Absolvování státní doktorské zkoušky

Dne 10.6.2019 úspěšně složili státní doktorskou zkoušku (SDZ) dva postgraduální studenti Ústavu imunologie 2.LF UK (školitel RNDr. Daniel Smrž, PhD.), MUDr. Zuzana Střížová a MUDr. Dmitry Stakheev. SDZ se konala na půdě Přírodovědecké fakulty před sedmičlennou hodnotící komisí v čele s předsedou prof. RNDr. Janem Černým, PhD. Studenti měli za úkol nejprve představit svůj výzkumný projekt a následně si losovali 8 zkouškových otázek z různých tématických okruhů, zahrnujících například molekulární genetiku, biochemii, laboratorní metody a klinickou imunologii. Oba studenti předvedli nadprůměrný výkon, který byl hodnocen všemi sedmi členy komise kladně.

Vytvořeno: 17. 6. 2019 / Upraveno: 8. 10. 2019 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.