VP Alergologie a klinická imunologie (4. - 5. ročník)

Předmět v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=DV01001

Program na rok 2023/24

V roce 2023/24 bude výuka VP probíhat v termínu 8.-12.4.2024.

PONDĚLÍ 8. 4. 2024

14:00-15:00

Role klinického imunologa, vzdělávání, pracovní náplň, vyšetření, konzultace

MUDr. Klocperk

STÁŽOVNA

15:00-16:00

Workshop: Cytometrické vyšetření z žíly do grafu

Mgr. Rataj + MUDr. Klocperk

LABORATOŘ

ÚTERÝ 9. 4. 2024

14:00-15:00

Nádorová imunoterapie – novinky, výzkumné směry, SOTIO

Prof. Jitka Palich-Fučíková + studenti

STÁŽOVNA

15:00-16:30

Geneticky modifikované organismy (GMO) v moderní diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, výzkum nádorové imunologie na ÚI

Doc. RNDr. Smrž + studenti

LABORATOŘ

STŘEDA 10. 4. 2024

14:00-15:00

Základy alergologie pro praxi

MUDr. Sobotková

STÁŽOVNA

15:00-16:30

Workshop: kožní testy, expoziční testy, spirometrie a další

MUDr. Kubešová

AMBULANCE

ČTVRTEK 11. 4. 2024

14:00-15:00

Imunologie v pediatrii, často nemocné dítě

MUDr. Bloomfield

STÁŽOVNA

PÁTEK 12. 4. 2024

14:00-14:45

Autoimunita, klinické příznaky, kazuistiky, diagnostika

MUDr. Milota

STÁŽOVNA

14:45-15:30

Workshop: Autoprotilátky, fluorescenční mikroskopie, ELISA

Mgr. Rataj

LABORATOŘ

Vytvořeno: 22. 5. 2019 / Upraveno: 8. 3. 2024 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.