Postgraduální studium

Ústav imunologie hledá nové Ph.D. studenty se zájmem o imunologii, imunodeficience, nádorovou imunologii, imunoterapii, autoimunity, či alergologii k postgraduálnímu studiu v oborové radě Imunologie (viz Doktorské studijní programy v biomedicíně).

Metody

práce s buněčnými kulturami, průtoková, hmotnostní a spektrální cytometrie, molekulární biologie, funkční eseje, kvantitativní PCR, multiplexová analýza cytokinů, buněčné sortování, fluorescenční mikroskopie, práce s primárním pacientským materiálem

Požadujeme

zájem o imunologii, znalost AJ

Nabízíme

mladý pracovní kolektiv, grantovou podporu, pravidelnou publikační aktivitu, kvalitně vybavené laboratoře, možnost zahraničních stáží, účast na konferencích

Školitelé:

prof. MUDr.Jiřina Bartůňková, DrSc.,MBA

prof. MUDr.Anna Šedivá, DSc.

RNDr. Daniel Smrž, PhD.

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

 

Současní studenti a absolventi Ph.D. studia na Ústavu imunologie

Rok ukončení studia Jméno Školitel
  Mgr. Jitka Smetanová MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
  Mgr. Tereza Láníčková Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
  Mgr. Peter Holíček Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
  Mgr. Kateřina Kalkušová Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
  Mgr. Iva Benešová MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.
  Mgr. Iva Valentová prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2023 MUDr. Markéta Bloomfield prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
2019 Mgr. Lenka Kašíková Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
  Mgr. Naďa Podzimková Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
2021 Mgr. Zuzana Paračková prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
2021 Ing. Pavla Táborská Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.  
2020 Stakheev Dmitry, M.D. Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
2020 MUDr. Zuzana Střížová Doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
2020 MUDr. Tomáš Milota MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
2020 Mgr. Kateřina Vávrová prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
2020 Mgr. Kamila Hladíková prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2019 MUDr. Adam Klocperk prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
2019 Mgr. Klára Dáňová RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
2017 Mgr. Simona Partlová prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2017 Mgr. Iva Truxová prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2016 MUDr. Michal Podrazil prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
2016 Mgr. Iva Valentová prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2013 MUDr. Jana Kayserová prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
2011 PharmDr. Jitka Fučíková prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2009 PharmDr. Klára Sochorová prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
2009 MUDr. Rudolf Horváth doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2008 MUDr. Jitka Brázová prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.
2007 Mgr. Daniela Rožková MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
2007 Mgr. Zuzana Tobiásová prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
2005 MUDr. Tomáš Kalina Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
2005 MUDr. Eliška Holzelová/td> prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
2003 MUDr. Radek Špíšek prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.
1999 Doc. MUDr. Onřej Hrušák prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA.
Vytvořeno: 23. 5. 2019 / Upraveno: 21. 3. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.