Cena Josefa Hlávky

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. získala cenu Josefa Hlávky za dizertační práci: Dysregulácia imunitnej odpovede u diabetu mellitu 1. typu

Vytvořeno: 28. 11. 2022 / Upraveno: 1. 12. 2022 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.