Nádorová imunologie

Výzkum

analýzaSkupina nádorové imunologie se zabývá studiem a možnostmi využití imunitních buněk v nádorové imunoterapii. Prvním ramenem výzkumu je studium imunitních buněk v nádorovém mikroprostředí a v přilehlých tkáních. Z nádorů a z přilehlých tkání jsou imunitní buňky izolovány, identifikovány a kvantifikovány. Následnou analýzou pomocí vybraných specifických povrchových markerů je prováděna detailní charakterizace (fenotypizace) jednotlivých populací imunitních buněk. Cílem této charakterizace je identifikace populací imunitních buněk, jejichž přítomnost v nádoru koreluje s lepší prognózou onemocnění a které jsou schopny efektivně migrovat do nádoru.

analýzaDruhým ramenem výzkumu je identifikované populace imunitních buněk využít pro in vitro přípravu buněčných preparátů pro adoptivní buněčnou imunoterapii nádorových onemocnění. V této fázi je prováděn vývoj nových přístupů pro specifickou in vitro expanzi kýžených buněčných populací, která spočívá ve specifické izolaci/nabohacení daných populací a v následné nespecifické expanzi pomocí růstových faktorů či in vitro připravených dendritických buněk. Fenotyp expandovaných buněk je dále modulován farmakologickou intervencí do vybraných signálních drah, jako je například Wnt/β-cateninová signální dráha. Expandované buňky jsou následně testovány na jejich reaktivitu vůči nádorovým buňkám/antigenům a schopnost nádorové buňky eliminovat.

redDlouhodobým cílem výzkumu skupiny je hlubší pochopení nádorového imunitního mikroprostředí a zavedení technologie pro in vitro přípravu imunitních buněk, které budou efektivně prostupovat do nádorů a v něm nádorové buňky eliminovat nebo alespoň stimulovat imunitní systém tak, aby k následné eliminaci nádorových buněk jinými mechanizmy docházelo.


Tým

Vedoucí skupiny

    Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.

Vědečtí a akademičtí pracovníci

    Ing. Pavla Táborská, Ph.D.

    MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D.

    Doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.

    MUDr. Michal Podrazil, Ph.D.

    Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc, MBA

Ph.D. studenti

    Mgr. Kateřina Kalkušová (školitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.)

    Mgr. Iva Benešová (školitel: Doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.)

    Mgr. Kateřina Krausová (školitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.)

Studenti

    Miroslava Kolníková (školitel: MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D.)

Techničtí pracovníci

    Mgr. Michal Rataj


Granty

Probíhající granty

MZ, AZV, NU23-08-00071, Geneticky snížená exprese imunitního kontrolního bodu LAIR-1 u tumor specifických T buněk jako nová strategie k překonání rezistence pevných nádorů k adoptivní T buněčné imunoterapii, 2023–2026

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Fakultní nemocnice Motol)

Spoluřešitel: MUDr. Luca Vannucci, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

 

MZ, AZV, NU23J-08-00031, Kombinované možnosti léčby měkkotkáňových sarkomů za účelem překonání rezistence k imunoterapii, 2023–2026

Hlavní řešitel: MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Motol)

 

MZ, AZV, NU22-03-00300, LL-37 jako nový silný molekulární nástroj pro zvýšení účinnosti ex vivo připravených dendritických buněk v imunoterapii urogenitálních karcinomů, 2022–2025

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice Motol)

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Ukončené granty

TA ČR, GAMA 2 (Univerzita Karlova), 202104/TP01010040, Nová buněčná linie nediferencovaného pleomorfního sarkomu, 2021–2022

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

 

GA UK, 364218, Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní buněčné imunoterapie, 2018–2020

Hlavní řešitel: MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Školitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

 

UK, PRIMUS/MED/12, Příprava polyklonálních cytologických T buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii nádorových onemocnění, 2017–2019

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

 

MZ, AZV, 16-28135A, Příprava polyklonálních nádorově specifických T buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty, 2016–2019

