Imunoterapie

Cíl výzkumu

Hlavním cílem výzkumu řešeného v rámci skupiny protinádorové imunoterapie byla příprava vakcíny založené na dendritických buňkách. Podání této vakcíny pak vede k aktivaci imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám. Tento projekt byl dokončen v březnu 2014, kdy byly ve FN v Motole ukončeny dvě klinické studie, zaměřené na léčbu karcinomu prostaty a karcinomu ovária vakcínou z dendritických buněk.
Na Ústavu imunologie jsme se výzkumem dendritických buněk zabývali od konce 90.let a naše pracoviště publikovalo celou řadu prací, zaměřených na biologii těchto buněk a jejich využití v protinádorové terapii (viz. seznam publikací). Další vývoj vakcín na bázi dendritických buněk převzala biotechnologická společnost SOTIO.

T buněčná terapie

V rámci projektu moderní buněčné imunoterapie se nyní zabýváme možností adoptivního transferu tumor specifických T lymfocytů (Adoptive cell transfer, ACT), jehož podstatou je ex vivo expanze tumor specifických lymfocytů s následným podáním zpět pacientovi. Podrobnosti o tomto projektu naleznete zde.
Další oblast, na kterou se v současné době zaměřujeme, je úloha žírných buněk v protinádorové imunitě.

Hlavní řešitelé

Vytvořeno: 23. 5. 2019 / Upraveno: 28. 1. 2024 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.