Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. za knihu Imunodeficience (3. přepracované a doplněné vydání)

Created: 22. 11. 2022 / Modified: 22. 11. 2022 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.