Ceny a ocenění

2021

Ing. Pavla Táborská, Ph.D. a MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D. převzali 16.12.2021 cenu České imunologické společnosti Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek publikovaný v roce 2020: „Acute Conditioning of Antigen-Expanded CD8(+) T Cells via the GSK3beta-mTORC Axis Differentially Dictates Their Immediate and Distal Responses after Antigen Rechallenge“.

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. - cena České imunologické společnosti a Jaroslava Šterzla za článek "Neutrophil Extracellular Trap Induced Dendritic Cell Activation Leads to Th1 Polarization in Type 1 Diabetes"

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D - cena České společnosti analytické cytometrie za nejlepší publikaci v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu publikovanou v roce 2020 za článek "Exhausted phenotype of follicular CD8 T cells in CVID". Foto zde.

Mgr. Lenka Quaiserová (Kašíková) - cena Dimitrise M.Chorafase za dizertační práci s názvem “Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovária”.

Mgr. Michal Rataj - cena Prof. Václava Špičáka za nejlepší původní práci za práci "Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: Cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů".

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. - cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie za rok 2020.

2020

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. - cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie za rok 2019. Více zde.

MUDr. Eliška Kopelentová - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2019 za článek "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií".

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2019 za článek "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge".

2019

MUDr. Markéta Bloomfield - cena za nejlepší poster na XIV. Pediatrickém kongresu v Olomouci 2019 za poster "SEPTICKÝ ŠOK BEZ ELEVACE CRP JAKO DŮSLEDEK TVORBY A-IL-6 AUTOPROTILÁTEK".

2018

Mgr. Zuzana Paračková - cena za nejlepší článek časopisu Alergie za rok 2017.

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - pamětní stříbrná medaile Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie.

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. - cena profesora Vladimíra Zavázala.

2017 a starší

Doc. Jitka Palich-Fučíková, Ph.D. - cena Milana Pospíšila a Mario Campy za článek "Phase I/II trial of dendritic cell-based active cellular immunotherapy with DCVAC/Pca in patients with rising PSA after primary prostactetomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer".

MUDr. Adam Klocperk - cena České společnosti analytické cytometrie za nejlepší publikaci v kategorii klinického a aplikovaného výzkumu publikovanou v roce 2015 za článek "Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients".

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - cena Vladimíra Zavázala za rok 2014. Více zde.

Vytvořeno: 3. 10. 2021 / Upraveno: 31. 5. 2022 / Responsible person: MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.