Cena Václava Špičáka

Cenu profesora Václava Špičáka za rok 2020 za nejlepší původní práci získal Mgr. Michal Rataj za práci Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: Cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů.

Created: 9. 11. 2021 / Modified: 9. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.