Cena za tvůrčí počin FNM 2022

Zavedení novorozeneckého screeningu a presymptomatické léčby spinální svalové atrofie a těžké kombinované imunodeficience (SCID) v České republice.

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Marcela Hložánková, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. a MUDr. Barbora Lauerová

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Markéta Bloomfield a MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.

Na projektu dále participovali:

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol: RNDr. Petra Hedvičáková, prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. MHA, MUDr. Marek Turnovec a MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol: MUDr. Renata Formánková, Ph.D. a prof. MUDr. Petr Sedláček, Ph.D.

Vytvořeno: 19. 12. 2022 / Upraveno: 3. 1. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.