COVID-19

Ústav imunologie se v době probíhající pandemie COVID stal centrem shromažďujícím klinická a výzkumná data pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Motole.
Z těchto prospektivních studií vzešla publikace shrnující charakterstiky kohort pacientů podle závažnosti a prognózy onemocnění. Výzkumníci Ústavu imunologie dále navázali studiem imunitních mechanismů provázejících toto onemocnění, se zvláštním důrazem na úlohu vrozené imunity, hlavně neutrofilů.

Aktivita se odráží v publikacích na dané téma, které přispívají do celosvětového vzedmutí vědeckých aktivit v době pandemi COVID-19.

Tým

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

MUDr. Markéta Bloomfield

MUDr. Adam Klocperk, PhD.

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.

Mgr. Irena Zentsová

Ing. Petra Vrabcová

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.

MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D.

Ing. Pavla Táborská, Ph.D.

MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.

RNDr. Jan Lašťovička, CSc.

Publikace

Bloomfield M, Parackova Z, Hanzlikova J, Lastovicka J, Sediva A. Immunogenicity and Safety of COVID-19 mRNA Vaccine in STAT1 GOF Patients J Clin Immunol. 2021 Oct 31;1-4. doi: 10.1007/s10875-021-01163-8.

Bastard P, [...], Klocperk A, [...], et al. Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~ 4% of uninfected individuals over 70 years old and account for ~ 20% of COVID-19 deaths Sci Immunol. 2021 Aug 19;6(62):eabl4340. doi: 10.1126/sciimmunol.abl4340.

(Klocperk A, Bloomfield M, Sediva A collab as part of COVID HGE) Asano T, et al. X-linked recessive TLR7 deficiency in ~1% of men under 60 years old with life-threatening COVID-19 Sci Immunol. 2021 Aug 19;6(62):eabl4348. doi: 10.1126/sciimmunol.abl4348.

Taborska, P., J. Lastovicka, D. Stakheev, Z. Strizova, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2021. SARS-CoV-2 spike glycoprotein-reactive T cells can be readily expanded from COVID-19 vaccinated donors. Immunity, inflammation and disease.10.1002/iid3.496

Taborska, P., Z. Strizova, D. Stakheev, L. Sojka, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2021. CD4(+) T Cells of Prostate Cancer Patients Have Decreased Immune Responses to Antigens Derived From SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Frontiers in immunology 12:629102.10.3389/fimmu.2021.629102

(Klocperk A, Bloomfield M, Sediva A collab as part of COVID HGE) Sancho-Shimizu V et al. SARS-CoV-2-related MIS-C: A key to the viral and genetic causes of Kawasaki disease? J Exp Med. 2021 Jun 7;218(6):e20210446. doi: 10.1084/jem.20210446.

Strizova Z, Smetanova J, Bartunkova J, Milota T. Principles and Challenges in anti-COVID-19 Vaccine Development. Int Arch Allergy Immunol. 2021;182(4):339-349. doi: 10.1159/000514225. Epub 2021 Feb 1. PMID: 33524979; PMCID: PMC7900461.

Smetanová J, Střížová Z, Bartůňková J, Milota T. Principles and new perspectives in the vaccination against SARS-CoV-2 virus. Cas Lek Cesk. 2020 Winter;159(7-8):298-302. English. PMID: 33445936.

(Klocperk A, Bloomfield M, Sediva A collab as part of COVID HGE) Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19 Science. 2020 Oct 23;370(6515):eabd4585. doi: 10.1126/science.abd4585. Epub 2020 Sep 24.

(Klocperk A, Bloomfield M, Sediva A collab as part of COVID HGE) Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19 Science. 2020 Oct 23;370(6515):eabd4570. doi: 10.1126/science.abd4570. Epub 2020 Sep 24.

Paces J, Strizova Z, Smrz D, Cerny J. COVID-19 and the immune system. Physiol Res. 2020 Jul 16;69(3):379-388. doi: 10.33549/physiolres.934492. Epub 2020 May 29. PMID: 32469225.

Bloomfield M, Pospisilova I, Cabelova T, Sediva A, Ibrahimova M, Borecka K, Magner M. Searching for COVID-19 Antibodies in Czech Children—A Needle in the Haystack Front. Pediatr., 12 November 2020

Strizova Z, Bartunkova J, Smrz D. Can wearing face masks in public affect transmission route and viral load in COVID-19? Cent Eur J Public Health. 2020 Jun;28(2):161-162. doi: 10.21101/cejph.a6290.

Parackova Z, Bloomfield M, Klocperk A, Sediva A. Neutrophils mediate Th17 promotion in COVID-19 patients. J Leukoc Biol. 2021 Jan;109(1):73-76.

Parackova Z, Zentsova I, Bloomfield M, Vrabcova P, Smetanova J, Klocperk A, Meseznikov G, Casas-Mendez L F, Vymazal T, Sediva A. Disharmonic Inflammatory Signatures in COVID-19: Augmented Neutrophils' but Impaired Monocytes' and Dendritic Cells' Responsiveness Cells  2020 Sep 29;9(10):2206. doi: 10.3390/cells9102206.

Klocperk A, Bloomfield M, Parackova Z, Zentsova I, Vrabcova P, Balko J, Meseznikov G, Casas-Mendez L F, Vymazal T, Grandcourtova A, Sipek J, Tulach M, Zamecnik J, Vymazal T, Sediva A. Complex Immunometabolic Profiling Reveals the Activation of Cellular Immunity and Biliary Lesions in Patients with Severe COVID-19 J Clin Med. 2020 Sep 17;9(9):3000. doi: 10.3390/jcm9093000.

Klocperk A, Parackova Z, Dissou J, Malcova H, Pavlicek P, Vymazal T, Dolezalova P, Sediva A. Case Report: Systemic Inflammatory Response and Fast Recovery in a Pediatric Patient With COVID-19 Front Immunol. 2020 Jul 3;11:1665. doi: 10.3389/fimmu.2020.01665.

Vytvořeno: 23. 11. 2020 / Upraveno: 29. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.