K10 (5. ročník)

Na Ústavu imunologie vítáme stážisty předmětu K10. Místo sledování jednoho lékaře 10 pracovních dnů nabízíme studentům diverzifikovaný 2-týdenní program, během nějž vidí řadu specializovaných ambulancí, které demonstrují šíři oboru imunologie a alergologie.

Program má následující rozvrh:

 

1. Týden

2. Týden

pondělí

8:30-9:00 ranní hlášení + seminář

stážovna Ústavu imunologie, 3. patro G

 

9:00-odpoledne laboratoř (RNDr. Jan Laštovička)

3. patro, uzel G

8:30-9:00 ranní hlášení + seminář

stážovna Ústavu imunologie, 3. patro G

 

10:00-odpoledne ambulance (MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.)

dospělá část, přízemí D

úterý

9:00-12:00 ambulance imunodeficity (prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

 

13:00-15:00 ambulance (MUDr. Markéta Bloomfield)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

8:00-12:00 stacionář (MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.)

přízemí dospělá část, přízemí D

 

Podle dohody:

13:00-15:00 obtížně léčitelné asthma (MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.)

dospělá část, přízemí D

středa

9:00-12:00 ambulance autoimunity (prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA)

přízemí dospělá část, přízemí D

 

13:00-14:00 klinický seminář

stážovna Ústavu imunologie, 3. patro G

8:30-12:00 ambulance očkování (MUDr. Jitka Škovránková)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

 

13:00-14:00 klinický seminář

stážovna Ústavu imunologie, 3. patro G

čtvrtek

9:00-odpoledne ambulance (MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

8:00-odpoledne ambulance lékové alergie (MUDr. Marta Sobotková)

dospělá část, přízemí D

pátek

8:00-12:00 ambulance (MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.)

přízemí dospělá část, přízemí D

8:00-11:00 ambulance (MUDr. Helena Kubešová)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

 

11:00-odpoledne ambulance (MUDr. Radana Zachová)

ambulance dětská poliklinika, 2. patro

Vytvořeno: 17. 5. 2022 / Upraveno: 24. 5. 2022 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.