Eastern Spring School 2020

S ohledem na současnou situaci s COVID-19 the Eastern Spring School 2020 plánovaná na 23.- 25.4. byla přeložena na duben 2021.
Témata a program zůstávají zachovány.

Vytvořeno: 5. 5. 2020 / Upraveno: 5. 5. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.