Laboratoř GMO

Součástí výzkumné laboratoře Ústavu imunologie je laboratoř pro práci s geneticky modifikovanými organizmy. Povolení k nakládání s geneticky modifikovanými organizmy bylo uděleno Ministerstvem životního prostředí ČR dne 4.2.2016 pod čj. 8621/ENV/16. Laboratoř pracuje v režimu uzavřeného nakládání s GMO ve druhé kategorii rizika.

Vedoucí laboratoře GMO

RNDr. Daniel Smrž, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 27. 5. 2019 / Upraveno: 12. 6. 2019 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.