Základy imunologie, 7. aktualizované vydání: autoři Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, Tomáš Brdička a Radek Špíšek

13. 5. 2024

Čtenářům se dostává do rukou 7. vydání monografie Základy imunologie. Uplynulo již neuvěřitelných 25 let od prvního vydání v r. 1998. Doba prověřila, že si knižní podoba učebnice stále nachází svůj okruh zájemců i přes dnešní možnosti elektronického získávání informací. Autorský kolektiv  sáhl tentokrát k významnější aktualizaci knihy, nejen v oblasti nových poznatků, které se odrážejí v textu, ale hlavně v oblasti grafické. Nové barevné obrázky doplňují názorně text, aby byl lépe pochopitelný a zapamatovatelný. Věříme, že stejně jako předchozí vydání bude i toto nové sloužit jako oblíbená základní pomůcka nejen pro studenty pregraduálního studia imunologie na lékařských a přírodovědeckých fakultách, ale i pro studenty  doktorského studia v biomedicíně, lékaře připravující se k atestaci z alergologie a klinické imunologie a další vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané zájemce o obor.

Spring PID School 2024 - Event Report

23. 4. 2024

18.-20.4.2024 se uskutečnila již tradičně velmi úspěšná Jarní škola primárních imunodeficitů (Spring PID School) 2024. Fotografie a souhrn z této akce organizované imunodeficitní skupinou Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v čele s prof. Šedivou, Dr. Bloomfield a Dr. Klocperkem najdete zde.

Cena Ervína Adama

28. 11. 2023

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. získala Cenu Ervína Adama za publikace „Increased histone citrullination in juvenile idiopathic arthritis „ a „Immunomodulation of neutrophils and platelets by TNF blockage in patients with juvenile idiopathic arthritis.“

Event Report - Spring School of PID 2023

15. 5. 2023

The primary immunodeficiency group with the Department of Immunology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital in Motol organized an international meeting of clinicians and researchers working in the field of primary immunodeficiencies, which took place in Kutna Hora from May 11th to May 13. Fore more (...)

Cena Wernera von Siemense

23. 3. 2023

V pětadvacátém ročníku odborná porota vybrala nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů.  V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu získala MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr Zuzana Paračková, Ph.D.
Název práce: Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity.

VIDEO                     TISKOVÁ ZPRÁVA

Cena za poster na PragueOnco 2023

30. 1. 2023

PhD studentka Mgr. Iva Benešová z Ústavu imunologie 2. LF UK získala na mezioborovém kolokviu PragueOnco 2023 celkově druhé místo za nejlepší posterovou prezentaci. Poster s názvem "KLINICKÝ VÝZNAM KONVENČNÍCH A PLAZMACYTOIDNÍCH DENDRITICKÝCH BUNĚK INFILTRUJÍCÍCH NÁDOR U PACIENTŮ S DUKTÁLNÍM ADENOKARCINOMEM PANKREATU" prezentoval výsledky, které Mgr. Benešová získala při své stáži na Univerzitě v Drážďanech

Cena ministra zdravotnictví ČR

4. 1. 2023

Tým profesorky Šedivé získal cenu ministra zdravotnictví za projekt „Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii."

Více ve článku.

 

Cena za tvůrčí počin FNM 2022

19. 12. 2022

Zavedení novorozeneckého screeningu a presymptomatické léčby spinální svalové atrofie a těžké kombinované imunodeficience (SCID) v České republice.

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Marcela Hložánková, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Barbora Lauerová

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Markéta Bloomfield a MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

Na projektu dále participovali:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol: RNDr. Petra Hedvičáková, prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA, MUDr. Marek Turnovec a MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol: MUDr. Renata Formánková, Ph.D. a prof. MUDr. Petr Sedláček, Ph.D.

 

Cena Josefa Hlávky

28. 11. 2022

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. získala cenu Josefa Hlávky za dizertační práci: Dysregulácia imunitnej odpovede u diabetu mellitu 1. typu

Cena Dr. Josefa Lišky

22. 11. 2022

Cenu J. Lišky uděluje ČSAKI. V kategorii původní vědecká práce získala cenu MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. za práce

Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity   and Immunotherapy Response.

Principles and Challenges in anti-COVID-19 Vaccine Development. 

V kategorii knižní monografie získala cenu Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. za knihu Imunodeficience (3. přepracované a doplněné vydání)

Cena Czech DIGI@MED Award

20. 11. 2022

Projekt PIDLA (www.pidla.eu) MUDr. Adama Klocperka, Ph.D., využívající moderní algoritmizační přístupy k usnadnění diagnostiky primárních imunodeficiencí, získal čestné uznání v soutěži Czech DIGI@MED Award (https://digimedaward.cz/) oceňující inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví.

