Kurz European Advanced Course & Conference on Immunology

Kurz European Advanced Course & Conference on Immunology

Mgr. Kateřina Kalkušová a Mgr. Iva Benešová

Ve dnech 27. až 31. srpna 2023 jsme se zúčastnily kurzu European Advanced Course & Conference on Immunology pořádaným ve francouzském Rouenu. Na tuto akci jsme se podívaly díky podpoře vzdělávacího grantu od České společnosti alergologie a klinické imunologie. Program byl složen z teoretických přednášek profesora Abbase, které byly prokládány zajímavými prezentacemi velké řady světově uznávaných výzkumníků. Program tak byl velmi přínosným z hlediska nových nabitých vědomostí, ale i velmi inspirativní pro naši budoucí vědeckou práci. Neobvyklou součástí programu pak byl workshop klinických studií, který nám umožnil nejen nahlédnout do témat translace biomedicínského výzkumu do klinické praxe, ale i získat praktické znalosti při sestavování žádosti o klinickou studii.

 

Součástí kurzu byla také studentská prezentace posterů, do které naše abstrakty byly vybrány, a tak jsme měly možnost mezinárodně prezentovat svůj výzkum. Díky tomu nám byla velkým přínosem i diskuse nad našimi vědeckými tématy s dalšími studenty, ale i přednášejícími a dalšími odborníky.

 

Výborně zorganizovaným byl i doprovodný program, díky kterému jsme měly možnost zúčastnit se prohlídky města s místní průvodkyní, neformálně se seznámit s přednášejícími a ostatními studenty během uvítacího večírku a navštívit koncert vážné hudby v krásných prostorech jednoho z místních kostelů.

 

Velmi si vážíme poskytnutého grantu, neboť jsme si z kurzu opravdu odnesly mnohé (dokonce i cenu sponzorů v podobě knihy Cellular and Molecular Immunology od přítomného profesora Abbase i s věnováním).

 

Vytvořeno: 3. 10. 2023 / Upraveno: 3. 10. 2023 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.