Imunologie (3. ročník)

Veškeré informace o výuce, studijní materiály, testy atd naleznete v Moodle kurzu Imunologie D0105043, heslo k zápisu je "ImunologieJeFascinující". Níže naleznete kopii hlavních organizačních informací.

Předmět v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=D0105043


Přednášky

Společné pro celý ročník každé úterý 14:25-16:05.

Powerpointové prezentace z minulých let budou ke každé přednášce zveřejněny vždy v pondělí v 8:00 předcházející přednášce, prezentaci z aktuálního ročníku nahrajeme ke každé přednášce po jejím proběhnutí (vyučující často přednášky aktualizují až do posledního dne). Audiovizuální záznam přednášky - pokud bude k dispozici - bude nahrán tamtéž.

4.10.2022 Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza
11.10.2022 Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce
18.10.2022 Specifická imunita, T, B lymfocyty, protilátková odpověď
25.10.2022 Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC
1.11.2022 Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita
8.11.2022 Imunodeficience
15.11.2022 Imunopatologie, autoimunity
22.11.2022 Alergická onemocnění, atopie
29.11.2022 Transplantační imunita
6.12.2022 Biologická léčba, imunostimulace, imunosuprese
13.12.2022 Aktivní/pasivní imunizace
20.12.2022 Protinádorová léčba

Semináře

Semináře probíhají ve stážovně Ústavu imunologie, 3. patro uzel G v laboratorním traktu mezi dětskou a dospělou nemocnicí. Semináře jsou povinné, tolerovány jsou 2 absence za semestr ze závažných důvodů, které v rámci vzájemného respektu, důvěry a dospělosti nebudeme vyžadovat doložené.

Kruhy 1, 2 každá středa 9:50-11:30
Kruhy 3, 4 každé úterý 9:50-11:30
Kruhy 5, 6 každé pondělí 9:50-11:30
Kruhy 7, 8 každý pátek 9:50-11:30
Kruhy 9, 10 každý čtvrtek 9:50-11:30

3.-7.10.2022 Organizace výuky, zkoušky, zápis ke kazuistikám
10.-14.10.2022 Určování diagnóz, dif.dg.
17.-21.10.2022 Určování diagnóz, dif.dg.
24.-27.10.2022 (DOMÁCÍ) Práce na seminární práci
31.10.-4.11.2022 Laboratorní vyšetření v imunologii
7.-11.11.2022 (DOMÁCÍ) Práce na seminární práci
14.-18.11.2022 Imunodeficitní kazuistiky
21.-25.11.2022 Návštěva imuno/alergo ambulance
28.11.-2.12.2022 Diagnostika výzkumem v imunologii
5.-9.12.2022 Kazuistiky z imuno-alergo ambulance
12.-16.12.2022 Ústní prezentace kazuistik
19.-22.12.2022 Ústní prezentace kazuistik
2.-6.1.2023 Ústní prezentace kazuistik

Seminární práce

Jednou z podmínek udělení zápočtu a cca 35% výsledné známky z předmětu tvoří vypracování seminární práce / kazuistiky a její následné prezentace. Konkrétní postup bude probrán na prvním semináři. Odevzdání se provádí v Moodle do 27.11.2022 23:59.

Průběžné testy

Po přednáškách bude zpravidla následovat krátký testík, který studenti musí vyplnit v Moodle do konce školního týdne, v němž přednáška proběhla, aby si upevnili v přednášce získané znalosti. Vyplnění testů je povinné, první nevyplněný test s sebou nenese penále, další nevyplněné testy musí být nahrazeny rešerší hlavních témat týdne/přenášky v rozsahu cca 2 stránek. Výsledky testů tvoří cca 15% výsledné známky z předmětu.

Zápočet

Zápočet se uděluje na základě odevzdané seminární práce - kazuistiky, její prezentace a odevzdání průběžných testů.

Do SISu se zápočet zapisuje po skončení prezentací kazuistik.

Zkouška

Zkouška bude probíhat ústní formou.

Seznam aktuálních zkouškových otázek na tento rok naleznete přiložený zde.

Termíny budou vypsány 16.12.2022, přihlašování bude spuštěno 19.12.2022 v 18:00.

Předtermíny budou v týdnu 9.-13.1.2023.

Doporučená literatura

  • Přednášky! Každá zkoušková otázka by měla být alespoň částečně probrána v jedné z průběžných přednášek - nebude se jednat o vyčerpávající rozbor celé problematiky (to časově ani nelze), očekáváme tedy i samostudium z níže uvedené literatury, nicméně účast na přednáškám vám dá dobrou představu o tom, co je a co není důležité, a zasadí znalosti do rámce.
  • Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition
  • Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition
  • Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání
  • Chapel, Haeney, Misbah, Snowden: Essentials of Clinical Immunology, Wiley, 2014, 6th edition
  • Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. přeprac. vydání
  • Bartůňková: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Kontaktní a zodpovědné osoby

Školský zástupce MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (@email)
Sekretářka Zuzana Trnková (@email)

Vytvořeno: 6. 5. 2019 / Upraveno: 3. 10. 2022 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.