FOCIS 2017

Ve dnech 16.-18.10.2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS „European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology“, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK.  Záštitu nad kurzem převzal děkan 2. Lékařské fkaulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem.

Program kurzu zde

Vytvořeno: 28. 5. 2019 / Upraveno: 28. 5. 2019 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.