Cena za tvůrčí počin Fakultní nemocnice v Motole

Cenu za tvůrčí počin Fakultní nemocnice v Motole získala Mgr. Jitka Smetanová za práci „COVID-19 u pacientů s vrozenými a získanými poruchami imunity“.

Vytvořeno: 24. 11. 2022 / Upraveno: 24. 11. 2022 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.