Cena Alergie za nejlepší publikaci v roce 2019

Článek MUDr. Elišky Kopelentové "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců s potravinovou alergií" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/2_2019/kopelentova_2_19.pdf) a článek MUDr. Adama Klocperka, Ph.D. "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/Alergie_4_2019/Alergie4_2019_klocperk.pdf) publikované v časopise Alergie (http://www.tigis.cz/alergie) byly vybrány jako dva ze tří nejlepších prací publikovaných v tomto časopise v roce 2019. Gratulujeme!

Vytvořeno: 5. 5. 2020 / Upraveno: 5. 5. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.