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Spoluřešitel: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, Ph.D., MBA (Fakultní nemocnice Motol)


Publikace

2024

Borcinova, M., R. Bartolini, L. K. Foley, V. Novak, P. Taborska, D. Stakheev, M. Rataj, D. Smrz, M. Fialova, J. Hacek, M. Komarc, S. Vesely, M. Babjuk, I. Striz, J. Bartunkova, T. Buchler, and Z. Ozaniak Strizova. 2024. Distinct leukocyte populations and cytokine secretion profiles define tumoral and peritumoral areas in renal cell carcinoma. Translational oncology 42:101891. DOI:10.1016/j.tranon.2024.101891

2023

Taborska, P., P. Lukac, D. Stakheev, L. Rajsiglova, K. Kalkusova, K. Strnadova, L. Lacina, B. Dvorankova, J. Novotny, M. Kolar, M. Vrana, H. Cechova, S. Ransdorfova, M. Valerianova, K. Smetana, Jr., L. Vannucci, and D. Smrz. 2023. Novel PD-L1- and collagen-expressing patient-derived cell line of undifferentiated pleomorphic sarcoma (JBT19) as a model for cancer immunotherapy. Scientific reports 13:19079. DOI: 10.1038/s41598-023-46305-7

2022

Stakheev, D., P. Taborska, K. Kalkusova, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2022. LL-37 as a Powerful Molecular Tool for Boosting the Performance of Ex Vivo-Produced Human Dendritic Cells for Cancer Immunotherapy. Pharmaceutics 14. DOI: 10.3390/pharmaceutics14122747

Kalkusova, K., P. Taborska, D. Stakheev, and D. Smrz. 2022. The Role of miR-155 in Antitumor Immunity. Cancers 14. DOI: 10.3390/cancers14215414

Kalkusova, K., S. Smite, E. Darras, P. Taborska, D. Stakheev, L. Vannucci, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2022. Mast Cells and Dendritic Cells as Cellular Immune Checkpoints in Immunotherapy of Solid Tumors. International journal of molecular sciences 23. DOI: 10.3390/ijms231911080

Podrazil, M., P. Taborska, D. Stakheev, M. Rataj, J. Lastovicka, A. Vlachova, P. Pohunek, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2022. Effectiveness and Durability of mRNA Vaccine-Induced SARS-CoV-2-Specific Humoral and Cellular Immunity in Severe Asthma Patients on Biological Therapy. Frontiers in immunology 13:892277. DOI: 10.3389/fimmu.2022.892277

2021

Bugajev, V., T. Paulenda, P. Utekal, M. Mrkacek, I. Halova, L. Kuchar, O. Kuda, P. Vavrova, B. Schuster, S. Fuentes-Liso, L. Potuckova, D. Smrz, S. Cernohouzova, L. Draberova, M. Bambouskova, and P. Draber. 2021. Crosstalk between ORMDL3, serine palmitoyltransferase, and 5-lipoxygenase in the sphingolipid and eicosanoid metabolic pathways. J Lipid Res:100121. 10.1016/j.jlr.2021.100121

Taborska, P., J. Lastovicka, D. Stakheev, Z. Strizova, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2021. SARS-CoV-2 spike glycoprotein-reactive T cells can be readily expanded from COVID-19 vaccinated donors. Immunity, inflammation and disease.10.1002/iid3.496

Bezdicka, M., P. Kleiblova, J. Soucek, M. Borecka, E. El-Lababidi, D. Smrz, M. Rataj, Z. Sumnik, J. Malikova, and O. Soucek. 2021. Novel presentation of the c.1856A > G (p.Asp619Gly) TSHR gene-activating variant: relapsing hyperthyroidism in three subsequent generations manifesting in early childhood and an in vitro functional study. Hormones.10.1007/s42000-021-00299-x

