Vybavení výzkumných laboratoří

V současnosti je výzkumná část Ústavu imunologie plně vybavena a uzpůsobena pro experimenální práci s buňkami – pro provádění funkčních a fenotypových studií na lidských leukocytech. Špičkové přístrojové vybavení Ústavu Imunologie přispělo k rozvoji výzkumu dendritických buněk a k  přípravě protokolů pro jejich klinické využití.

Specializované úseky:

      

Laboratoře buněčné imunologie jsou standardně vybaveny laminárními boxy pro sterilní práci, centrifugami, inkubátory a dalším vybavením pro práci s tkáňovými kulturami.

Místnost s mrazícími boxy - 80 oC a s tekutým dusíkem pro uchovávání zamražených buněk

 

Další přístrojové vybavení výzkumných laboratoří

Konfokální mikroskop Olympus BX51
  • Analýza lokalizace sledovaného znaku v rámci buňky nebo tkáně
  • Detailní rozlišení buněčných struktur díky přesnému zaostření do určité roviny preparátu.
  • Skládání trojrozměrných obrazů buněk

 

 

 

Slide-based cytometrická stanice ScanR (Olympus)

Modulární zobrazovací platforma pro plně automatizované získávání obrazu a analýzu dat z biologických vzorků. Analýza buněčných suspenzí nebo tkáňových řezů v destičkách s jamkami i na sklíčkách. Automatická softwarová detekce objektů. Na detekovaných objektech je prováděna cytometrická analýza - výstup podobný jako u průtokového cytometru.

 

 

 

 

 
CFX96TM Real-Time PCR Detection System

 

 

 

 

 
 
Geldoc system for DNA & protein gel imaging

 

 

 

 

 

 

ELISPOT reader, systém LUCIA

ELISPOT je metoda umožňující pomocí tzv. spotů zviditelnit buňky produkující určitý cytokin nebo jiný rozpustný faktor. Frekvence buněk produkujících určitý cytokin v rámci buněčné suspenze je stanovena s vysokou citlivostí. Odečítání spotů je realizováno pomocí přístroje ELISPOT Readeru, skládájícího se z digitální kamery a speciálního softwaru pro vyhodnocování destiček.

Vytvořeno: 27. 5. 2019 / Upraveno: 8. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.