Aktuality

Cena Wernera von Siemense

23. 3. 2023

V pětadvacátém ročníku odborná porota vybrala nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů.  V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu získala MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr Zuzana Paračková, Ph.D.
Název práce: Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity.

VIDEO                     TISKOVÁ ZPRÁVA

Cena za poster na PragueOnco 2023

30. 1. 2023

PhD studentka Mgr. Iva Benešová z Ústavu imunologie 2. LF UK získala na mezioborovém kolokviu PragueOnco 2023 celkově druhé místo za nejlepší posterovou prezentaci. Poster s názvem "KLINICKÝ VÝZNAM KONVENČNÍCH A PLAZMACYTOIDNÍCH DENDRITICKÝCH BUNĚK INFILTRUJÍCÍCH NÁDOR U PACIENTŮ S DUKTÁLNÍM ADENOKARCINOMEM PANKREATU" prezentoval výsledky, které Mgr. Benešová získala při své stáži na Univerzitě v Drážďanech

Cena ministra zdravotnictví ČR

4. 1. 2023

Tým profesorky Šedivé získal cenu ministra zdravotnictví za projekt „Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii."

Více ve článku.

 

Cena za tvůrčí počin FNM 2022

19. 12. 2022

Zavedení novorozeneckého screeningu a presymptomatické léčby spinální svalové atrofie a těžké kombinované imunodeficience (SCID) v České republice.

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Marcela Hložánková, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Barbora Lauerová

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Markéta Bloomfield a MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

Na projektu dále participovali:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol: RNDr. Petra Hedvičáková, prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA, MUDr. Marek Turnovec a MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol: MUDr. Renata Formánková, Ph.D. a prof. MUDr. Petr Sedláček, Ph.D.

 

Spring PID School 2022

29. 5. 2022

V dnech 19.-21.5.2022 se v Kutné Hoře konala tradiční jarní škola imunodeficitů organizovaná pod vedením prof. Šedivé, které se aktivně zúčastnili lékaři a vědci z ČR, zahraničí, i dva pregraduální studenti 2. LF UK. Více informací, program a fotogalerie viz stránka akce.

Fall PID School 2021

26. 11. 2021

Ve dnech 25.-26.11.2021 se v Kutné hoře konala tradiční Spring (či v tomto případě spíše Fall) PID School 2021, asociovaná s evropskou společností ESID.

Více informací, fotky a program zde.