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D se stala finalistkou prestižní soutěže Falling Walls Lab pro inovátory a vědce

20. 9. 2022

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D se probojovala se svým výzkumným záměrem do skupiny čtrnácti finalistů v soutěži Falling Walls Lab a v rámci 3-minutové přednášky svých výsledků a jejich relevance pro přínos lidské populaci získala celkově druhé místo v tomto finále. Jejím tématem bylo: "Breaking the Wall of Limited Immunotherapy Indications."

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D získala prestižní ocenění v rámci grantového projektu L’Oréal – UNESCO For Women In Science

22. 6. 2022

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D získala prestižní ocenění v rámci grantového projektu L’Oréal – UNESCO For Women In Science. Se svojí prací uspěla mezi 60 přihlášenými projekty a umístila se ve vítězné trojici tohoto jedinečného grantu. V rámci svého výzkumu, MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. získává od pacientů jejich nádory, v laboratoři je zpracovává, izoluje z nich imunitní buňky a snaží se definovat faktory, které ovlivňují chování těchto buněk. Tímto způsobem pak nachází souvislosti mezi imunitním repertoárem jednotlivých nádorů a rezistencí k léčbě specifickým druhem imunoterapie zvaným checkpoint inhibitory.

Spring PID School 2022

29. 5. 2022

V dnech 19.-21.5.2022 se v Kutné Hoře konala tradiční jarní škola imunodeficitů organizovaná pod vedením prof. Šedivé, které se aktivně zúčastnili lékaři a vědci z ČR, zahraničí, i dva pregraduální studenti 2. LF UK. Více informací, program a fotogalerie viz stránka akce.

Fall PID School 2021

26. 11. 2021

Ve dnech 25.-26.11.2021 se v Kutné hoře konala tradiční Spring (či v tomto případě spíše Fall) PID School 2021, asociovaná s evropskou společností ESID.

Více informací, fotky a program zde.

Cena Dimitrise M. Chorafase

9. 11. 2021

Lenka Quaiserová (Kašíková) obdržela prestižní cenu Dimitrise M.Chorafase   za dizertační práci s názvem “Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovária”, kterou vypracovala ve výzkumné skupině Jitky Palich Fučíkové v SOTIO Biotech a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

[...]

Cena Václava Špičáka

9. 11. 2021

Cenu profesora Václava Špičáka za rok 2020 za nejlepší původní práci získal Mgr. Michal Rataj za práci Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: Cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů.

Cena Neuron 2021

4. 10. 2021

Nadační fond Neuron přdává Ceny Neuron excelentním českým vědkyním a vědcům. Udělil tři ceny za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou je Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Doc. PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D. získala cenu Neuron v oboru medicína za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunoterapeutické vakcíny proti rakovině̌ prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Více informací zde.

Dokončení studia, zvýšení kvalifikace

30. 8. 2021

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. úspěšně ukončila doktorandské studium ve studijním programu Imunologie a získala titul Ph.D. a RNDr..

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. úspěšně složil atestaci z alergologie a klinické imunologie.

MUDr. Magdaléna Havlišová úspěšně složila atestaci z pediatrie.

Cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru hematologie a onkologie

23. 12. 2020

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., z Ústavu imunologie získala Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie. Mladé vědkyni ji předali děkan prof. Vladimír Komárek a předseda komise pro udělení ceny prof. Jan Starý na zasedání vědecké rady fakulty 17. prosince 2020. Přečtěte si krátký rozhovor.

Eastern Spring School 2020

5. 5. 2020

S ohledem na současnou situaci s COVID-19 the Eastern Spring School 2020 plánovaná na 23.- 25.4. byla přeložena na duben 2021.

Témata a program zůstávají zachovány.

Výzkum COVID-19 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

5. 5. 2020

Lékaři a vědci Ústavu imunologie se aktivně podílí na celosvětovém úsilí v boji proti SARS-CoV-2 infekci způsobující onemocnění COVID-19. Spolupracujeme se špičkovými zahraničními pracovišti na identifikování faktorů predisponujících jinak zdravé lidi k těžkému průběhu nemoci (např. v rámci konsorcia https://www.covidhge.com/), s biotechnologickými firmami na sledování vývoje imunitní odpovědi v průběhu onemocnění (např. s firmou EXBIO https://www.exbio.cz/about-exbio/covid-19) a získali grantovou podporu v rámci programu Moderních terapií FN Motol na projekt "Odpověď vrozené imunity na infekci SARS-CoV-2".

