VP Alergologie a klinická imunologie (4. - 5. ročník)

Předmět v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=DV01001

PONDĚLÍ 12.4.2021

14.00-15.00 hod.

Přednáška: Náplň oboru klinické imunologie

prof. Bartůňková

STÁŽOVNA

15.00-15.45 hod.

Seminář: Základní imunologická vyšetření, konzultace

MUDr. Klocperk

STÁŽOVNA

16.00-17.45 hod.

Přednáška: Transplantační imunologie

doc. Slavčev

STÁŽOVNA

ÚTERÝ 13. 4. 2021

14.00-15.00 hod.

Přednáška: Imunodeficiencie, klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření

prof. Šedivá

STÁŽOVNA

15.00-15.45 hod.

Praktika: Průtoková cytometrie a jiné metody v dg. ID

RNDr. Lašťovička/Mgr. Rataj

LABORATOŘ

16.00-17.45 hod.

Seminář: Kazuistiky (Imunodeficience)

MUDr. Zachová

STÁŽOVNA

STŘEDA 14.4.2021

14.00-15.00 hod.

Přednáška: Atopie

MUDr. Sobotková

STÁŽOVNA

15.00-15.45 hod.

Praktika: Kožní testy, spirometrie

MUDr. Kubešová

AMBULANCE

16.00-17.45 hod.

Přednáška: Geneticky modifikované organismy (GMO) v moderní léčbě

RNDr. Smrž

STÁŽOVNA

ČTVRTEK 15.4.2021

14.00-15.00 hod.

Přednáška: Autoimunitní choroby – klinický obraz, klasifikace, laboratorní vyšetření

MUDr. Milota

STÁŽOVNA

15.00-15.45 hod.

Praktika: Metody stanovení autoprotilátek. Imunofluorescenční techniky.

RNDr. Laštovička/Mgr. Grecová

LABORATOŘ

PÁTEK 16.4.2021

15.00-16:00 hod.

Seminář: Kazuistiky  (Autoimunity)

MUDr. Podrazil

STÁŽOVNA

16.00-16:30 hod.

Zápočty

 

STÁŽOVNA

 

Vytvořeno: 22. 5. 2019 / Upraveno: 11. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.