Imunologie (3. ročník)

Veškeré informace o výuce, studijní materiály, testy atd naleznete v Moodle kurzu Imunologie D0105043, heslo k zápisu je "ImunologieJeIN". Níže naleznete kopii hlavních organizačních informací.

Předmět v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=D0105043


Přednášky

Společné pro celý ročník každé úterý 14:25-16:05.

Powerpointové prezentace z minulých let budou ke každé přednášce zveřejněny vždy v pondělí v 8:00 předcházející přednášce, prezentaci z aktuálního ročníku nahrajeme ke každé přednášce po jejím proběhnutí (vyučující často přednášky aktualizují až do posledního dne). Audiovizuální záznam přednášky - pokud bude k dispozici - bude nahrán tamtéž.

3.10.2023 Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza
10.10.2023 Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce
17.10.2023 Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC
24.10.2023 Specifická imunita, T, B lymfocyty, protilátková odpověď
31.10.2023 Reakce zárodečného centra, B lymfocyty, protilátková odpověď
7.11.2023 Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita
14.11.2023 Imunodeficience
21.11.2023 Imunopatologie, autoimunity
28.11.2023 Alergická onemocnění, atopie
5.12.2023 Transplantační imunita
12.12.2023 Biologická léčba, imunostimulace, imunosuprese
19.12.2023 Aktivní/pasivní imunizace
2.1.2024 Protinádorová léčba

Semináře

Semináře probíhají ve stážovně Ústavu imunologie, 3. patro uzel G v laboratorním traktu mezi dětskou a dospělou nemocnicí. Semináře jsou povinné, tolerovány jsou 2 absence za semestr ze závažných důvodů, které v rámci vzájemného respektu, důvěry a dospělosti nebudeme vyžadovat doložené.

Kruhy 1, 2 každá středa 9:50-11:30
Kruhy 3, 4 každé úterý 9:50-11:30
Kruhy 5, 6 každé pondělí 9:50-11:30
Kruhy 7, 8 každý pátek 8:55-10:35
Kruhy 9, 10 každý čtvrtek 9:50-11:30

2.-6.10.2023 Organizace výuky, zkoušky, zápis ke kazuistikám
9.-13.10.2023 Určování diagnóz, dif.dg.
16.-20.10.2023 Určování diagnóz, dif.dg.
23.-27.10.2023 (DOMÁCÍ) Práce na seminární práci
30.10.-3.11.2023 Rutinní laboratorní vyšetření v imunologii
6.-10.11.2023 Návštěva imuno/alergo ambulance
13.-17.11.2023 (DOMÁCÍ) Práce na seminární práci
20.-24.11.2023 Kazuistiky z imuno-alergo ambulance
27.11.-1.12.2023 Imunodeficitní kazuistiky
4.-8.12.2023 Diagnostika výzkumem v imunologii
11.-15.12.2023 Ústní prezentace kazuistik
18.-22.12.2023 Ústní prezentace kazuistik
2.-5.1.2024 Ústní prezentace kazuistik
8.-12.1.2024 Předtermíny, zbylé prezentace

Seminární práce

Jednou z podmínek udělení zápočtu a cca 35% výsledné známky z předmětu tvoří vypracování seminární práce / kazuistiky a její následné prezentace. Konkrétní postup bude probrán na prvním semináři. Odevzdání se provádí v Moodle do 26.11.2022 23:59.

Průběžné testy

Po přednáškách bude zpravidla následovat krátký testík, který studenti musí vyplnit v Moodle do konce školního týdne, v němž přednáška proběhla, aby si upevnili v přednášce získané znalosti. Vyplnění testů je povinné, první nevyplněný test s sebou nenese penále, další nevyplněné testy musí být nahrazeny rešerší hlavních témat týdne/přenášky v rozsahu cca 2 stránek. Výsledky testů tvoří cca 15% výsledné známky z předmětu.

Zápočet

Zápočet se uděluje na základě odevzdané seminární práce - kazuistiky, její prezentace a odevzdání průběžných testů.

Do SISu se zápočet zapisuje po skončení prezentací kazuistik.

Zkouška

Zkouška bude probíhat ústní formou.

Seznam aktuálních zkouškových otázek na tento rok je dostupný v Moodle.

Termíny budou vypsány 15.12.2023, přihlašování bude spuštěno 18.12.2023 v 18:00.

Předtermíny budou v týdnu 8.-12.1.2024.

Doporučená literatura

  • Přednášky! Každá zkoušková otázka by měla být alespoň částečně probrána v jedné z průběžných přednášek - nebude se jednat o vyčerpávající rozbor celé problematiky (to časově ani nelze), očekáváme tedy i samostudium z níže uvedené literatury, nicméně účast na přednáškám vám dá dobrou představu o tom, co je a co není důležité, a zasadí znalosti do rámce.
  • Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition
  • Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání
  • Chapel, Haeney, Misbah, Snowden: Essentials of Clinical Immunology, Wiley, 2014, 6th edition
  • Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. přeprac. vydání
  • Petrů a kolektiv: Dětská alergologie, maxdorf, 2021, 2. vydání
  • Doležalová, Dallos a kolektiv: Dětská revmatologie v praxi, mladá fronta, 2019
  • Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition
  • Bartůňková: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Kontaktní a zodpovědné osoby

Školský zástupce MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (@email)
Sekretářka Zuzana Trnková (@email)

Vytvořeno: 6. 5. 2019 / Upraveno: 18. 9. 2023 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.