Cena Alergie za nejlepší publikaci v roce 2019

5. 5. 2020

Článek MUDr. Elišky Kopelentové "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců s potravinovou alergií" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/2_2019/kopelentova_2_19.pdf) a článek MUDr. Adama Klocperka, Ph.D. "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/Alergie_4_2019/Alergie4_2019_klocperk.pdf) publikované v časopise Alergie (http://www.tigis.cz/alergie) byly vybrány jako dva ze tří nejlepších prací publikovaných v tomto časopise v roce 2019. Gratulujeme!

Publikace v časopise Acta Diabetologica

5. 5. 2020

Ve spolupráci s pracovníky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol jsme publikovali práci "Changes in innate and adaptive immunity over the first year after the onset of type 1 diabetes" v časopise Acta Diabetologica (impact factor 2,99). Práce popisuje vývoj imunitního systému u dětí v prvním roce po manifestaci diabetu 1. typu (T1D) a analyzuje vliv imunitních parametrů na průběh onemocnění. Publikace tak je jedním z výstupů projektu Moderních terapií FN Motol. Více viz publikace https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31570993

Cena za nejlepší poster

30. 4. 2020

Cena za nejlepší poster  - XIV. PEDIATRICKÝ KONGRES – Olomouc 2019

SEPTICKÝ ŠOK BEZ ELEVACE CRP JAKO DŮSLEDEK TVORBY A-IL-6 AUTOPROTILÁTEK
M.BLOOMFIELD1,2, Z.PARAČKOVÁ2, T.ČÁBELOVÁ1, I.POSPÍŠILOVÁ3, A.ŠEDIVÁ2, P.KABÍČEK1, H.HOUŠŤKOVÁ1

Obhájení titulu Ph.D. - MUDr. Adam Klocperk

16. 9. 2019

Dne 16.9. úspěšně zakončil své postgraduální studium lékař Ústavu imunologie MUDr. Adam Klocperk obhajobou dizertační práce "Adaptive immune system in patients with primary immunodeficiencies" // "Adaptivní imunita u pacientů s primárními imunodeficiencemi". Obhajoba dizertační práce, která se věnuje zejména problematice syndromu DiGeorge a opírá se o bohatou publikační činnost MUDr. Klocperka (viz seznam publikací zde), se konala před komisí vedenou Prof. MUDr. Marií Černou, DrSc., s oponenty RNDr. Dominikem Filippem a Prof. MUDr. Jiřím Litzmanem CSc.. Komise jednohlasně schválila udělení titulu Ph.D.. Gratulujeme!

Absolvování státní doktorské zkoušky

17. 6. 2019

Dne 10.6.2019 úspěšně složili státní doktorskou zkoušku (SDZ) dva postgraduální studenti Ústavu imunologie 2.LF UK (školitel RNDr. Daniel Smrž, PhD.), MUDr. Zuzana Střížová a MUDr. Dmitry Stakheev. SDZ se konala na půdě Přírodovědecké fakulty před sedmičlennou hodnotící komisí v čele s předsedou prof. RNDr. Janem Černým, PhD. Studenti měli za úkol nejprve představit svůj výzkumný projekt a následně si losovali 8 zkouškových otázek z různých tématických okruhů, zahrnujících například molekulární genetiku, biochemii, laboratorní metody a klinickou imunologii. Oba studenti předvedli nadprůměrný výkon, který byl hodnocen všemi sedmi členy komise kladně.

Cena Milana Pospíšila a Mario Campy

6. 12. 2018

Doc. Jitka Fučíková převzala cenu Milana Pospíšila a Mario Campy za článek v časopise Cancer Immunology and Immunotherapy: Phase I/II trial of dendritic cell-based active cellular immunotherapy with DCVAC/Pca in patients with rising PSA after primary prostactetomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer.

Spring School for Primary Immunodeficiency

26. 4. 2018

Ve dnech 26. – 28.4. 2018 proběhla již tradiční „Spring School for Primary Immunodeficiency“ mladých imunologů se zájmem o primární imunodeficience navazující na tradici Prague Spring Meetings. Setkání proběhlo pod záštitou paní prof. MUDr. Anny Šedivé z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole za podpory Jeffrey Modell Centers Network, Octapharma, Shire a České společnosti alergologie a klinické imunologie. V letošním roce jsme zamířili do překrásného historického města Kutné Hory.

Pamětní stříbrná medaile UK

22. 3. 2018

22.3.2018 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, pamětní stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie. Stříbrná medaile byla předána na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy.