Cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru hematologie a onkologie

Dr. Zuzana Střížová izoluje z nádorů imunitní buňky, které mají potenciál léčit metastatická onemocnění

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., z Ústavu imunologie získala Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie. Mladé vědkyni ji předali děkan prof. Vladimír Komárek a předseda komise pro udělení ceny prof. Jan Starý na zasedání vědecké rady fakulty 17. prosince 2020. Přečtěte si krátký rozhovor.

Cenu Ervína Adama uděluje fakulta za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie) a Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie, a to studentům nebo zaměstnancům do 35 let za články publikované v minulém kalendářním roce.


Jak se máte a co v těchto dnech děláte?

Mám se dobře, děkuji! Momentálně se snažím před Vánocemi dokončit všechnu nezbytnou práci: zajistit pacienty přes svátky a dokončit dílčí části výzkumných projektů. Myslím, že velmi podobně to má řada mých kolegů. Období před Vánocemi je vždy trochu hektické.

Co vás v oboru zajímá a čemu se věnujete?

Imunologie je nádherný obor a všechna její odvětví jsou extrémně zajímavá. Pro tento obor je však velmi specifický jeho rychlý vývoj, a je tedy někdy těžké držet krok. Imunologie se proplétá napříč všemi obory, rychle se vyvíjí, a lze říci, že se imunita patofyziologicky podílí na všech onemocněních člověka. Věnuji se především nádorové imunologii a protinádorové terapii, snažím se však zůstat v obraze i v oblasti autoimunitních onemocnění a transplantační imunologie. V klinické praxi se pak nejčastěji setkávám se sekundárními imunodeficity a alergiemi. Alergologie je součástí oboru imunologie a především její klinické aspekty jsou také nesmírně zajímavé.

Jak se změnila vaše představa o profesní dráze ve chvíli, kdy jste se hlásila na doktorské studium, kdy jste plnila povinnosti, a nyní, kdy jste postdok?

Stát se postdokem má své výhody a nevýhody. Jako výhodu vnímám, že si jako postdok mohu své projekty řídit zcela sama, nejsem vázaná jedním tématem a mohu snadněji navazovat spolupráce. Nevýhodou, nebo spíše těžkou výzvou, je získávání financí pro rozvoj vlastního výzkumu a pro vytváření vlastní výzkumné skupiny. Dokud jste doktorand, nemusíte se o finance příliš starat, neboť vám chodí stipendium.

Nicméně ta odpovědnost za sebe, za vlastní projekt a za vlastní tým, která je toho celého součástí, to je ta výzva...

Z předávání ceny na zasedání vědecké rady fakulty 17. prosince 2020.
Zleva děkan prof. Vladimír Komárek, dr. Zuzana Střížová a prof. Jan Starý.
Fotografie: Michal Hladík (2.LF)

 


Oč jde v článcích NK and T cells with a cytotoxic/migratory phenotype accumulate in peritumoral tissue of patients with clear cell renal carcinomaThe challenges of adoptive cell transfer in the treatment of human renal cell carcinoma, jejichž jste autorkou a které byly oceněny?

Články se týkají speciálního typu protinádorové imunoterapie, která se nazývá adoptivní buněčný transfer. Tato terapie spočívá v tom, že izolujete imunitní buňky – T lymfocyty – z pacientova nádoru. Tyto buňky pak v laboratoři upravíte, namnožíte do obrovských počtů a následně je aplikujete zpátky do těla pacienta. Jedná se o terapii, která má potenciál vyléčit pacienty s metastatickým nádorovým onemocněním, u nichž všechny ostatní terapeutické modality – chemoterapie, radioterapie, imunoterapie checkpoint inhibitory – selhaly. V našich publikacích jsme přišli na to, že buňky, které jsou schopné snadno migrovat tkání a mají schopnost zabíjet nádor, se nenacházejí v samotném nádoru, ale v jeho bezprostředním okolí. Cena Vlasty Adamové, kterou jsme obdrželi, nás nesmírně potěšila a moc si jí vážíme. 

Co jste vnímala jako největší procedurální obtíž během doktorského studia?

Každým rokem jsem trochu bojovala s elektronickým systémem vyplňování doktorandských povinností. Člověk tam musí ručně vyplňovat názvy a webové odkazy na své publikace. Kdyby ten systém byl propojený s PubMed či s Researchgate, ušetřilo by to hodiny času. Naštěstí máme velmi milé Ph.D. oddělení, a když se člověk v tomto procesu někde zasekl, vždy mi tam pomohli z toho ven.

Co naopak šlo nakonec hladčeji, než jste přepokládala?

Velmi snadný byl proces přihlašování na státnice a na obhajobu, a vlastně i odevzdání dizertační práce. Všechny tyto zásadní procesy šly velmi hladce a děkuji všem zúčastněným.

Jaký je vás názor na specializační vzdělávání? Budete se atestovat?

Se specializačním vzděláváním v současné podobě nemám problém. Systém základních kmenů mi připadá velmi užitečný. Někdy je paradoxně nejtěžší stihnout v tom pracovním tempu takové ty povinné předatestační kurzy.  Atestovat bych měla v roce 2021.

Co vás čeká v nejbližší době?

Jsou Vánoce, takže se pokusím být co nejvíce s rodinou. Některé pracovní povinnosti mne samozřejmě neminou ani přes svátky, jako třeba publikace nebo granty. Ale člověk si musí vážit svého zdraví a zdraví svojí rodiny a už jen z toho důvodu nechci být zavřená stále s notebookem a nevnímat to štěstí, že jsme všichni pohromadě. Člověk nikdy neví, který den je ten poslední.

Přeji všem poklidné prožití Vánoc!

V Motole na Ústavu imunologie.
Zleva: dr. Dmitry Stakheev, Z. S., Ing. Pavla Táborská a dr. Daniel Smrž.
Fotografie na této stránce (není-li uvedeno jinak): Archiv Z.S.

 

Created: 23. 12. 2020 / Modified: 7. 10. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.