Taborska, P., Z. Strizova, D. Stakheev, L. Sojka, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2021. CD4(+) T Cells of Prostate Cancer Patients Have Decreased Immune Responses to Antigens Derived From SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Frontiers in immunology 12:629102.10.3389/fimmu.2021.629102

Taborska, P., D. Stakheev, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2021. Thapsigargin-Stimulated LAD2 Human Mast Cell Line Is a Potent Cellular Adjuvant for the Maturation of Monocyte-Derived Dendritic Cells for Adoptive Cellular Immunotherapy. International journal of molecular sciences 22. 22.10.3390/ijms22083978

Snajdauf, M., K. Havlova, J. Vachtenheim, Jr., A. Ozaniak, R. Lischke, J. Bartunkova, D. Smrz, and Z. Strizova. 2021. The TRAIL in the Treatment of Human Cancer: An Update on Clinical Trials. Frontiers in molecular biosciences 8:628332. 10.3389/fmolb.2021.628332

Strizova, Z., M. Kuchar, L. Capkova, M. Komarc, J. Skrivan, J. Bartunkova, J. Plzak, and D. Smrz. 2021. Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity and Immunotherapy Response. Biomedicines 9. 10.3390/biomedicines9040402

Mucciolo, G., C. Curcio, C. Roux, W. Y. Li, M. Capello, R. Curto, R. Chiarle, D. Giordano, M. A. Satolli, R. Lawlor, A. Scarpa, P. Lukac, D. Stakheev, P. Provero, L. Vannucci, T. W. Mak, F. Novelli, and P. Cappello. 2021. IL17A critically shapes the transcriptional program of fibroblasts in pancreatic cancer and switches on their protumorigenic functions. Proc Natl Acad Sci U S A 118. DOI: 10.1073/pnas.2020395118

Kuchar, M., Z. Strizova, L. Capkova, M. Komarc, J. Skrivan, J. Bartunkova, D. Smrz, and J. Plzak. 2021. The Periphery of Salivary Gland Carcinoma Tumors Reveals a PD-L1/PD-1 Biomarker Niche for the Evaluation of Disease Severity and Tumor-Immune System Interplay. Biomedicines 9. DOI: 10.3390/biomedicines9020097

2020

Taborska, P., D. Stakheev, H. Svobodova, Z. Strizova, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2020. Acute Conditioning of Antigen-Expanded CD8(+) T Cells via the GSK3beta-mTORC Axis Differentially Dictates Their Immediate and Distal Responses after Antigen Rechallenge. Cancers 12. 10.3390/cancers12123766

Strizova, Z., D. Smrz, and J. Bartunkova. 2020. Response to Weiss MF re: "Seroprevalence of Borrelia IgM and IgG Antibodies in Healthy Individuals: A Caution Against Serology Misinterpretations and Unnecessary Antibiotic Treatments". Vector Borne Zoonotic Dis. 10.1089/vbz.2020.2690

Strizova, Z., J. Vachtenheim, Jr., M. Snajdauf, R. Lischke, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2020. Tumoral and paratumoral NK cells and CD8(+) T cells of esophageal carcinoma patients express high levels of CD47. Scientific reports 10:13936.

Ozaniak, A., Z. Strizova, P. Hladik, and R. Lischke. 2020. Novel therapeutic approaches in the treatment of solitary fibrous tumors: A call for a combination therapy. Cancer 126:4068-4069.

Strizova, Z., J. Bartunkova, and D. Smrz. 2020. Can wearing face masks in public affect transmission route and viral load in COVID-19? Central European journal of public health 28:161-162.

Paces, J., Z. Strizova, D. Smrz, and J. Cerny. 2020. COVID-19 and the immune system. Physiological research. 10.33549/physiolres.934492

Strizova, Z., M. Snajdauf, D. Stakheev, P. Taborska, J. Vachtenheim, Jr., J. Biskup, R. Lischke, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2020. The paratumoral immune cell signature reveals the potential for the implementation of immunotherapy in esophageal carcinoma patients. Journal of cancer research and clinical oncology 146:1979-1992.

