Dokončení studia, zvýšení kvalifikace

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. úspěšně ukončila doktorandské studium ve studijním programu Imunologie a získala titul Ph.D. a RNDr..

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. úspěšně složil atestaci z alergologie a klinické imunologie.

MUDr. Magdaléna Havlišová úspěšně složila atestaci z pediatrie.

Vytvořeno: 30. 8. 2021 / Upraveno: 3. 10. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.