Cena za nejlepší poster

Cena za nejlepší poster  - XIV. PEDIATRICKÝ KONGRES – Olomouc 2019

SEPTICKÝ ŠOK BEZ ELEVACE CRP JAKO DŮSLEDEK TVORBY A-IL-6 AUTOPROTILÁTEK
M.BLOOMFIELD1,2, Z.PARAČKOVÁ2, T.ČÁBELOVÁ1, I.POSPÍŠILOVÁ3, A.ŠEDIVÁ2, P.KABÍČEK1, H.HOUŠŤKOVÁ1

Created: 30. 4. 2020 / Modified: 30. 4. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.