Cena Dimitrise M. Chorafase

Lenka Quaiserová (Kašíková) obdržela prestižní cenu Dimitrise M.Chorafase   za dizertační práci s názvem “Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovária”, kterou vypracovala ve výzkumné skupině Jitky Palich Fučíkové v SOTIO Biotech a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Cena je udělována stejnojmennou nadací ve spolupráci s prestižním izraelským Weizmannovým vědeckým institutem a je určena nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských, přírodních věd a medicín z prestižních univerzit po celém světě.

Vytvořeno: 9. 11. 2021 / Upraveno: 9. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.