Cena ministra zdravotnictví ČR

Tým profesorky Šedivé získal cenu ministra zdravotnictví za projekt „Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii.“

Hlavní řešitelka: Prof. Anna Šedivá, DSc.
Spoluřešitelka: Doc. Eva Froňková, Ph.D.
Členové týmu:
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Mgr. Irena Zentsová
Mgr. Michal Rataj
Mgr. Jitka Smetanová

Více zde:
Vytvořeno: 4. 1. 2023 / Upraveno: / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.