Příjem vzorků

Příjem vzorků probíhá na příjmovém místě, 3. patro, uzel G. Vzorky lze doručit potrubní poštou (5985) nebo osobně. Seznam metod a případné důvody nepřijetí vzorku jsou uvedeny u jednotlivých metod v laboratorní příručce. Žádanka pro externí zákazníky je ke stažení zde. Některé odběry je nutné provést přímo na ambulanci Ústavu imunologie. Pokud je vzorek laboratoří přijat, je zaevidován v laboratorním informačním systému.
Požadavek na statimové vyšetření musí být jasně vyznačen. Doby dodání výsledku jsou uvedeny u každé metody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 6. 6. 2019 / Upraveno: 13. 6. 2019 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.