Cena prof. Vladimíra Zavázala

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc. cenu Vladimíra Zavázala za rok 2014. Ocenila tím významnou činnost přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v oboru.

Created: 3. 10. 2014 / Modified: 3. 10. 2021 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.