Jeffrey Modell Foundation

Jeffrey Modell Foundation

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole je spolu se skupinou z Kliniky dětské hematologie a onkologie členem mezinárodní sítě center pro diagnostiku a léčbu primárních imunodeficiencí řízené nadací Jeffrey Modell Foundation. Od roku 2011, kdy bylo centrum v Praze založeno, pořádá každoročne řadu aktivit zaměřených na odbornou i laickou veřejnost, spolupracuje s lékaři i pacienty a účastní se mezinárodních aktivit spojených s tématem primárních imunodeficiencí.

Výroční zpráva z pusobení JMF Center of Excellence za rok 2021

Výroční zpráva z pusobení JMF Center of Excellence za rok 2015

Vytvořeno: 9. 5. 2019 / Upraveno: 29. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.