Cena Wernera von Siemense

Imunitní systém ke své činnosti využívá složité, vzájemně propojené komunikační systémy a zároveň je propojen s prakticky všemi ostatními systémy těla. Poruchy imunity jsou proto spoluzodpovědné za mnohá onemocnění, jež dříve s imunitním systémem nebyla spojována. Oceněná práce Markéty Bloomfield a Zuzany Paračkové má dva hlavní výstupy. Prvním je tzv. diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy. Získané výsledky pak umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhý výstup má větší přesah. Popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací totiž umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.

VIDEO

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vytvořeno: 23. 3. 2023 / Upraveno: 28. 3. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.