Spring School for Primary Immunodeficiency

Ve dnech 26. – 28.4. 2018 proběhla již tradiční „Spring School for Primary Immunodeficiency“ mladých imunologů se zájmem o primární imunodeficience navazující na tradici Prague Spring Meetings. Setkání proběhlo pod záštitou paní prof. MUDr. Anny Šedivé z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole za podpory Jeffrey Modell Centers Network, Octapharma, Shire a České společnosti alergologie a klinické imunologie. V letošním roce jsme zamířili do překrásného historického města Kutné Hory. Spolu s 26 účastníky naše pozvaní přijali i významní řečníci Sinisa Savic z Leeds (Velká Británie), který nás seznámil s problematikou RAG deficience s pozdní manifestací a Marek Cebecauer z Akademie věd České republiky s přednáškou zabývající se nejnovějšími mikroskopickými technikami umožňující zobrazení nanoskopických buněčných struktur. Po úvodních přednáškách vyzvaných řečníků byly prezentovány kazuistiky mladých imunologů, kteří dorazili nejen České a Slovenské republiky, ale také z Velké Británie, Nizozemí, Litvy, Bulharska, Turecka a Maďarska. Hlavním tématem jarní školy byla vrozená imunita, ale zazněla také celá řada prezentací z oblasti primárních protilátkových a kombinovaných deficiencí či deficiencí spojených se syndromovými projevy. Vědecký program doplňoval také bohatý doprovodný program s večerní prohlídkou Chrámu sv. Barbory, varhanním koncertem a návštěvou unikátního Kostela Všech svatých s kostnicí a samozřejmě i vynikající česká kuchyně v podání několika místních šéfkuchařů. Pro více informací ohledně této akce, která bude tradičně pokračovat příští rok, prosím, navštivte naše facebookové stránky ESID Spring School.

Created: 26. 4. 2018 / Modified: 2. 7. 2019 / Responsible person: Administrátor