20 let Ústavu imunologie

V říjnu 2015 oslavil Ústav imunologie 20. výročí svého založení

Oslavy proběhly 1. října 2015 v restauraci Černý orel v Praze 1. Zúčastnila se celá řada významných hostů z ostatních imunologických pracovišť, z 2. Lékařské fakulty i nemocnice v Motole. Po uvítání a úvodním slovu přednostky ústavu a jeho zakladatelky prof. MUDr. Jiřiny Bartůňkové promluvil také ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík a další hosté, kteří ocenili přínosy ústavu nejen pro Nemocnici v Motole, ale i pro celou českou imunologii a popřáli ústavu mnoho úspěchů do dalších let. Oslava byla zakončena ve večerních hodinách slavnostním ohňostrojem nad Vltavou.

Publikace 20 let Ústavu imunologie

 

Vytvořeno: 28. 5. 2019 / Upraveno: 3. 10. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.