Strizova, Z., T. Milota, and J. Bartunkova. 2020. COVID-19 from the perspective of an immunologist. Casopis lekaru ceskych 159:67-71.

Strizova, Z., D. Smrz, and J. Bartunkova. 2020. Seroprevalence of Borrelia IgM and IgG Antibodies in Healthy Individuals: A Caution Against Serology Misinterpretations and Unnecessary Antibiotic Treatments. Vector Borne Zoonotic Dis. 10.1089/vbz.2020.2632

2019

Kuchar, M., Z. Strizova, M. Votava, and J. Plzak. 2019. The relevance of Fas/Fas ligand axis in the tumor microenvironment of salivary gland adenoid cystic carcinoma. Oral oncology 97:135-136.

Strizova, Z., J. Vachtenheim, Jr., and J. Bartunkova. 2019. The potential role of neutrophil trogocytosis and G-CSF in the loss of HER2 expression. Breast Cancer Res Treat 178:247-248.

Strizova, Z., J. Bartunkova, and D. Smrz. 2019. The challenges of adoptive cell transfer in the treatment of human renal cell carcinoma. Cancer immunology, immunotherapy : CII 68:1831-1838.

Strizova, Z., P. Taborska, D. Stakheev, S. Partlova, K. Havlova, S. Vesely, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2019. NK and T cells with a cytotoxic/migratory phenotype accumulate in peritumoral tissue of patients with clear cell renal carcinoma. Urologic oncology 37:503-509.

Stakheev, D., P. Taborska, Z. Strizova, M. Podrazil, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2019. The WNT/beta-catenin signaling inhibitor XAV939 enhances the elimination of LNCaP and PC-3 prostate cancer cells by prostate cancer patient lymphocytes in vitro. Scientific reports 9:4761.

Strizova, Z., O. Patek, L. Vitova, M. Horackova, and J. Bartunkova. 2019. Internet-based self-diagnosis of Lyme disease caused death in a young woman with systemic lupus erythematosus. Joint, bone, spine : revue du rhumatisme 86:650-651.

2018
2017

Taborska, P., D. Stakheev, Z. Strizova, K. Vavrova, M. Podrazil, J. Bartunkova, and D. Smrz. 2017. Personalized ex vivo multiple peptide enrichment and detection of T cells reactive to multiple tumor-associated antigens in prostate cancer patients. Medical oncology 34:173.

 

Profesní úspěchy skupiny

Cena Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy, 2022

foto Pavla

15.12.2022 obdržela Ing. Pavla Táborská, Ph.D. cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek autorů Taborska, P., Z. Strizova, D. Stakheev, L. Sojka, J. Bartunkova, and D. Smrz: CD4(+) T Cells of Prostate Cancer Patients Have Decreased Immune Responses to Antigens Derived From SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Frontiers in immunology 12:629102.10.3389/fimmu.2021.629102

Cena Dr. Josefa Lišky, 2022

foto ZU08.12.2022 obdržela MUDr. Zuzana Stříová, Ph.D. cenu Dr. Josefa Lišky za článek autorů Strizova, Z., M. Kuchar, L. Capkova, M. Komarc, J. Skrivan, J. Bartunkova, J. Plzak, and D. Smrz: Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity and Immunotherapy Response. Biomedicines 9. 10.3390/biomedicines9040402

Cena Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy, 2021

Pavla Dima 2021

16.12.2021 obdržela Ing. Pavla Táborská a MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D. druhou cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy za článek autorů Taborska, P., D. Stakheev, H. Svobodova, Z. Strizova, J. Bartunkova, and D. Smrz: Acute Conditioning of Antigen-Expanded CD8(+) T Cells via the GSK3beta-mTORC Axis Differentially Dictates Their Immediate and Distal Responses after Antigen Rechallenge. Cancers 12. 10.3390/cancers12123766

 

Vytvořeno: 25. 6. 2019 / Upraveno: 18. 2. 2024 / Responsible person: doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.