ESID

Řada lékařů a výzkumných pracovníků z Ústavu imunologie je aktivními členy řady mezinárodních organizací, mezi nimiž čelní roli hraje ESID, European Society for Immunodeficiencies. Prof. Anna Šedivá předsedala v letech 2010-2014 evropské Working Party PID Care in Development. MUDr. Adam Klocperk je členem reprezentativem skupiny mladých imunologů ESID Juniors pro Českou Republiku.

  • V letech 2003-2013 organizoval kolektiv Ústavu imunologie pravidelný jarní ESID Prague Spring Meeting, workshop s prezentacemi sloužící ke sdílení nových projektu, poznatků a klinických pozorování mezi členy ESID z celé Evropy.
  • V roce 2014 se v Praze konal velký bianuální kongres ESID 2014 Prague, jehož se zúčastnilo přes 2000 účastníků z celého světa.
  • Od roku 2016 byl původní Prague Spring Meeting rozšířen do formy jarní školy ESID Spring School, která se v roce 2015 konala ve Slavonicích, v roce 2016 v Třeboni a v následujících letech v Kutné Hoře.
  • Červen 2021 - ESID Grand Round 3: COVID-19 in children: managing MIS-C (Markéta Bloomfield)

Pracovní skupina primárních imunodeficiencí při ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie) taktéž spustila novou webovou stránku www.imunodeficience.cz.
Na této stránce je k nalezení seznam lékařů zabývajících se PID problematikou v České Republice, přehledné články a další materiály zejména pro lékařskou komunitu, zprávy z proběhlých akcí s PID tématikou a budou zde průběžně publikovány aktuální zprávy z oboru.

Vytvořeno: 17. 6. 2019 / Upraveno: 30. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.