Ceny a ocenění

2022

Cena Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy

Ing. Pavla Táborská - za článek "CD4+ T cells of Prostate Cancer Patients Have Decreased Immune Responses To Antigens Derived From SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein"

Cena ministra zdravotnictví ČR

Tým profesorky Šedivé (RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., Mgr. Irena Zentsová, Mgr. MUDr. Adam Klocperk, Ph.D., MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., Michal Rataj, Mgr. Jitka Sametanová) - za projekt „Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii."

Cena za tvůrčí počin FNM 2022

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., Marcela Hložánková, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Barbora Lauerová (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol) a Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., MUDr. Markéta Bloomfield a MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol) - za projekt Zavedení novorozeneckého screeningu a presymptomatické léčby spinální svalové atrofie a těžké kombinované imunodeficience (SCID) v České republice. Na projektu dále participovali RNDr. Petra Hedvičáková, prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA, MUDr. Marek Turnovec a MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D. (Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol) a MUDr. Renata Formánková, Ph.D. a prof. MUDr. Petr Sedláček, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol).

Cena Josefa Hlávky

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. - za dizertační práci: Dysregulácia imunitnej odpovede u diabetu mellitu 1. typu.

Cena za tvůrčí počin Fakultní nemocnice v Motole

Mgr. Jitka Smetanová - za práci „COVID-19 u pacientů s vrozenými a získanými poruchami imunity“.

Cena Dr. Josefa Lišky

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. - za práce: Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity and Immunotherapy Response a Principles and Challenges in anti-COVID-19 Vaccine Development.

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. a prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. - za knihu Imunodeficience (3. přepracované a doplněné vydání).

Falling Walls Lab soutěž pro inovátory a vědce

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D - finalistka s tématem "Breaking the Wall of Limited Immunotherapy Indications."

Czech DIGI@MED Award

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. - čestné uznání za projekt Webové diagnostické aplikace pro primární imunodeficience PIDLA

L’Oréal – UNESCO For Women In Science

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D - jedno ze 3 vítězných míst s projektem imunitního prostředí nádorů

Cena Vlasty Adamové

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D - viz zde

2021

Ing. Pavla Táborská, Ph.D. a MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D. převzali 16.12.2021 cenu České imunologické společnosti Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek publikovaný v roce 2020: „Acute Conditioning of Antigen-Expanded CD8(+) T Cells via the GSK3beta-mTORC Axis Differentially Dictates Their Immediate and Distal Responses after Antigen Rechallenge“.

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. - cena České imunologické společnosti a Jaroslava Šterzla za článek "Neutrophil Extracellular Trap Induced Dendritic Cell Activation Leads to Th1 Polarization in Type 1 Diabetes"

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D - cena České společnosti analytické cytometrie za nejlepší publikaci v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu publikovanou v roce 2020 za článek "Exhausted phenotype of follicular CD8 T cells in CVID". Foto zde.

Mgr. Lenka Quaiserová (Kašíková) - cena Dimitrise M.Chorafase za dizertační práci s názvem “Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovária”.

Mgr. Michal Rataj - cena Prof. Václava Špičáka za nejlepší původní práci za práci "Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: Cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů".

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. - cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie za rok 2020.

2020

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. - cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie za rok 2019. Více zde.

MUDr. Eliška Kopelentová - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2019 za článek "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií".

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2019 za článek "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge".

2019

MUDr. Markéta Bloomfield - cena za nejlepší poster na XIV. Pediatrickém kongresu v Olomouci 2019 za poster "SEPTICKÝ ŠOK BEZ ELEVACE CRP JAKO DŮSLEDEK TVORBY A-IL-6 AUTOPROTILÁTEK".

2018

Mgr. Zuzana Paračková - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2017.

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - pamětní stříbrná medaile Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie.

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. - cena profesora Vladimíra Zavázala.

2017 a starší

Doc. Jitka Palich-Fučíková, Ph.D. - cena Milana Pospíšila a Mario Campy za článek "Phase I/II trial of dendritic cell-based active cellular immunotherapy with DCVAC/Pca in patients with rising PSA after primary prostactetomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer".

MUDr. Adam Klocperk - cena České společnosti analytické cytometrie za nejlepší publikaci v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu publikovanou v roce 2015 za článek "Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients".

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - cena Vladimíra Zavázala za rok 2014. Více zde.

Vytvořeno: 3. 10. 2021 / Upraveno: 3. 3. 2023 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.