Imunologie (3. ročník)

Veškeré informace o výuce, studijní materiály, testy atd naleznete v Moodle kurzu Imunologie D0105043, heslo k zápisu je "Imunologie2021". Níže naleznete kopii hlavních organizačních informací.

Předmět v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=D0105043


Přednášky

Společné pro celý ročník každé úterý 14:25-16:05.

Powerpointové prezentace z minulých let budou ke každé přednášce zveřejněny vždy v pondělí v 8:00 předcházející přednášce, prezentaci z aktuálního ročníku nahrajeme ke každé přednášce po jejím proběhnutí (vyučující často přednášky aktualizují až do posledního dne). Audiovizuální záznam přednášky - pokud bude k dispozici - bude nahrán tamtéž.

5.10.2021 Úvod do imunologie, nespecifická imunita, komplement
12.10.2021 Zánět, cytokiny, zpracování a prezentace antigenu, MHC, buněčná signalizace
19.10.2021 Specifická imunita, T, B lymfocyty, protilátková odpověď
26.10.2021 Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita
2.11.2021 Imunopatologie, autoimunity
9.11.2021 Alergická onemocnění, atopie
16.11.2021 Imunodeficience
23.11.2021 Transplantační imunita
30.11.2021 Biologická léčba, imunostimulace, imunosuprese
7.12.2021 Aktivní/pasivní imunizace
14.12.2021 Protinádorová léčba

Semináře

Kruhy 1, 2 každá středa 9:50-11:30
Kruhy 3, 4 každé úterý 9:50-11:30
Kruhy 5, 6 každé pondělí 9:50-11:30
Kruhy 7, 8 každý pátek 9:50-11:30
Kruhy 9, 10 každý čtvrtek 9:50-11:30

4.-8.10.2021 Organizace výuky, zkoušky, zápis ke kazuistikám
11.-15.10.2021 Určování diagnóz, dif.dg.
18.-22.10.2021 Určování diagnóz, dif.dg.
25.-29.10.2021 Kazuistiky z imunologické ambulance
1.-5.11.2021 Laboratorní vyšetření v imunologii
8.-12.11.2021 (NEPOVINNÉ) Návštěva imuno/alergo ambulance
15.-19.11.2021 (NEPOVINNÉ) Návštěva imuno/alergo ambulance
22.11.-26.11.2021 Imunodeficitní kazuistiky
29.11.-3.12.2021 Ústní prezentace kazuistik
6.-10.12.2021 Ústní prezentace kazuistik
13.-17.12.2021 Ústní prezentace kazuistik

Seminární práce

Jednou z podmínek udělení zápočtu je vypracování seminární práce - kazuistiky - a její následné prezentace. Konkrétní postup bude probrán na prvním semináři. Odevzdání se provádí zde v Moodle do 14.11.2020 23:59.

Průběžné testy

Po přednáškách bude zpravidla následovat krátký testík, který studenti musí vyplnit zde v Moodle do konce školního týdne, v němž přednáška proběhla, aby si upevnili v přednášce získané znalosti. Vyplnění testů je povinné a k výsledkům bude přihlíženo u zkoušky.

Zápočet a zkouška

Zápočet se uděluje na základě odevzdané seminární práce - kazuistiky, její prezentace a odevzdání průběžných testů.

Do SISu se zápočet zapisuje poslední prosincový týden.

Zkouška bude probíhat ústní formou při dodržení aktuálních epidemiologických opatření. Seznam aktuálních zkouškových otázek na tento rok naleznete přiložený zde.

Doporučená literatura

  • Přednášky! Každá zkoušková otázka by měla být alespoň částečně probrána v jedné z průběžných přednášek - nebude se jednat o vyčerpávající rozbor celé problematiky (to časově ani nelze), očekáváme tedy i samostudium z níže uvedené literatury, nicméně účast na přednáškám vám dá dobrou představu o tom, co je a co není důležité, a zasadí znalosti do rámce.
  • Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition
  • Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition
  • Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání
  • Chapel, Haeney, Misbah, Snowden: Essentials of Clinical Immunology, Wiley, 2014, 6th edition
  • Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. přeprac. vydání
  • Bartůňková: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání
Vytvořeno: 6. 5. 2019 / Upraveno: 11. 11. 2021 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.